Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 6. 2019

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 33 až 37°C. Noční teploty 20 až 16°C.

Obsah

Informace jde do schránek od 1. 2.

OBCHOD Z důvodu nízkých tržeb a nárůstu mzdových nákladů je obchod od 1. 1. 2019 v sobotu uzavřen. Provozovatel nevylučuje obnovení sobotní otvírací doby v případě, že dojde k stabilnímu nárůstu tržeb. Vše máme ve své moci. Otvírací doba je pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin.

Připomínáme, že obchod byl ve spolupráci s provozovatelem bez jediné koruny dotace v roce 2015 kompletně zrekonstruován, je moderně vybaven, disponuje vlastní pekárnou. Zboží, které není standardně dodáváno, lze objednat. Obchod je součástí sítě Enapo (provozovatel společnost Rosa Market s.r.o.), která má po celé ČR více než 550 prodejen, vlastní pivovar v Břeclavi, v roce 2017 kompletně zrekonstruovali zdevastovaný pivovar v Kutné Hoře.

MASOPUSTNÍ VESELÍ V sobotu 9. února vyráží v 11 hodin z návsi za doprovodu harmonik masopustní průvod směr fotbalové hřiště. Tam bude připraveno masopustní občerstvení, bude hrát hudba. Kdo přijde v masce, bude odměněn.

U HASTRMANA Zastupitelstvo na svém zasedání 24. ledna vybralo novou nájemkyni. Během února proběhne předání hospody, otevřeno bude pravděpodobně od března. Konkrétní otvírací dobu a další podrobnosti k provozu sdělíme, jakmile je budeme znát.

ODPADY Oranžový kontejner na návsi, který byl původně výhradně na tetrapaky, je již půl roku na plasty, tj. tetrapaky se dávají společně s plasty, a to do všech žlutých kontejnerů.

RANNÍ ŠKOLNÍ AUTOBUS Celý leden řeším s provozovatelem opakující se zpoždění linky 489. Od března bude jezdit o několik minut dříve. Zpoždění je způsobeno i nákupem lístků mnoha dětí. Pro dojíždění ze Všestar do Mnichovic může mít dítě kupón jen na jedno pásmo (tarifní pásmo 2). Měsíční je za 75 Kč, čtvrtletní za 190 Kč. K papírové průkazce lze koupit papírový na nádraží ve Strančicích (i jinde). Vše lze nahrát i elektronicky na Lítačku, In-kartu, příp. na platební kartu. Více na webu https://pid.cz/primestske-cestovani/?tab=2

KRAJSKÉ KOMUNIKACE – CHODNÍKY – PŘECHODY Velmi si vážíme připomínek a podnětů občanů. V posledních týdnech se znovu začaly množit k problematice krajských komunikací, chodníků, přechodů. Zopakuji tedy to, co na zasedáních zastupitelstva obce, ale i v „informacích občanům“ již několikrát zaznělo, někdy možná až moc zjednodušeně. Nyní tedy v širších souvislostech, které snad pomůžou leccos ozřejmit.

„Preambule“: Krajské komunikace (Říčanská, Mnichovická, Strančická) jsou ve velmi špatném stavu. Povrch je mizerný, chybí chodníky, přechod/y. Toto víme, jsme si toho vědomi, trápí nás to.

Tyto komunikace jsou v majetku Středočeského kraje, stará se o ně Krajská správa a údržba silnic /KSÚS/. Obec do nich ze zákona nesmí investovat.

Podmínkou souhlasu (tento byl dán k získání stavebního povolení v roce 2009) KSÚS se stavbou kanalizace v obci bylo, že obec Všestary na své náklady provede tzv. homogenizaci (tj. položí nový asfalt na stávající v celé šíři) povrchu silnic v místě, kde při stavbě zabere více než polovinu šíře. Tyto náklady nebylo možné zahrnout do dotace. V místech užších se mělo udělat zaasfaltování (to dotace umožnila). Tam, kde se kanalizace nedělala, by silnice zůstala ve stejném stavu. Již před stavbou kanalizace byly komunikace ve stavu velmi špatném, a to zejména v důsledku výstavby vodovodu, plynovodu. Kanalizace se stavěla jako poslední ze sítí, přičemž je zároveň nejhlouběji.

Pokud bychom postupovali dle výše uvedeného, tj. ihned po dostavbě kanalizace položili asfalt, utratili bychom z obecního rozpočtu odhadem 5 mil Kč, stav silnic by byl de facto stejný, jaký je teď. Podařilo se nám s KSÚS dojednat, že k položení asfaltu dojde všude pouze nad výkopem a obec bude do budoucna řešit pořádnou rekonstrukci. Je tedy možné, že oněch 5 mil utratíme i tak, ale použijeme je na projekt, spoluúčast u dotace atp., v obci však bude zcela nová silnice.

K technickému stavu komunikací. Podklad, tzv. „kufr“ komunikace de facto nemá, proto došlo již po stavbě plynu, vodovodu, nakonec i kanalizace k zvlnění, a to i v důsledku provozu těžkých nákladních aut z/do kamenolomu. Tyto komunikace nebyly nikdy v historii opravovány, resp. přebudovány na současný provoz. Jinak řečeno, stavebně technicky jsou uzpůsobeny na provoz koňských potahů, ne na zatížení nákladními automobily.

Již při stavbě kanalizace, která začala v listopadu roku 2014, jsme si stanovili koncepční úkol, opravit, resp. „zorganizovat“ opravu krajských komunikací tak, aby splňovaly veškeré parametry současného provozu, zatížení atp. Toto ale znamenalo provedení generální rekonstrukce včetně podkladu, tj. de facto vybudování nové komunikace. Od začátku jsme si byli vědomi, že toto koncepční řešení nebude otázkou jednoho dvou let, byť jsme se domnívali, že se nám vše podaří zorganizovat, dotáhnout rychleji.

Zároveň jsme od začátku věděli, že součástí projektu budou i chodníky, opět, nejen oprava stávajících, ale i vybudování zcela nových v místech, kde nejsou (na Mnichovické a na Strančické). Od roku 2015 proběhlo mnoho konkrétních jednáních nejdříve se Středočeským krajem, následně s KSÚS, ale i s obcí Strančice a například i majiteli pozemků, kudy by chodník měl vést (pozemky nejsou v majetku obce). Hned po prvním jednán na „kraji“ bylo řečeno, že obec musí přijít s něčím konkrétním. Pro Strančickou jsme již v roce 2015 zadali podrobnou studii, tu jsme následně na „kraj“ zaslali. Proběhlo „leštění klik“, ovšem nic se nedělo. Po roce nám bylo řečeno, že by s realizací „kraj“ souhlasil, ale není dotace, ze které by se to zaplatilo. Obec nechala zpracovat tzv. dotační audit, který pravil, že jak na rekonstrukci Strančické (cesta k důležitému dopravnímu uzlu = nádraží Strančice), tak na Říčanskou – Mnichovickou, dotace existují. S tímto jsme se obrátili na KSÚS, po předběžném obdržení souhlasu jsme zadali na podzim roku 2018 projekt pro stavební povolení na zmíněné komunikace. Projekt, resp. stavební povolení bychom mohli mít v létě 2019, následně podáme žádost o dotaci. Pokud by dotační peníze nebyly k dispozici, zajistíme financování z vlastních prostředků, resp. z prostředků KSÚS. Následně by došlo k výběrovému řízení na zhotovitele. Je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o dvě akce, tj. samostatná bude oprava Strančické, samostatná oprava Říčanské/Mnichovické. Nejspíš též zcela samostatnou akcí bude budování chodníků, které bychom mohli postupně realizovat po obdržení stavebního povolení. Zde připomenu, že projekt na chodník v části Vávrov je již hotový, stavební povolení bychom mohli mít teď na jaře.

K termínům: Pokud vše půjde dobře, mohlo by být vydáno stavební povolení na rekonstrukce v létě 2019. Pak bude následovat zajišťování financí, výběrové řízení. Rekonstrukce by mohly začít nejdříve v roce 2020, spíše později.

A ještě poznámka k přechodům. Dotazy, resp. vybudování nových jsme z podnětu občanů ze všech možných částí Všestar (tj. z Vávrova, z „centra“, od lokality Central Group) iniciovali hned v roce 2015. Vyjádření dopravního odboru MÚ Říčany, ale i policie jsem osobně přijal s nevolí, ovšem s pochopením, uznáním argumentů: Na současných komunikacích nikdo přechod neschválí, protože by byl vysloveně nebezpečný. Silnice nesplňují stavebně technické bezpečností požadavky na umístění přechodů. Tj. pokud by byl přechod vybudován, označen, byl by pro chodce nebezpečnější než přecházení za současného stavu, bez přechodu. Toto platí jak pro lokalitu návsi, tak např. pro zatáčku na Vávrově. Ještě doplním, že pokud bychom budovali nové přechody, nelze dle současných norem jen „namalovat zebru“ a umístit čtyři dopravní značky. V současnosti musí být přechod osvětlen speciálním osvětlením, musí vést jasně z normám odpovídajícímu chodníku na normám odpovídající chodník, musí bít vyznačeny vodicí prvky pro slepce atp.

A znovu zopakuji: Projekt komunikací řeší i přechody, a to nejen v místech, kde by se nám „laikům“ líbily, ale projektuje je v místech, kde je bude možné vybudovat.

KDO SE CHCE K PROBLEMATICE KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PŘECHODŮ NA COKOLI ZEPTAT, COKOLI SE DOZVĚDĚT, NECHŤ ZAVOLÁ STAROSTOVI NEBO MÍSTOSTAROSTOVI A DOMLUVÍ SE NA SCHŮZCE, na které problematiku probereme. Toto samozřejmě platí pro všechny otázky týkající se chodu obce.

31. 1. 2019                                                                                                                                    Jaromír Jech, starosta

31._1._2019

21._12._2018

26._9._2018

22. 6. 2017

Stránka

20. května 2015


Rychlé informace Obecního úřadu Všestary ze dne 20. 5. 2015

 

Informace občanům 5 z 20. 5. 2015

 

1. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na částečně aktualizovaných internetových stránkách obce:  www.obec-vsestary.cz. Prosím, věnujte pozornost novým záložkám! Zveřejňované dokumenty naleznete též pod záložkou Úřad obce, Úřední deska atp.

 

2. Kontakty na starostu a místostarostu:

Chod úřadu, fungování obce: Jaromír Jech 737 414 538

Stavební záležitosti: Miroslav Hofman 602 120 674

Pevná linka: 323 640 822

 

3. Úřední hodiny:

Pokladna, běžná agenda: středa 8:00 – 10:00 a 17:00 – 19:00

Starosta: středa 17:00 – 19:00

Místostarosta: pondělí 17:15 – 19:00

Starosta nebo místostarosta: pondělí 8:00 – 12:00

Pozor: V pondělí 1.6. nebudou večerní úřední hodiny místostarosty

 

4. Svoz velkoobjemového odpadu se koná o víkendu 23. – 24. 5. Kontejnery budou umístěny ve Všestarech na dvoře staré školy (č.p. 12) a v Menčicích na cestě K Údolí Raků, přibližně u trafa.  Na tento svoz bude navazovat svoz nebezpečného odpadu, viz. další bod.

 

5. Svoz nebezpečného odpadu v pondělí 25. 5. na tradičních místech:

Menčice: 12:00 – 12:20

Všestary – Jedlovec: 12:30 – 12:50

Všestary – náves: 13:00 – 13:50.

Je možnost nechat nebezpečné odpady v neděli v podvečer na dvoře u staré školy (č.p. 12).

Prosíme občany, aby nebezpečné odpady nedávali do kontejnerů na velkoobjemový domovní odpad. Pokud se nebudete moct dostavit v pondělí, je lepší nechat nebezpečný odpad stát, dobře zabezpečený, vedle velkoobjemového kontejneru. Pověřený pracovník v den svozu tento odpad naloží.

Odpad, který je možno odevzdat: Vyřazené lednice, mrazáky, televizory, rádia, počítače, zbytky barev, ředidel, rozpouštědel /v dobře uzavřených nádobách/, nádoby od barev, olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické /v uzavřených nádobách/, akumulátory, monočlánky, staré léky, pneu bez disků, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev a olejů.

 

6. Obchod na návsi. Ze zájemců přihlášených do „výběrového řízení“ vybralo zastupitelstvo obce nového nájemce, kterým je společnost ROSA market s.r.o. provozující síť obchodů ENAPO. V současné době probíhají nezbytné úpravy prodejny tak, aby prostor odpovídal všem standardům a platným předpisům a zároveň požadavkům nového nájemce. Zájmem obce i nájemce je otevřít co nejdříve, předpoklad je po 20.6. Termín bude upřesněn. Máme se na co těšit!

 

7. Nová pracovní místa v obci. Společnost ROSA market s.r.o. poptává tímto čtyři zaměstnance pro nově zrekonstruovanou prodejnu potravin a doplňkového zboží. Zájemci mohou začít obratem kontaktovat regionálního manažera Tomáše Chramostu, tel.: 724 412 877, email: tchramosta@rosamarket.cz. Předpokládaný nástup je od června 2015.

 

8. Mateřská škola pořádá ve středu 27.5. od 15:00 do 17:00 zápis nových dětí pro školní rok 2015/16. MŠ bude od 8.6. z důvodu rekonstrukce a přístavby uzavřena.

 

9. Výstavba kanalizace má nemalé dopady na náš život v obci. Souvisí s tím i občasné nevyvezení popelnice /domovní i BIO/, nevyprázdnění kontejnerů na tříděný odpad apod. Vše průběžně řešíme. V případě výše jmenovaného prosím občany, aby nekontaktovali svozové firmy, ale starostu. To samé se týká např. údržby již rozkopaných komunikací.

Harmonogram výstavby kanalizace se průběžně mění, někde je stavba napřed, někde pozadu. Snažíme se o aktualizaci, ale ta ne vždy odpovídá realitě. Za toto, jakož i za ztížené životní podmínky v průběhu výstavby, se občanům omlouváme.

Zároveň bychom zde chtěli poděkovat místním dobrovolným hasičům, kteří během suchých dní kropí výstavbou kanalizace dotčené, velmi prašné komunikace, a tím alespoň trochu tlumí nepříznivé dopady na náš život v obci. Ještě poznámka, vzešlá z nemála dotazů, proč nekropí přes den. Na to je jednoduchá odpověď: Jsou v práci. Kropení, resp. jakoukoli činnost dělají po pracovní době ve svém volném čase.

 

10. Realizace domovních kanalizačních přípojek. Upozorňujeme občany, že s realizací domovní části kanalizačních přípojek můžou začít až po vydání územního souhlasu stavebním úřadem v Mnichovících a splnění podmínek tohoto souhlasu. Též upozorňujeme, že se v obci objevují různé podezřelé skupiny, které nabízejí realizaci domovních přípojek, často za přemrštěné ceny, někdy neoprávněně vstoupí na pozemek a začnou s pracemi bez vědomí majitele. Obec žádné takové práce neorganizuje! V případě zjištění takového chování kontaktujte prosím obratem starostu nebo místostarostu obce, případně Policii České republiky. Znovu opakujeme, že se v tuto chvíli domovní přípojky budovat nesmí!

Faktické napojování (přepojování) do budované kanalizace bude možné až po OFICIÁLNÍM zveřejnění termínu. Předpoklad: Nejdříve 1. 10. 2015. Do té doby, nemají splašky kam téct!

 

11. Tříděný odpad. K mateřské škole, do ulice Pankrácká, byly umístěny dva nové kontejnery na papír a plasty. Ty samé byly přidány i do Menčic. V nejbližších dnech bude na náves umístěn větší kontejner na nápojové kartony. V horizontu týdnů pak i zkušební provoz 240 l kontejneru na potravinové oleje z domácnosti a 240 l na plechovky. Konkrétní informace budou následovat.

 

12. Dětský den v Menčicích se bude konat v sobotu 6. 6. od 9:00 u rybníka. Letos jej organizují místní rybáři.

 

13. Znečišťování ovzduší. Na obecní úřad došlo v posledním měsíci několik stížností na znečišťování ovzduší. Prosíme občany, aby pálili jen to, co se smí: Suché dříví, uhlí, pelety a jiná schválená topiva. V některých domácnostech opakovaně dochází k pálení zakázaných materiálů. Prudce jedovaté zplodiny vznikají zejména při pálení plastů, dřevotřísky, OSB desek, lakovaného dřeva apod. Znovu tedy prosíme: Chovejte se ohleduplně!

 

14. Vypouštění odpadních vod. Dle platné legislativy nesmí být jakékoli odpadní vody z domácnosti /samozřejmě i z podnikatelského provozu/ vypouštěny do terénu, na terén, případně vsakovány trativodem.  Toto je nezákonné. Dle platného zákona musí být bez výjimky veškeré přepady, vsaky a trativody zaslepeny, jímky musí být vyváženy. Ano, blíží se napojení na obecní kanalizaci, nebudeme proto v tuto chvíli provádět zkoušky těsnosti všech jímek v obci. Ale prosíme občany, aby používali zdravý rozum a i v případě, že do této chvíle jímku třeba nevyváželi, s tímto začali a nepouštěli splašky dělníkům do staveniště a spoluobčanům na pozemky a cesty.

Při očividném porušování pravidel občanského soužití bude obec postupovat rázně i v tento okamžik, pár měsíců před spuštěním provozu kanalizace. V jednom případě podala již obec podnět k prošetření na odbor životního prostředí do Říčan.

Jakmile začne kanalizace fungovat, budeme bez výjimky uplatňovat vůči nezákonnému vypouštění splašků nulovou toleranci.

Opět tedy prosba: Chovejte se ohleduplně!

K dešťové vodě: I tato musí být, dle platné legislativy, likvidována buď do dešťové kanalizace, pokud tato v místě není, pak zpravidla vsakováním na pozemku vlastníka.

 

15. Přijďte podpořit malé fotbalisty! V neděli 31.5. od 11:00 se na fotbalovém hřišti koná turnaj starších přípravek. Občerstvení bude zajištěno.

 

16. Policie České republiky oslovila obec s žádostí o informování o probíhajícím náboru policistů pro Středočeský kraj. Konkrétní informace se zájemci dozví na www.policie.cz/nabor, příp. na telefonu 974 861 750, nebo na: krps.op.nabory@pcr.cz.


20. 5. 2015 Zobrazit méně

Stránka