Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 6. 2019

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 33 až 37°C. Noční teploty 20 až 16°C.

Obsah

Informace jde do schránek od 1. 2.

OBCHOD Z důvodu nízkých tržeb a nárůstu mzdových nákladů je obchod od 1. 1. 2019 v sobotu uzavřen. Provozovatel nevylučuje obnovení sobotní otvírací doby v případě, že dojde k stabilnímu nárůstu tržeb. Vše máme ve své moci. Otvírací doba je pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin.

Připomínáme, že obchod byl ve spolupráci s provozovatelem bez jediné koruny dotace v roce 2015 kompletně zrekonstruován, je moderně vybaven, disponuje vlastní pekárnou. Zboží, které není standardně dodáváno, lze objednat. Obchod je součástí sítě Enapo (provozovatel společnost Rosa Market s.r.o.), která má po celé ČR více než 550 prodejen, vlastní pivovar v Břeclavi, v roce 2017 kompletně zrekonstruovali zdevastovaný pivovar v Kutné Hoře.

MASOPUSTNÍ VESELÍ V sobotu 9. února vyráží v 11 hodin z návsi za doprovodu harmonik masopustní průvod směr fotbalové hřiště. Tam bude připraveno masopustní občerstvení, bude hrát hudba. Kdo přijde v masce, bude odměněn.

U HASTRMANA Zastupitelstvo na svém zasedání 24. ledna vybralo novou nájemkyni. Během února proběhne předání hospody, otevřeno bude pravděpodobně od března. Konkrétní otvírací dobu a další podrobnosti k provozu sdělíme, jakmile je budeme znát.

ODPADY Oranžový kontejner na návsi, který byl původně výhradně na tetrapaky, je již půl roku na plasty, tj. tetrapaky se dávají společně s plasty, a to do všech žlutých kontejnerů.

RANNÍ ŠKOLNÍ AUTOBUS Celý leden řeším s provozovatelem opakující se zpoždění linky 489. Od března bude jezdit o několik minut dříve. Zpoždění je způsobeno i nákupem lístků mnoha dětí. Pro dojíždění ze Všestar do Mnichovic může mít dítě kupón jen na jedno pásmo (tarifní pásmo 2). Měsíční je za 75 Kč, čtvrtletní za 190 Kč. K papírové průkazce lze koupit papírový na nádraží ve Strančicích (i jinde). Vše lze nahrát i elektronicky na Lítačku, In-kartu, příp. na platební kartu. Více na webu https://pid.cz/primestske-cestovani/?tab=2

KRAJSKÉ KOMUNIKACE – CHODNÍKY – PŘECHODY Velmi si vážíme připomínek a podnětů občanů. V posledních týdnech se znovu začaly množit k problematice krajských komunikací, chodníků, přechodů. Zopakuji tedy to, co na zasedáních zastupitelstva obce, ale i v „informacích občanům“ již několikrát zaznělo, někdy možná až moc zjednodušeně. Nyní tedy v širších souvislostech, které snad pomůžou leccos ozřejmit.

„Preambule“: Krajské komunikace (Říčanská, Mnichovická, Strančická) jsou ve velmi špatném stavu. Povrch je mizerný, chybí chodníky, přechod/y. Toto víme, jsme si toho vědomi, trápí nás to.

Tyto komunikace jsou v majetku Středočeského kraje, stará se o ně Krajská správa a údržba silnic /KSÚS/. Obec do nich ze zákona nesmí investovat.

Podmínkou souhlasu (tento byl dán k získání stavebního povolení v roce 2009) KSÚS se stavbou kanalizace v obci bylo, že obec Všestary na své náklady provede tzv. homogenizaci (tj. položí nový asfalt na stávající v celé šíři) povrchu silnic v místě, kde při stavbě zabere více než polovinu šíře. Tyto náklady nebylo možné zahrnout do dotace. V místech užších se mělo udělat zaasfaltování (to dotace umožnila). Tam, kde se kanalizace nedělala, by silnice zůstala ve stejném stavu. Již před stavbou kanalizace byly komunikace ve stavu velmi špatném, a to zejména v důsledku výstavby vodovodu, plynovodu. Kanalizace se stavěla jako poslední ze sítí, přičemž je zároveň nejhlouběji.

Pokud bychom postupovali dle výše uvedeného, tj. ihned po dostavbě kanalizace položili asfalt, utratili bychom z obecního rozpočtu odhadem 5 mil Kč, stav silnic by byl de facto stejný, jaký je teď. Podařilo se nám s KSÚS dojednat, že k položení asfaltu dojde všude pouze nad výkopem a obec bude do budoucna řešit pořádnou rekonstrukci. Je tedy možné, že oněch 5 mil utratíme i tak, ale použijeme je na projekt, spoluúčast u dotace atp., v obci však bude zcela nová silnice.

K technickému stavu komunikací. Podklad, tzv. „kufr“ komunikace de facto nemá, proto došlo již po stavbě plynu, vodovodu, nakonec i kanalizace k zvlnění, a to i v důsledku provozu těžkých nákladních aut z/do kamenolomu. Tyto komunikace nebyly nikdy v historii opravovány, resp. přebudovány na současný provoz. Jinak řečeno, stavebně technicky jsou uzpůsobeny na provoz koňských potahů, ne na zatížení nákladními automobily.

Již při stavbě kanalizace, která začala v listopadu roku 2014, jsme si stanovili koncepční úkol, opravit, resp. „zorganizovat“ opravu krajských komunikací tak, aby splňovaly veškeré parametry současného provozu, zatížení atp. Toto ale znamenalo provedení generální rekonstrukce včetně podkladu, tj. de facto vybudování nové komunikace. Od začátku jsme si byli vědomi, že toto koncepční řešení nebude otázkou jednoho dvou let, byť jsme se domnívali, že se nám vše podaří zorganizovat, dotáhnout rychleji.

Zároveň jsme od začátku věděli, že součástí projektu budou i chodníky, opět, nejen oprava stávajících, ale i vybudování zcela nových v místech, kde nejsou (na Mnichovické a na Strančické). Od roku 2015 proběhlo mnoho konkrétních jednáních nejdříve se Středočeským krajem, následně s KSÚS, ale i s obcí Strančice a například i majiteli pozemků, kudy by chodník měl vést (pozemky nejsou v majetku obce). Hned po prvním jednán na „kraji“ bylo řečeno, že obec musí přijít s něčím konkrétním. Pro Strančickou jsme již v roce 2015 zadali podrobnou studii, tu jsme následně na „kraj“ zaslali. Proběhlo „leštění klik“, ovšem nic se nedělo. Po roce nám bylo řečeno, že by s realizací „kraj“ souhlasil, ale není dotace, ze které by se to zaplatilo. Obec nechala zpracovat tzv. dotační audit, který pravil, že jak na rekonstrukci Strančické (cesta k důležitému dopravnímu uzlu = nádraží Strančice), tak na Říčanskou – Mnichovickou, dotace existují. S tímto jsme se obrátili na KSÚS, po předběžném obdržení souhlasu jsme zadali na podzim roku 2018 projekt pro stavební povolení na zmíněné komunikace. Projekt, resp. stavební povolení bychom mohli mít v létě 2019, následně podáme žádost o dotaci. Pokud by dotační peníze nebyly k dispozici, zajistíme financování z vlastních prostředků, resp. z prostředků KSÚS. Následně by došlo k výběrovému řízení na zhotovitele. Je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o dvě akce, tj. samostatná bude oprava Strančické, samostatná oprava Říčanské/Mnichovické. Nejspíš též zcela samostatnou akcí bude budování chodníků, které bychom mohli postupně realizovat po obdržení stavebního povolení. Zde připomenu, že projekt na chodník v části Vávrov je již hotový, stavební povolení bychom mohli mít teď na jaře.

K termínům: Pokud vše půjde dobře, mohlo by být vydáno stavební povolení na rekonstrukce v létě 2019. Pak bude následovat zajišťování financí, výběrové řízení. Rekonstrukce by mohly začít nejdříve v roce 2020, spíše později.

A ještě poznámka k přechodům. Dotazy, resp. vybudování nových jsme z podnětu občanů ze všech možných částí Všestar (tj. z Vávrova, z „centra“, od lokality Central Group) iniciovali hned v roce 2015. Vyjádření dopravního odboru MÚ Říčany, ale i policie jsem osobně přijal s nevolí, ovšem s pochopením, uznáním argumentů: Na současných komunikacích nikdo přechod neschválí, protože by byl vysloveně nebezpečný. Silnice nesplňují stavebně technické bezpečností požadavky na umístění přechodů. Tj. pokud by byl přechod vybudován, označen, byl by pro chodce nebezpečnější než přecházení za současného stavu, bez přechodu. Toto platí jak pro lokalitu návsi, tak např. pro zatáčku na Vávrově. Ještě doplním, že pokud bychom budovali nové přechody, nelze dle současných norem jen „namalovat zebru“ a umístit čtyři dopravní značky. V současnosti musí být přechod osvětlen speciálním osvětlením, musí vést jasně z normám odpovídajícímu chodníku na normám odpovídající chodník, musí bít vyznačeny vodicí prvky pro slepce atp.

A znovu zopakuji: Projekt komunikací řeší i přechody, a to nejen v místech, kde by se nám „laikům“ líbily, ale projektuje je v místech, kde je bude možné vybudovat.

KDO SE CHCE K PROBLEMATICE KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PŘECHODŮ NA COKOLI ZEPTAT, COKOLI SE DOZVĚDĚT, NECHŤ ZAVOLÁ STAROSTOVI NEBO MÍSTOSTAROSTOVI A DOMLUVÍ SE NA SCHŮZCE, na které problematiku probereme. Toto samozřejmě platí pro všechny otázky týkající se chodu obce.

31. 1. 2019                                                                                                                                    Jaromír Jech, starosta

31._1._2019

21._12._2018

26._9._2018

22. 6. 2017

Stránka

17. prosince 2014


Informace občanům 2 ze 17. 12. 2014

 

Věc: : Kanalizace Všestary
Obracíme se na Vás s informací o průběhu výstavby výše uvedené stavby.
1, Stavební práce budou od 20.122014 do 5.1.2015 přerušeny a poté budou pokračovat v
lokalitě Vávrov.
2, O dalším harmonogramu budete informováni v průběhu začátku ledna 2015.
3, O polohách veřejných částí přípojek kanalizace jednotlivých nemovitostí se lze informovat
na úřadě v úředních hodinách nebo po domluvě s místostarostou obce.
4, V začátku měsíce ledna budete informováni o konkrétním postupu při projektové přípravě a
společném postupu při vyřízení územního souhlasu na jednotlivé domovní části kanalizačních
přípojek, obec v současné době připravuje vše tak, aby bylo možné hromadné vyřízení
prostřednictvím obecního úřadu.
5, Rekapitulace technických podmínek připojení na kanalizaci
- připojovací poplatek nebude , vybírán od občanů, kteří jsou zahrnuti v této stavbě
- polohu přípojky lze posouvat v rámci daných pravidel a možností
- do kanalizace nesmí být v žádném případě zaústěna dešťová kanalizace
- na domovní části přípojky musí být umístěna revizní šachta
- konkrétní řešení domovní části kanalizační přípojky určí projektant této přípojky
Za obec Všestary vyřizuje : Ing. arch. Miroslav Hofman tel. 602120674
email: miroslav.hofman@quick.cz
starosta obce Jaromír Jech


17. 12. 2014 Zobrazit méně

Stránka