Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 2. 2018

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -5 až -9°C.

Navigace

Obsah

OBECNÉ INFORMACE

Svoz směsného odpadu, bioodpadu, tříděného odpadu je zajištěn pravidelně. Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně pomocí mobilního svozu, zpravidla v květnu a září. Svoz velkoobjemového odpadu je též zajišťován pomocí objednaných kontejnerů, zpravidla třikrát ročně.

Pokud občan provádí např. stavební práce, vyklízí stodolu, dům, musí si zajistit likvidaci takového odpadu sám, nejlépe objednáním velkoobjemového kontejneru. To platí např. i pro bioodpad, který nelze uložit na kompostárnu. Cena 9m3 kontejneru je ca. 4.500 Kč. Velkoobjemové kontejnery zajišťuje pro obec firma Marius Pedersen, kontakt zde:

Email: dispecerricany@mariuspedersen.cz

Tel.: 323 605 482

Termín vyvážení popelnic směsného komunálního odpadu

Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu je podnělí. Svoz probíhá ca. od 7:00.  Pro 14 denní svozy platí sudý týden.

Svoz odpadů v roce 2018 - ceny za svoz tuhého komunálního odpadu zůstávají již šestým rokem stejné

Nádoby se 14 denním svozem budou i nadále vyváženy v sudé týdny.

Známky budou vydávány AŽ PO ZAPLACENÍ vždy ve středu v úředních hodinách, tzn. 8 - 10, 17 - 19 hodin. Obec upřednostňuje platbu převodem na účet. Údaje na titulní stránce.

Kdo není připojen na kanalizaci (netýká se Menčic), přinese na obecní úřad ukázat stvrzenky o vývozu jímky v roce 2017.

Na staré známky byly nádoby vyváženy do konce února.

LIKVIDACE BIO ODPADU

Občané si mohou zaplatit svoz BIO odpadu přímo od domu, zaplatí poplatek, dostatnou nádobu. Harmonogram a ceny níže.

Zároveň jsou v obci rozmístěny velkoobjemové kontejenry na BIO odpad, jejichž pravidelný svoz začal ve druhém březnovém týdnu. Stálé místo má v Menčicích, "na střídačku" jsou místa nad MŠ - V Hatích a v ulici Stromová - Na Vávrově.

Pravidelné střídání je objednáno jednou za dva týdny, ale kontejnery jsou pravidelně konrolovány, vývoz je objednán po jejich naplnění.

Děkujeme občanům, že konejnery využívají a dávají do nich pouze to, co tam patří, tj.:

• odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve /pokud možno "nakrátko"/, kůra, piliny

• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce)

Zároveň mají Všestary uzavřenu smlouvu se Struhařovem, kde je kompostárna, takže můžou zdarma odvážet veškerý povolený bioodpad na kompostárnu do Struhařova. Odvoz si zajišťuje každý sám. Odměnou je vyzvednutí kompostu zdarma v množství odpovídajícím dovezenému odpadu.

Doporučení: Pokud se chystáte odvézt do Struhařova např. zbytky větví po kácení, je dobré se informovat, do jakého průměru větví lze odpad na kompostárnu přivézt.

Více informací ke kompostárně zde:

http://www.struharov.cz/technicke-sluzby-obce-struharov/kompostarna-struharov.htm

Odpady v roce 2018

Poplatek za odpad se v obci vybírá na základě vyhlášky. Zjednodušeně řečeno, platba se vztahuje na nemovitost, majitel nemovitosti podepisuje prohlášení, kolik osob v nemovitosti bydlí. Od ledna 2017 budeme kontrolovat tato prohlášení /tzn. správnost, aktuálnost údajů/. Kdo prohlášení podepsané nemá, podepíše jej při převzetí známky na úřadě. Ve výjimečných případech /sám důchodce v RD/ lze mít jedno prohlášení za dvě nemovitosti, tzn. bude uhrazen poplatek za jednu nádobu na dva domy, ve kterých ale žije dohromady maximálně 6 obyvatel, jinak řečeno, pro "dva baráky bude jedna popelnice".

BIO popelnice 2018

Pozor změna: Od 19. 4. je svozovým dnem čtvrtek/doposud to byla středa, ale firma nestíhala, "dojížděla" pravidelně čtvrtky/. V dubnu jsou svozy tři, od května do listopadu pak každý čtvrtek /tj. v týdenní frekvenci/, v prosinci bude svoz jeden. Oproti loňsku tedy začínáme o týden později (v roce 2016 to bylo ve středu 16. 3.), v dubnu jsou ale svozy tři (vloni dva).

Svozová firma, Marius Pedersen, propočetla cenu za svoz ve výši 2.582 Kč, přičemž v roce 2017 a 2016 jsme platili 1.340 Kč, v roce 2015 pak 1.484 Kč za 36 svozů.

Kalkulovaná cena je za počet 40 – 50 nádob.

Pokud by se sváželo 300 nádob týdně, pak by byla cena 2.065 Kč, pokud 50 ks 19 svozů /14 denní režim/ pak 1.507 Kč, pokud 300 ks 19 svozů pak 1.110 Kč.

V současné době je prováděn průzkum mezi obyvateli, dle počtu zájemců bude do konce února stanovena definitivní cena.

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu - v revizi

Datum

 

Den

Místo svozu

     

Čas

22.5.2017

pondělí

Menčice

     

12:00 - 12:20

     

Všestary - Jedlovec

   

12:30 - 12:50

     

Všestary - náves

   

13:00 - 13:30

                    

           
                   

12.9.2017

úterý

Menčice

     

12:00 - 12:20

     

Všestary - Jedlovec

   

12:30 - 12:50

     

Všestary - náves

   

13:00 - 13:30

   

Další informace

Informace k společným kontejnerům na směsný komunální odpad

Vzledem k opakovánému a stále častějšímu odkládání nepovolených věcí, nepovoleného odpadu do společných kontejnerů na směsný odpad zveřejňujeme tuto žádost, viz. i "obecné informace" níže:

KONTEJNERY O OBJEMU 1.100 LITRŮ SLOUŽÍ POUZE NA BĚŽNÝ SMĚSNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTI (SÁČEK S ODPADEM),KTERÝ JIŽ DÁLE NELZE VYTŘÍDIT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DO NICH NEPATŘÍ VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ČI VELKÉ MNOŽSTVÍ ODPADU, NAPŘ. PO VYKLÍZENÍ DOMU, CHATY.

JEDNOTLIVÉ KUSY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU LZE LIKVIDOVAT PŘI PRAVIDELNÝCH SVOZECH, KTERÉ POŘÁDÁ OBEC.

LIKVIDACI VELKÉHO MNOŽSTVÍ ODPADU, ČI NAPŘ. ODPADU Z VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE SI MUSÍ ZAJISTIT A ZAPLATIT KAŽDÝ SÁM.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÉ. V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO HROMĚDĚNÍ NEDOVOLENÉHO ODPADU BUDOU NĚKTERÁ STANOVIŠTĚ ZRUŠENA /V ZAHRADÁCH/. TI, CO MAJÍ ZAPLACEN SPOLEČNÝ KONTEJNER, SI BUDOU MUSET POŘÍDIT SAMOSTATNOU NÁDOBU (POPELNICI).

 

 

Informace ke svozu bioodpadů - popelnic v roce 2016 /archivní info/

Svazek obcí Region Jih, středisko odpady, jehož jsou Všestary členem, pořídil z dotace nádoby na BIO odpad. V roce 2016 a letech následujících bude možné používat pouze tyto nové nádoby. Mají objem 240 l. Kdo má zájem o vyvážení bioodpadu, musí se zastavit v úředních hodinách na obecním úřadě, aby si vyzvednul nádobu, známku a podpisem stvrdil následující text, jež je uveden na archu se jménem, adresou, datem převzetí nádoby a známky:

"Obec Všestary přenechává k bezplatnému užívání občanovi 1 ks plastovou nádobu na BIO odpad o objemu 240 l do 1. 1. 2021. Po tuto dobu zůstává majitelem nádoby Svazek obcí Region Jih.

V případě poškození nebo ztráty nádoby nahlásí toto občan obci. Obec může po občanovi požadovat úhradu škody.

Obec se zavazuje, že po uplynutí pětileté vázací lhůty dotace daruje nádobu občanovi."

Cena v roce 2016 za 36 svozů dle přiloženého harmonogramu je 1.340 Kč (v roce 2015 stála 240 l nádoba 1.484 Kč). Cenu je možné uhradit standardně převodem (obcí preferovaná varianta), nebo v hotovosti (pouze ve středu). První den svozu je 16. 3.

Harmonogram svozu BIO v roce 2016

 

Ceník svozu směsného odpadu

Vyhláška_2_2011

Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

Poplatek je kalkulován jako součet  předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z  popelnice +   předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za společná zařízení  činí 215 Kč.

Jak platit:

Variabilní symbol pro odpady je 1337, za něj uveďte číslo popisné / evidenční, do textu pak, za co platíte.

Příklad:

Částka: 1530
VS: 1337141
Text: Obecní úřad, popelnice 1x14 dní.
 
Lze platit hromadnou platbou (popelnici, psa), pak je variabilní symbol stále 1337 (pes samostatně je 1341), částky sečtěte, opět do textu zprávy uveďte, za co platíte.
 

Příklad:

Částka: 1630
VS: 1337141
Text: Obecní úřad, popelnice 1x14 dní + pes.
 
Svozy 1 x za 14 dní probíhají v sudé týdny, tzn. první sudý je od 11. 1. 2016.

Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozů

Poplatek

(Kč/rok/nemovitost)

110 l/120 l

1x týdně

2320,- *

 

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

2020,- *

 

1x za 14 dnů

1530,- *

240 l

1x týdně

3520,-

 

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

3060,-

 

1x za 14 dnů

2420,-

Kontejner

1100 l

1x týdně

2020,-

* cena za druhou a každou další popelnici v jednom objektu je jen reálným nákladem na její odvoz – tj. 1985,- Kč při týdenním svozu, 1285,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 1695,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 110/120 litrů, 3295,- Kč při týdenním svozu, 2200,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 2840,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 240 litrů.

Roční poplatek na rekreační objekty  s popelnicí (obsluha od 1.4. do 31.10. kalendářního roku) činí:

 

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozů

Poplatek

(Kč/rok/nemovitost)

110/120 l

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

1200,- 

 

Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných kontejnerů 1100 l činí: 600,- Kč