Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 5. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška 1/2017 - Požární řád obce

Text v pdf ZDE.

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2017

kterou se vydává požární řád obce Všestary

 

 

Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání konaném dne 23. 11. 2017 usneslo pod č.j. Z36/14 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

 

Čl. 2

 

 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požárem, živelnou pohromou a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Všestary je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky. Jedná se o jednotku JPO V JSDH Všestary.

 

 

2)K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila preventistu, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za 6 měsíců.

 

 

 

3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

 

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,

 

b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

1)

a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[1] či obce[2] vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Všestary a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[3].

 

b) rozdělávání otevřeného ohně a pálení klestí v období déletrvajícího sucha nebo v jinak povětrnostně nepříznivých klimatických podmínkách

 

2)

Při rozdělávání ohně pro účely pálení klestí a dřevin je každý povinen tuto skutečnost

ohlásit za pomoci formuláře na stránkách HZS (http://hzssk.webrex.cz/?menu=3).

 

 

Čl. 4

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Všestary je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce  je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2.

        

 

 

Čl. 5

 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

1)Obec Všestary zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č 1 Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

 

Čl. 6

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 

 

 

1)Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[4].

 

2)Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[5].

 

3)Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 2 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 2 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

 

 4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární         ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje

5)Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

 

 

 

 

 

6) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Požár se přednostně hlásí na KOPIS(krajské operační a informační středisko HZS )  na tel. čísle 150 nebo 112

2)Obec Všestary zřizuje následující místa pro ohlášení požáru, které jsou trvale označeny tabulkou „Místo pro ohlášení požáru“  nebo „ Ohlašovna požáru“

a) ohlašovna požáru - Obecní úřad Všestary, Jaroslava Baťchy 141, tel: 323 640 822

b) místo pro ohlášení požáru Hostinec Menčice

 

                                                                          

 

Čl. 8

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

  Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

 

  1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

 

  1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

 c) pro JSDH Všestary je požární poplach přednostně vyhlášen za pomoci systému 

    Kanga nebo SMS zpráv

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Všestary vyhlašuje telefonicky nebo veřejným rozhlasem.

 

 

Čl. 9

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uložen na územní odboru Kolín, hasičská stanice Říčany

 

 

                                                                     Čl. 10

 

Účinnost

 

                                         Tato vyhláška nabývá účinnosti  …….2017

 

 

 

Ve Všestarech dne:

                                                    

                                                      starosta obce Všestary

 

 

[1]           § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

[2]           § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

[3]           § 13 zákona o požární ochraně

[4]           § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[5]           nařízení ….kraje č… ze dne ……

Vyvěšeno: 27. 11. 2017

Datum sejmutí: 13. 12. 2017

Zodpovídá: Obec Všestary

Zpět