Obec Všestary
ObecVšestary

Získali jsme další dotaci - tentokrát na rekonstrukci zahrady MŠ

Mateřská škola připravuje rekonstrukci zahrady. Jako zřizovatel jsme v úzké spolupráci s paní ředitelkou požádali na MAS Říčansko o dotaci na plánovaný altán. Dne 13. 6. 2022 přišlo oznámení, že jsme dotaci získali.

Bíží se několik let připravovaná rekonstrukce zahrady naší mateřské školy. Paní ředitelka Hrbková nechala zpracovat projekt včetně umístění nového altánu, který bude sloužit nejen k zábavě, ale i ke vzdělávacím aktivitám a k venkovním akcím pro rodiče a veřejnost. Viz. návrh, oproti návrhu bude mít altán tvar šestiúhelníku.

Místostarosta vyřídil obratem územní souhlas a obec jako zřizovatel podala ve spolupráci s Místním akčním plánem /MAP/ rozvoje vzdělávání II v ORP Říčany žádost o dotaci. Dnes, 13. 6. 2022, jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšní a požadovanou částku 385.000 Kč jsme získali - viz. text s oznámení níže kurzívou. Cena altánu je 480.000, spopluúčast obce je 20 %.

Realizace projektu by měla být ukončena do léta roku 2023.

Výsledek věcného hodnocení projektů podaných do 7. výzvy PRV

Číslo projektu: 2022-051-007-007-089

Název projektu: Zázemí MŠ Všestary

Název žadatele: Obec Všestary

Na základě provedeného věcného hodnocení Vám oznamujeme, že výše uvedený projekt splnil minimální bodovou hranici a může být v rámci alokace na výzvu podpořen v požadované výši dotace 384 000,- Kč.

Finální výběr projektů Programovým výborem MAS proběhl v řádném termínu a projekt byl z jejich strany hlasováním vybrán k podpoře.

Seznam projektů s výsledným pořadím hodnocení najdete na stránkách MAS https://mas.ricansko.eu/prv/vyzvy-mas-prv-2022/vyzva-c-7-prv-2022-fiche-1-a-fiche-7/

Přílohy

kompozice s altanem Arena.pdf

kompozice s altanem Arena.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 529,57 kB
Datum vložení: 13. 6. 2022 11:17
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2022 11:52
Autor: Obec Všestary