Obec Všestary
ObecVšestary

Chbějící, nepodepsané nebo neplatné nájemní smlouvy 10/2021

 

HŘBITOV VE VŠESTARECH

mapa

Na základě “Řádu pro pohřebiště ve Všestarech“ Článek 6 Užívání hrobového místa, žádám všechny nájemce hrobů vypsaných níže o nápravu vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem. Jedná se zejména o již neplatné smlouvy a nezaplacené nájemné. Dále pak evidujeme velké množství nepodepsaných smluv, kdy nájemce po zaslání smlouvy pouze zaplatil nájemné a již neodeslal podepsanou smlouvu zpět. Takto provedenou platbu bez podepsané smlouvy nelze považovat za naplnění zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

Koncem letošního roku k 31. 12. 2021 končí velké množství smluv. Prosím o kontrolu v seznamech, zda se to netýká právě Vás.

Pro nápravu nedostatků ve vztahu pronajímatele a nájemce prosím kontaktujte obecní úřad Všestary, Jarmilu Suchánkovou na tel. čísle 323640822 nebo přímo osobně na obecním úřadě v úředních hodinách:

Po 8:00 – 12:00

St  8:00 – 12:00  a 15:00 – 19:00

(po telefonické dohodě lze domluvit návštěvu i mimo úřední hodiny)

Celé znění “Řádu pro pohřebiště ve Všestarech“ naleznete na ohrazení kontejnerového stání na hřbitově nebo na webových stránkách obce prakticke-info/hrbitov/

 

 

SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S NEZAPLACENÝM  NÁJMEM

Číslo HM

Stav smlouvy

Údaje z náhrobku

Poznámka

8

Prošlá smlouva

r. Plátkova, Plátek Josef, Plátek Jan

smlouva pouze do roku 2016

10

Prošlá smlouva

r. Hofmanova, Hofman, Hofmanová

smlouva pouze do roku 2006

17

Prošlá smlouva

Bradáč, Bradáčová, Matěna, Matěnová, Menyová

smlouva pouze do roku 2006

18

Smlouva nebyla založena

Jabůrek, Javůrková, Jabůrková, Vodičková

žádná smlouva není evidována - hrob žulový udržovaný

43

Prošlá smlouva

Haisl

smlouva pouze do roku 1984

46

Prošlá smlouva

Hofman, Hofmanová

smlouva pouze do roku 2006

91

Smlouva nebyla založena

r.Dvořákova

smlouva pouze do roku 2004

108

Smlouva nebyla založena

Tůma

žádná smlouva není evidována

122

Prošlá smlouva

r. Vaňatova, rodina Vodičkova

smlouva pouze do roku 2016

141

Smlouva nebyla založena

r. Vobrátilova

Smlouva pouze do roku 2004

142

Prošlá smlouva

r. Vlčkova

smlouva pouze do roku 1994

164

Prošlá smlouva

r. Chaloupkova, Chaloupka, Chaloupková

smlouva pouze do roku 2006

212

Prošlá smlouva

r. Bohuslavova

smlouva pouze do roku 2006

216

Prošlá smlouva

r. Šafaříkova, rodina Šubrtova

Smlouva pouze do roku 2004

 
 

 

SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S NEPODEPSANOU SMLOUVOU

Číslo HM

Údaje z náhrobku

Platba

Poznámka

Platnost smlouvy do

9

Šubrt, Šubrtová

uhrazeno

není smlouva

31.12.2023

20

Balíková, Jánská, Nájemník, Nájemníková

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

31.12.2023

22

r. Altmanova

uhrazeno

není smlouva

31.12.2027

28

Večeř, Večeřová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

31.12.2025

45

r. Chaloupkova

uhrazeno

není smlouva

31.12.2023

47

r. Štolpova

uhrazeno

není smlouva

31.12.2030

60

r. Trojánkova, Trojánek, Trojánková

uhrazeno

není smlouva

31.12.2023

61

r. Řeřichova, Řeřicha, Řeřichová

uhrazeno

není smlouva

31.12.2023

76

bezejména

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

31.12.2025

83

r. Haškova

uhrazeno

není smlouva

31.12.2023

95

r. Šubrtova, r. Dvorských, Šubrt, Šubrtová, Dvorská

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

31.12.2025

115

Bendová, Skořepa, Soušek, Soušková

uhrazeno

není smlouva

31.12.2029

116

Pleva

uhrazeno

není smlouva

31.12.2022

120

Hybner, Hybnerová

uhrazeno

není smlouva

31.12.2022

181

Pačes, Pačesová

uhrazeno

není smlouva

31.12.2022

200

Král

uhrazeno

není smlouva

31.12.2030

203

r. Kučerova, Lizner, Líznerová

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

31.12.2025

207

r. Čechurova, r. Novákova, Novák

uhrazeno

nepodepsaná smlouva

31.12.2025

220

r. Škvorova

uhrazeno

není smlouva

31.12.2023

 

 

 

SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S TERMÍNEM VYPRŠENÍ PLATNOSTI 31.12.2021

Číslo HM

Údaje z náhrobku

25

r. Šmejkalova

31

Aron, Aronová, Strnad, Strnadová

33

r. Bohuslavova, r.Strnadova

34

Šubrt, Šubrtová, Vaněk, Vaňková

35

r. Nedbalova, Antonín

39

r. Zrckova, Zrcek

40

r. Baťchova

42

r. Janovských, Janovská

49

r. Novotných, Novotný

50

r. Kubova, Kubů

52

r. Hynkova, r. Soukupova

54

r. Jarošova, r. Šubrtova

55

r. Trojánkova, Trojánek, Trojánková, r.Lehovcova, Lehovec, Lehovcová

56

r. Mačkova, Maček, Mačková

71

r. Pellichova

77

r. Mikova, Mika, Miková

78

r. Žvejkalova, Mačková, Žvejkal

79

r. Šubrtova

93

r. Dvořákova, r.Kulichova, Dvořák, Dvořáková

96

r. Chytrova, r.Lancingerova

97

Kutina, Kutinová

98

r. Peškova, r. Štroblova, r.Vodičkova, r.Zděnkova

99

Bedrník, Bedrníková, Kameník, Kameníková

103

Jirota, Jirotová

104

Smetana, Smetanová, Strnad, Strnadová

107

r. Červinková

113

r. Tůmova, r. Bečvářova, Bečvář

119

r. Dvorských, Dvorský

121

bezejména

125

Pánková

176

r. Kuželova, r. Zrckova

184

r. Vodičkova, Vodička

185

r. Pochylých, Pochylá, Pochylý

198

Brejlová

208

r. Broukalova, r.Šubrtova, Broukal

211

r. Baborova, r. Kavkova 

217

Brejlová, Brejla