Obec Všestary
ObecVšestary

Chbějící, nepodepsané nebo neplatné nájemní smlouvy 10/2022

 

1

AKTUALIZACE 1. 11.  2023

 

Na základě “Řádu pro pohřebiště ve Všestarech“ Článek 6 Užívání hrobového místa, žádám všechny nájemce hrobů vypsaných níže o nápravu vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem. Jedná se zejména o již neplatné smlouvy a nezaplacené nájemné. Dále pak evidujeme velké množství nepodepsaných smluv, kdy nájemce po zaslání smlouvy pouze zaplatil nájemné a již neodeslal podepsanou smlouvu zpět. Takto provedenou platbu bez podepsané smlouvy nelze považovat za naplnění zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

Pro nápravu nedostatků ve vztahu pronajímatele a nájemce prosím kontaktujte obecní úřad Všestary, Jarmilu Suchánkovou na tel. čísle 323640822 nebo přímo osobně na obecním úřadě v úředních hodinách:

Po 8:00 – 12:00

St  8:00 – 12:00  a 15:00 – 19:00

(po telefonické dohodě lze domluvit návštěvu i mimo úřední hodiny)

Celé znění “Řádu pro pohřebiště ve Všestarech“ naleznete na ohrazení kontejnerového stání na hřbitově nebo na webových stránkách obce prakticke-info/hrbitov/

34