Obec Všestary
ObecVšestary

Nebezpečný odpad

Likvidace nebezpečného odpadu v obci Všestary je zajišťována svozovou firmou Technické služby Benešov dvakrát ročně tzv. mobilním svozem.

Mobilní svoz znamená, že v daný čas /ca. s desetiminutovou tolerancí/ přijede na uvedené místo nákladní auto s kontejnerem, občan předá pracovníkovi Technických služeb Benešov nebezpečný odpad. Auto následně odjede. Nelze tudíž na místě po určené hodině cokoli nechávat, není nikdo, kdo by to odvezl, ani místo, kam by to dal.

Nebezpečný odpad, který lze odevzdat, je vyjmenován níže, jedná se o běžné množství odpadu vyprodukované DOMÁCNOSTÍ, elektrospotřebiče je nutné odevzdávat celé ("nevykuchané"), tj. vč. motorů atp.:

Vyřazené lednice, mraznice, televizory, rádia, počítače, zbytky barev, ředidel, rozpouštědel, nádoby od barev, olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické, akumulátory, monočlánky, staré léky, pneumatiky bez disků, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev, olejů.

Ve výjimečných případech lze odpad přivézt večer den před svozem nebo ráno - dopoledne v den svozu k plechárně, tj. na dvůr za č. p. 12 (bývalou starou školu) ve Všestarech. Pokud tak učiníte, prosíme, aby byl odpad řádně zajištěn (proti vodě, větru...).

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu na rok 2024.

21.5.24

Úterý

Obec Všestary

12:00 - 12:20

Menčice

     

12:30 - 12:50

Všestary - Jedlovec

     

13:00 - 13:30

Všestary za č. p. 12

 

16.9.24

 

Pondělí  

 

Obec Všestary

 

12:00 - 12:20

Menčice

 
           

12:30 - 12:50

Všestary - Jedlovec

 
           

13:00 - 13:30

Všestary za č. p. 12