Obec Všestary
ObecVšestary

Pečovatelská služba Mnichovice

Níže uvedené informace lze stáhnout ve wordu zde.

Pracoviště pečovatelské služby – Mnichovice – pro rok 2019

Město Mnichovice zajišťuje pečovatelské služby od roku 2007 pro občany s trvalým pobytem v Mnichovicích a dalších obcích (Hrusice, Kaliště, Kunice, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Struhařov, Stříbrná Skalice, Všestary, Zvánovice).

V rámci terénní pečovatelské služby poskytujeme tyto úkony:


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast. osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití  - 90,- Kč/hod.
Jedná se o pomoc - běžný úkon podání jídla na talíř, přihřátí. Tato služba je poskytována v časovém limitu cca do 15 minut za poměrnou cenu 23,-Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínekpro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) - 90,- Kč/hod.
pedikúra - 100,-Kč/ped./ 4 x do roka

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška teplého jídla - 15 Kč/oběd
dále je účtována cena za oběd 70,-Kč (polévka a hlavní jídlo) tj. cena za oběd včetně donášky činí celkem 85,-Kč

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
donáška vody, topiva - 90,- Kč/hod.
nákup, dovoz - 20,- Kč/nákup – jedná se o běžný nákup nejedná se o cenu za odvoz klienta na nákup

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
dovoz k lékaři, na úřad, na nákup -  90,- Kč/hod.

Uvedené pečovatelské služby kromě služby pedikúra jsou zajišťovány ve všední dny ve vymezeném čase od 7:00 do 15:30 hod. a to v domácnostech klientů.

Službu pedikúry
zajišťuje na základě smluvního vztahu pro město Mnichovice a okolní obce paní Romana Pejzlová. Pokud jste uzavřeli smlouvu na pečovatelskou službu s městem Mnichovice, cena za pedikúru je z Vaší strany hrazena pouze 100,-Kč. Tuto sníženou cenu lze nárokovat 4 x ročně. Poté činí plná cena za pedikúru 200,- Kč. Služba je poskytována ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 h v domácnostech u klientů v Mnichovicích a okolních obcích, které s městem Mnichovice uzavřely smlouvu na výkon pečovatelské služby pro rok 2019 (Hrusice, Kaliště, Kunice, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Struhařov, Stříbrná Skalice, Všestary, Zvánovice)


 • Komu jsou pečovatelské služby poskytovány?

Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či onemocnění. Především seniorům starším 65 let na základě doporučení lékaře.
 

 • Kde si můžete pečovatelské služby objednat a co musíte předložit?

Ti z Vás, kteří máte o pečovatelské služby zájem, splňujete uvedené předpoklady a dosud nemáte  uzavřenu smlouvu o zajištění péče, přijďte uzavřít smlouvu na Městský úřad Mnichovice na pracoviště matriky a evidence obyvatel.
Je nutno předložit především platný občanský průkaz a doporučení od Vašeho praktického lékaře na zajištění pečovatelských služeb.

Poptáváte komplexní, pravidelnou nebo intenzivní péči?
V takovém případě kontaktujte:

MěÚ Říčany – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Telefon:
 • mobilní: 323 618 241, 237
 • WWW:
 • oficiální: info.ricany.cz
 • E-mail:
 • oficiální: blanka.spolkova@ricany.cz
 • Adresa:
  MěÚ Říčany – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  Komenského náměstí 1850
  251 01 Říčany u Prahy

 

V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme a pomůžeme.
Kontaktní spojení

Kontakty