Obec Všestary
ObecVšestary

Koronavirus 2020

Vážení občané,

byť se na nás valí ze všech stran velké množství informací, má obec ze zákona povinnost informovat v době krizového řízení o vývoji situace. Zde naleznete nařízení vlády, resp. vyjádření příslušných ministerstev, Středočeského kraje, případně krizového štábu města Říčany, tj. naší obce z rozšířenou působností (ORP). Informace jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Zároveň i na tomto místě oznamujeme, že z důvodu nařízení vlády omezujeme do odvolání úřední hodiny obecního úřadu. Od 18. 3. 2020 je otevřena pouze podatelna, a to v pondělí 8:00 - 11:00, středa 8:00 - 11:00. Vstup do kanceláře, resp. na úřad bude umožněn jedné osobě. Toto bude případně doplněno a upřesněno dle dalšího vývoje a nařízení vlády. Do odvolání přerušujeme přání všestarským občanům k významným životním jubileím, po ukončení opatření dopopřejeme. Na neurčito se odkládá vítání občánků.

Níže jsou odkazy na webové stránky města Říčany a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde naleznete další informace:

https://info.ricany.cz/default.asp

http://www.khsstc.cz/

 

27. 3. 2020, 10.31

Informace k OSVČ /přerušení placení povinných pojištění/, k dávkám ošetřovnému, k organizaci školního roku /zkoušky, maturity atp./.

NV_Sb_48_OSVC_skoly_osetrovne_20032​​​​​​7

 

26. 3. 2020, 17.50

Nařízení hejtmanky - otevřené MŠ pro strategická povolaní (PČR, zdravotníci atp.)

Seznam_MS_200327

 

26. 3. 2020, 16.48

Usnesení vlády k poskytování nepojistitelných sociálních dávek, sb. 47.

Usneseni_vlady_c47_200326

 

26. 3. 2020, 14.13

Výjimka - otevřené obchody, provozovny, mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Otevrene_provozovny_200326

 

25. 3. 2020, 11.44

Výklad ministerstva vnitra - postihy za porušení nařízení vlády.

MVCR_postihy_za_poruseni

 

24. 3. 2020, 16.01

Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání některých ochranných prostředků a k chování v době šíření koronaviru, speciální web hasičského záchranného sboru /HZS/.

MZ_info_k_chovani_a_pouzivani_ochrannych_prostredku_word

MZ_info_k_chovani_a_pouzivani_ochrannych_prostredku_pdf

Info_HZS_specialni_webova_stranka

 

24. 3. 2020, 7.09

Nařízení vlády č. 45 ke konání zastupitelstev, info zaměstnavatelům atp.; mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví (pohyb osob, senioři v obchodech, omezení provozu úřadů, seznam otveřených obchodů/provozoven, zákaz poskytování následné /rehabilitační/ lůžkové péče atp.).

Narizeni_vlady_sbirka_45_200323

MZ_pohyb_osob_od_200324

MZ_seniori_v_obchodech_od_200324

MZ_omezeni_provozu_uradu_od_200324

MZ_uzavrene_resp_otevrene_obchody_provozovny_od_200324

MZ_zakaz_poskytovani_nasledne_luzkove-rehabilitacni_pece_od_200324

 

21. 3. 2020, 16.26

Stanovisko státního zdravotního ústavu k postupu s nakládáním komunálního odpadu od lidí v karanténě.

Postup_odpady.

 

21. 3. 2020, 10.29

Sdělení České pošty k otevírací době a doručování zásilek, resp. důchodů:

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

  1. Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

  1. Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

  1. Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

 

20. 3. 2020, 15:30

Usnesení bezpečnostní rady Kraje - součinnost PČR, HZS, dobrovolníci.

Usneseni_Bezp_Rady_Kraje_200320

 

20. 3. 2020, 7:26

Změna nákupní doby pro seniory (7.00 - 9.00).

Nařízení_vlády_42_seniori_7-9

MZ_nova_nakupni_doba_seniori

 

Středa 18. 3. 2020, 18:04

Rozhodnutí hejtmanky, zrušení nočních autobuových linek pražské integrované dopravy po 22:30 hodině.

Text_rozhodnuti_zruseni_nocnich_busu_PID

 

Středa 18. 3. 2020, 17:07

Nařízení vlády, povinnost nošení roušek všude, vyčlenění otevírací doby pro osoby starší 65 let, upřesnění pendleři.

Nařízení_vlády_41_roušky_obchody-seniori_pendleri_200318

 

Středa 18. 3. 2020, 12:23

Informace provozovatele kompostárny: 

Dovoluji si Vás informovat o uzavření  kompostárny Struhařov pro veřejnost a dovoz BIO odpadu Vašimi prostředky s okamžitou platností.

Nadále budou naše TS zajišťovat  občanům a partnerským obcím kontejnerový svoz.

 

Středa 18. 3. 2020, 11:55

Rozhodnutí hejtmanky o povinnosti nosit roušky, resp. ochranné prostředky při vstupu do doposud neuzavřených zařízení.

Hejtmanka_narizeni_k_zakazu_vstupu_bez_rousek_200318

 

Středa 18. 3. 2020, 10.40

Informace z Kraje k rouškám, jejich distribuci.

Info_z_Kraje_k_rouskam_200318_10.40

 

Úterý 17. 3. 2020, 7.38

Nařízení vlády - upřesnění pro poskytovatele sociálních služeb, druh uzavřených, resp. otevřených obchodů, vymezení povinností pro jednotlivé orgány státní správy a samosprávy.

Usnesením 240 II. nařizuje vláda starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení /osobám starším 70 let/ pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Kdo má tuto potřebu, nechť se obrátí na starostu obce.

Narizeni_vlady_sbirka_37_200316

 

Pondělí 16. 3. 2020, 13:08

Informace k dalšímu omezení na hranicích + ke konání zastupitelstev obcí/měst + zákaz sňatků.

Opatreni_vlady_pdf

Opatreni_vlady_word

Hranicni_prechody_urcene

K_zasedani_zastupitelstev_obci_mest

Zakaz_svateb

 

Pondělí 16. 3. 2020, 11:28

Uzavření provozovny - zákaznického centra provozovatele vodovodu spol. I.T.V. CZ.

Sdělení_provozovatele.

 

Pondělí 16. 3. 2020, 5:42

Nařízení vlády, opatření obecné povahy o uzavření státní hranice.

Opatreni_vlady_pdf

Opatreni_vlady_word

Hranicni_prechody_urcene

Sbirka_zakonu_34_2020

Sbirka_zakonu_35_2020

 

Pondělí 16. 3. 2020, 0:05

Nařízení vlády o povolání vojáku a příslušníků PČR zde.

Neděle 15. 3. 2020, 19:54

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
 
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

 

Sobota 14. 3. 2020

Nařízení vlády - uzavření prodejen.

Narizeni_vlady_sbirka_33_Uzavreni_prodejen

 

Sobota 14. 3. 2020

Zákaz akcí při přítomnosti více než 30 osob.

Informace_MVCR_k_narizeni_vlady_zakaz_akci_nad_30_osob

 

Pátek 13. 3. 2020

Ochrana vnitřních hranic, stanovení pásma pro dojíždění.

Informace_MVCR_vzdalenosti_dojíždění

Nařízení_vlády_ochrana_vnitřních_hranic_200313_pdf

Nařízení_vlády_ochrana_vnitřních_hranic_200313_word

Hranicni_prechody_urcene

 

Pátek 13. 3. 2020

Zasedání krizového štábu ORP Říčany

Usnesení Krizového štábu města Říčany z 13. 3. 2020

  1. Krizový štáb města Říčany vydává doporučení pro veřejnost minimalizovat kontakt s ostatními osobami, nejlépe zůstat doma.
  2. Krizový štáb města Říčany vydává doporučení pro Městský úřad v Říčanech uzavřít úřad pro veřejnost a přejít na bezkontaktní fungování, na kontaktních místech s maximální ochranou zaměstnanců, většinu agendy řešit elektronicky.
  3. Krizový štáb Říčany vydává doporučení pro Městský úřad v Říčanech, aby k 15. 3. 2020 vyčlenil 30 zaměstnanců k plnění potřeb vyplývajících z úkolů krizového řízení.
  4. Krizový štáb města Říčany bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města Říčany o uvolnění částky 1 mil. Kč z rezervy Fondu rozvoje města za účelem vytvoření účelové rezervy na realizaci opatření v souvislosti s COVID 19, jejíž čerpání bude v kompetenci Bezpečnostní rady města Říčany.

 

Pátek 13. 3. 2020

Omezení pohybu, zákaz vstupu cizinců atp.

Nařízení_vlády_2020_03_13
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 3. 2020

Bude polojasno až oblačno, od západu během odpoledne až zataženo a postupně místy déšť nebo přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C, v západní polovině Čech kolem 7 až 11°C, na JV 17°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Svátek

Svátek má Taťána

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0