Obec Všestary
ObecVšestary

Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO Ladův kraj za rok 2021

Informace v pdf zde.

 

Ladův kraj

Svazek obcí, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany, IČ: 70899088, bankovní spojení: 51-2843320247/0100, Korespondenční adresa podatelna MĚ Ú Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

Kancelář – Říčany, Olivova ul.1800/2 (budova Na růžku)

Vyřizuje: Bc. Hana Bolcková, tel.: 606 044 272, hana.bolckova@laduv-kraj.cz

 

 

 

 

Oznámení

o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2021

 

 

Sdělujeme vám, že valná hromada č. 2/2022 starostů obcí Ladova kraje schválila dne 21. 6. 2022 závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2021 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dále valná hromada schválila účetní závěrku svazku obcí Ladův kraj sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a schválila hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2021 a jeho převedení na účet 432 – výsledek předcházejících účetních období. Závěrečný účet za rok 2021 byl zveřejněn na úředních deskách obcí a v plném rozsahu v elektronické formě na stránkách Ladova kraje. Ve fyzické formě je k nahlédnutí na adrese: Městský úřad v Říčanech, odbor finanční - zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí.

V Říčanech 21. 6. 2022

 

Ing. David Michalička předseda Ladova kraje v.r.

Datum sejmutí: 30. 6. 2023 Zodpovídá: Obec Všestary