Obec Všestary
ObecVšestary

Rozpočty obce

Rozpočty - rozpočtové výhledy obce

Schválený rozpočet obce na rok 2023

Schválilo zastupitelstvo obce 15. 12. 2022 pod č. j. Z2/2022-26/10 s paragrafy jako závaznými ukazateli.

Schválený_rozpočet_obce_na_rok_2023

Změna_rozpisu_rozpočtu_č_1/2023 - provedl starosta obce 27. 2. 2023.

Rozpočtové_opatření_č_1/2023 - provedl starosta obce 31. 3. 2023.

Rozpočtové_opatření_č_2/2023 - schválilo zastupitelstvo obce 27. 4. 2023 pod č. j. Z6/2022-26/5.

Rozpočtové_opatření_č_3/2023 - schválilo zastupitelstvo obce 18. 5. 2023 pod č. j. Z7/2022-26/1.

Rozpočtové_opatření_č_4/2023 - provedl starosta obce 29. 5. 2023.

Změna_rozpisu_rozpočtu_č_2/2023 - provedl starosta obce 28. 6. 2023.

Rozpočtové_opatření_č_5/2023 - schválilo zastupitelstvo obce 29. 6. 2023 pod č. j. Z9/2022-26/1.

Rozpočtové_opatření_č_6/2023 - provedl starosta obce 31. 7. 2023.

Rozpočtové_opatření_č_7/2023 - provedl starosta obce 30. 8. 2023.

 

Schválený rozpočet obce na rok 2022

Schválilo zastupitelstvo obce 16. 12. 2021 pod č. j. Z28/2018-22/6:

Schválený_rozpočet_obce_na_rok_2022

Pozn: Po schválení rozpočtu zastupitelstvem obce došlo ke změně rozpočtové skladby, a proto je "dopravní obslužnost obce" přesunuta z původního paragrafu 2221 a položky 5193 na paragraf 2292, položku 5213.

Rozpočtové_opatření_č_1/2022 - provedl starosta obce dne 30. 3. 2022.

Rozpočtové_opatření_č_2/2022 - provedl starosta obce dne 31. 3. 2022.

Rozpočtové_opatření_č_3/2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 4. 2022 pod č. j. Z30/2018-22/4.

Rozpočtové_opatření_č_4/2022 - provedl starosta obce dne 27. 4. 2022.

Rozpočtové_opatření_č_5/2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 23. 6. 2022 pod č. j. Z31/2018-22/2.

Rozpočtové_opatření_č_6/2022 - provedl starosta obce dne 31. 8. 2022.

Rozpočtové_opatření_č_7/2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 22. 9. 2022 pod č. j. Z33/2018-22/2.

Rozpočtové_opatření_č_8/2022 - provedl starosta obce dne 28. 11. 2022.

Rozpočtové_opatření_č_9/2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2022 pod č. j. Z2/2022-26/6.

Rozpočtové_opatření_č_10/2022 - provedl starosta obce dne 29. 12. 2022.

Rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024

Schválený_rozpočtový_výhled_2022-2024 - schválilo zastupitelstvo obce 16. 12. 2021 pod č. j. Z28/2018-22/7.

Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021

Schválený rozpočet obce na rok 2021

Schválený rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018

Rozpočet 2016

  • Návrh rozpočtu obce na rok 2016, vyvěšeno 9. 1. 2016
  • Schválený rozpočet na rok 2016 - oproti návrhu je upřesnění v příjmech v položkách 1511 a 4112 (po vyvěšení přišlo upřesnění z Krajského úřadu), ve výdajích bylo opraveno číslo paragrafu z chybného 4322 na 4329. V neposlední řadě byl opraven vzorec výpočtu v excelu (byla správně zařazena splátka úvěru položka 8124), čímž vyšlo reálné číslo pomyslného schodku, který je vyrovnán financováním, tzn. položkou 8115. Tzn. ve výdajích nebyla změněna jediná částka, schválený a zde vyvěšený rozpočet je matematicky správně, ve vyvěšeném byla aritmetická chyba.
  • Rozpočtový výhled 2017-2018

Rozpočet 2015