Obec Všestary
ObecVšestary

Projekty

Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice - Kolovraty

dotační číslo naší části, tj. části 3: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006831

Stavební povolení získáno na podzim 2018, v listopadu podepsána smlouva o dílo. Stavba na našem území byla zahájena 8. 3. 2019 kácením a klučením. Termín dokončení zatím 31. 8. 2019, pravděpodobně bude datum posunuto na 31. 10. 2019. Více informací v samostatné záložce.

V pondělí 1. dubna 2019 byly reálně zahájeny stavební práce cyklostezky. Firma začala se zemními pracemi, skrývkou zeminy.

V létě 2020 byla stavba zkolaudována.

Chodník Říčanská

Na podzim roku 2020 byl opraven stávající chodník v ulici Říčanská. Oprava stála ca. 1.800.000 Kč, z toho byla dotace od Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova ve výši 840.000 Kč.

obr

Chodník na Vávrově

Naprojektován je od ulice Na Vávrově I po ulici Na Vávrově II. Během jara 2019 bude stavební povolení. Následně necháme nacenit. Dle ceny díla se rozhodneme, kdy jej budeme realizovat. Předpoklad realizace byl rok 2019 nebo 2020. Z finančních důvodů nebyla stavba doposud realizována /stav v prosinci 2020/. V současné době není realizace v plánu.

Zpomalovací práh v Menčicích od Údolí Raků

Probíhá řízení k získání stavebního povolení. Z důvodů námitek jednoho s účastníků řízení získala obec povolení k realizace v roce 2020. Na rok 2021 žádáme o dotaci na opravu komunikace v Menčicích od č. p. 1 po č. p. 27. Pokud dotaci získáme, bude součástí opravy i vybudování prahu.

Víceúčelové "malé" hřiště u hřiště

Za fotbalovým hřištěm směrem na tehov je de facto nikdy nevyužívané "hřiště - kurt". V roce 2019 byl vybrán projektant, který navrhnul víceúčelové hřiště (předpoklad na fotbálek, košíkovou, volejbal, floorbal, nebo "jen tak na lítání" dětí). V roce 2020 jsme získali dotaci na jeho vybudování, realizace proběhne v roce 2021.

Vycházková stezka Hurá do Hůry

Naprojektováno a příslušnými orgány schváleno v roce 2018, již jsme začali z realizací, ale firmu vzešlou z výběrvého řízení jsme pro neschopnost vypověděli. Malá část přípravných prací byla již provedena. V roce 2019 jsme znovu žádali o dotaci, bohužel neúspěšně. Na akce tohoto typu dotace vypsány nadále nebyly. Obec bude projekt realizovat postupně. V roce 2021 bude do úvozu umístěno několik herních, resp. i poznávacích prvků.

Oprava části ulice Borová

V lednu 2019 jsme podali žádost o dotaci na 105 m dlouhý úsek ulice Borová, tj. od křitovatky s krajskou (Strančickou), ca. 5 m za křižovatku s Jedlovou. Dotace je 70 % s uznatelných nákladů. Důvody pro výběr této silnice byl: Je ve vlastnictví obce, všechny nemovitosti v místě jsou připojeny na sítě, jedná se o relativně frekventovanou místní komunikaci zajišťující obslužnost lokality. Dotaci jsme dostali, oprava byla zrealizována na podzim roku 2019.

Rekonstrukce krajských komunikací - dlouhodobý úkol

Reaguji na aktuální připomínky občanů /vloženo 25. 1. 2019, aktualizováno 16. 12. 2020/. Velmi si těchto připomínek a podnětů vážíme. Uvědomuji si, že informací není nikdy dost. Zopakuji tedy to, co na zasedáních zastupitelstva obce, ale i v „informacích občanům“ již několikrát zaznělo, někdy možná až moc zjednodušeně. Popíšu tedy problematiku v širších souvislostech, které snad pomůžou leccos ozřejmit.

„Preambule“: Krajské komunikace (Říčanská, Mnichovická, Strančická) jsou ve velmi špatném stavu. Povrch je mizerný, chybí chodníky, přechod/y. Toto víme, jsme si toho vědomi, trápí nás to.

Tyto komunikace jsou v majetku Středočeského kraje, stará se o ně Krajská správa a údržba silnic /KSÚS/. Obec do nich ze zákona nesmí investovat.

Podmínkou souhlasu (tento byl dán k získání stavebního povolení v roce 2009) KSÚS se stavbou kanalizace v obci bylo, že obec Všestary na své náklady provede tzv. homogenizaci (tj. položí nový asfalt na stávající v celé šíři) povrchu silnic v místě, kde při stavbě zabere více než polovinu šíře. Tyto náklady nebylo možné zahrnout do dotace. V místech užších se mělo udělat zaasfaltování (to dotace umožnila). Tam, kde se kanalizace nedělala, by silnice zůstala ve stejném stavu. Již před stavbou kanalizace byly komunikace ve stavu velmi špatném, a to zejména v důsledku výstavby vodovodu, plynovodu. Kanalizace se stavěla jako poslední ze sítí, přičemž je zároveň nejhlouběji.

Pokud bychom postupovali dle výše uvedeného, utratili bychom z obecního rozpočtu odhadem 5 mil Kč, stav silnic by byl de facto stejný, jaký je teď. Podařilo se nám s KSÚS dojednat, že k položení asfaltu dojde všude pouze nad výkopem a obec bude do budoucna řešit pořádnou rekonstrukci, tj. je možné, že oněch 5 mil utratíme i tak, ale použijeme je na projekt, spoluúčast u dotace atp.

K technickému stavu komunikací. Podklad, tzv. „kufr“ komunikace de facto nemá, proto došlo již po stavbě plynu, vodovodu, nakonec i kanalizace k zvlnění, a to i v důsledku provozu těžkých nákladních aut z/do kamenolomu. Tyto komunikace nebyly nikdy v historii opravovány, resp. přebudovány na současný provoz. Jinak řečeno, stavebně – technicky jsou uzpůsobeny na provoz koňských potahů, ne na zatížení nákladními automobily.

Již při stavbě kanalizace, která začala v listopadu roku 2014 jsme si stanovili koncepční úkol, opravit, resp. „zorganizovat“ opravu krajských komunikací tak, aby splňovaly veškeré parametry současného provozu, zatížení atp. Toto ale znamenalo provedení generální rekonstrukce včetně podkladu, tj. de facto vybudování nové komunikace. Od začátku jsme si byli vědomi, že toto koncepční řešení nebude otázkou jednoho dvou let, byť jsme se domnívali, že se nám vše podaří zorganizovat, dotáhnout rychleji.

Zároveň jsme od začátku věděli, že součástí projektu budou i chodníky, opět, nejen oprava stávajících, ale i vybudování zcela nových v místech, kde nejsou (na Mnichovické a na Strančické). Od roku 2015 proběhlo mnoho konkrétních jednáních nejdříve se Středočeským krajem, následně s KSÚS, ale i s obcí Strančice a například i majiteli pozemků, kudy by chodník měl vést (pozemky nejsou v majetku obce). Hned po prvním jednán na „kraji“ bylo řečeno, že obec musí přijít s něčím konkrétním. Pro Strančickou jsme již v roce 2015 zadali podrobnou studii, tu jsme následně na „kraj“ zaslali. Proběhlo „leštění klik“, ovšem nic se nedělo. Po roce nám bylo řečeno, že by s realizací „kraj“ souhlasil, ale není dotace, ze které by se to zaplatilo. Obec nechala zpracovat tzv. dotační audit, který pravil, že jak na rekonstrukci Strančické (cesta k důležitému dopravnímu uzlu = nádraží Strančice), tak na Říčanskou – Mnichovickou dotace existují. S tímto jsme se obrátili na KSÚS, po předběžném obdržení souhlasu jsme zadali na podzim roku 2018 projekt pro stavební povolení na zmíněné komunikace. Projekt, resp. stavební povolení bychom mohli mít v létě 2019, následně podáme žádost o dotaci. Pokud by dotační peníze nebyly k dispozici, zajistíme financování z vlastních prostředků, resp. z prostředků KSÚS. Následně by došlo k výběrovému řízení na zhotovitele. Je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o dvě akce, tj. samostatná bude oprava Strančické, samostatná oprava Říčanské/Mnichovické. Nejspíš též zcela samostatnou akcí bude budování chodníků, které bychom mohli postupně realizovat po obdržení stavebního povolení.

Zde připomenu, že projekt na chodník v části Vávrov je již hotový, stavební povolení bychom mohli mít teď na jaře /2019/.

K termínům: Pokud vše půjde dobře, mohlo by být vydáno stavební povolení na rekonstrukce v létě 2019. Pak bude následovat zajišťování financí, výběrové řízení. Tj. nejdříve v roce 2020 by mohly opravy komunikací začít. Aktualizace 16. 12. 2020: Práce na projektu se protáhly, projekt už je ale ve stavu povolování, "leží" na dotčených orgánech státní správy (MÚ Říčany, PČR). Povolení bychom měli mít na jaře roku 2021. Pak bude následovat "kolečko" jednání s Krajem /KSÚS/, smlouva o spolupráci, žádost o dotaci. Až pak realizace. Reálně lze uvažovat o započetí prací v roce 2022.

A ještě poznámka k přechodům. Dotazy, resp. vybudování nových jsme z podnětu občanů ze všech možných částí Všestar (tj. z Vávrova, z „centra“, od lokality Central Group) iniciovali hned v roce 2015. Vyjádření dopravního odboru MÚ Říčany, ale i policie jsem osobně přijal s nevolí, ovšem s pochopením, uznáním argumentů: Na současných komunikacích nikdo přechod neschválí, protože by byl vysloveně nebezpečný. Silnice nesplňují stavebně – technické bezpečností požadavky na umístění přechodů. Tj. pokud by byl přechod vybudován, označen, byl by pro chodce nebezpečnější než přecházení za současného stavu, bez přechodu. Toto platí jak pro lokalitu návsi, tak např. pro zatáčku na Vávrově. A znovu zopakuji: Projekt komunikací řeší i přechody, a to nejen v místech, kde by se nám „laikům“ líbily, ale projektuje je v místech, kde je bude možné vybudovat.

KDO SE CHCE K PROBLEMATICE KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PŘECHODŮ NA COKOLI ZEPTAT, COKOLI SE DOZVĚDĚT, NECHŤ ZAVOLÁ STAROSTOVI NEBO MÍSTOSTAROSTOVI A DOMLUVÍ SE NA SCHŮZCE.

Protipovodňová opatření - dlouhodobý projekt celého povodí řeky Sázava.

Od roku 2017 se starosta účastil jednání, konzultací atp. Závěrečný výstup byl obci předán na společném závěrečném kontrolním dnu 26. 3. 2019. Veškeré informace k projektu, tj. jak k naší části (povodí Mnichovky), tak k ostatním obcím (od Dojetřic po Maršovice) naleznete v odkazech níže, kde jsou i veškeré údaje ke stažení, vč. map, grafů atp.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Blažej