Obec Všestary
ObecVšestary

Cyklostezka "Do Prahy na kole"

Logo

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006831

Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice - Kolovraty, 3. část -  Všestary

obr

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program; Integrované teritoriální investice
Rok podání:  říjen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany) ve spolupráci s Nadací Partnerství a ostatními obcemi. Hlavním projektantem: KAP Atelier
Fyzické zahájení: listopad 2018 pro část 1,2,4,; leden 2019 pro část 3
Konec realizace: 30. 10. 2019.

Celý úsek cyklostezky je rozdělen do 4 logických celků, které byly v říjnu 2017 podány jako 4 samostatné žádosti.

1. část - žadatelem dotace je město Říčany

Do první části patří etapy: Ia, Ib, IIa, IIb, v celkové délce 3000 m. Indikátor je 60 stání pro  kola. První část prochází přes katastr Praha - Kolovraty, Říčany

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 29 000 000 Kč Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

2. část - žadatelem dotace jsou Říčany

Do první části patří etapy: IIc, IId, III, v celkové délce 3983m. Indikátor je 72 stání pro kola.

Druhá část prochází přes katastr Říčan, Světic.

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 25 125 039,17 Kč. Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

3. část- žadatalem je obec Všestary

Do třetí části patří etapy: IVa1, IVa2

Třetí část prochází přes katastr Všestar, Strančic v celkové délce 2733m. Indikátor je 52 stání pro kola

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 16 354 800 Kč, Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

4. část - žadatelem je město Mnichovice

Do čtvrté části patří etapy IVb1, IVb2, v celkové délce 3631m. Indikátor: 50 parkovacích stání pro kola.

Prochází přes katastr Mnichovic, Všestar. celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu.  29 542 056,73 Kč. Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

27. března 2019

Od pondělí 1. dubna 2019 budou reálně zahájeny stavební práce cyklostezky. Firma začne se zemními pracemi, skrývkou zeminy.

Níže přiložená trasa dle projektu ve velkém rozlišení (možno nazvětšovat) v jpg souboru zde.

Trasa dle projektu.

9. října 2017

Přiližně v roce 2013 vznikly první nápady, jak obnovit tradiční cestu mimo krajskou komunikaci do Mnichovic, a to tak, aby byla bezpečná pro pěší a cyklisty. Toto je i součástí Strategického plánu rozvoje obce.

Projekt se nakonec rozrostl. Ve spolupráci s okolními obcemi (městká část Praha - Kolovraty, Říčany, Světice, Strančice, Všestary, Mnichovice) vznikl plán na vybudování "dopravní tepny" - cyklostezky, která by umožnila cestování za prací, do školy mezi uvedenými obcemi, s návazností na Prahu. Povrch asfaltový /zejména kvůli údržbě/, s několika odpočívkami, stojany na kola, lemované /jednostrnně/ zelení. Na katastrálním území obce je cesta vedena po historických cestách, které jsou v současné době buď zarostlé, případně rozorané.

V současné době je vydáno územní rozhodnutí, koncem října budeme žádat o dotaci. Pokud ji dostaneme, proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Při nejoptimističtějším scénáři je možném, že se začne stavět v létě roku 2018, do roku 2019 by mohlo být hotovo.

Pokud bychom dotaci nezískali, zvážili bychom, zda úsek Všestary - Mnichovice nevybudovat ze svého.

Níže mapa, která znázorňuje jednotlivé úseky - etapy. V rámci nich žádají zúčastněné obce o dotaci, byť celá trasa tvoří cele

Situace z roku 2017

situace.