Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

Programové prohlášení

Příloha č.1

                     k části II. – přijatá usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary

 

 

Usnesení   Zastupitelstva obce Všestary  

„Programové prohlášení“ na volební období 2010 – 2014

 

Nově zvolení zastupitelé obce Všestary přijímají a zavazují se plnit následující usnesení k nejpalčivějším problémům života v obou místních částech, tj. Všestarech a v Menčicích:

 

- Zastupitelé budou společnými silami zkvalitňovat fungování obecního úřadu a zvyšovat informovanost občanů pomocí aktualizovaných www. stránek obce a pravidelným čtvrtletním vydáváním obecního časopisu „Život Všestar“. 

 

- Zastupitelé učiní kroky, aby obec mohla pokračovat v pořizování územního plánu s využitím již zpracované dokumentace, která bude kriticky zhodnocena z pohledu optimalizace rozvoje obce. Po jejím projednání zastupitelstvo obce územní plán vydá s perspektivou v roce 2011. Pro části území obce, na nichž se předpokládá rozsáhlejší obytná výstavba (Na Pankráci, Strančický plac) budou pořízeny regulační plány s cílem vymezení ploch pro domy a zahrady, komunikace, veřejnou zeleň a základní služby. Vydání regulačního plánu bude podmínkou pro zahájení výstavby. V územním plánu budou stanoveny regulativy pro výstavbu tak, aby se v maximální míře zachoval ráz vesnického bydlení.

 

- Zastupitelé se budou společnými silami podílet na dokončení přípravy, získávání financí a vlastní realizaci kanalizace v obou částech obce.

 

- Zastupitelé budou usilovat po uložení všech inženýrských sítí o obnovu místních i krajských komunikací.

 

- Zastupitelé budou usilovat o zlepšení čistoty a pořádku v obci.  Zastupitelstvo obce zváží potřebu vydání nové obecně závazné vyhlášky o nakládaní s odpady v obci. Vydá  obecně závaznou vyhlášku, kterou zakáže na území obce spalování odpadů v zařízeních, která k tomu nejsou určena.  Bude se zabývat ochranou před nadměrným hlukem v obci zejména z pohledu dodržování klidu o nedělích a svátečních dnech. Dále bude usilovat o úpravu návsi a pravidelnou údržbu veřejného prostranství. Zváží obnovu veřejné zeleně a vysazování nové na vybraných místech. 

 

- Zastupitele budou usilovat o zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích vybudováním dalších chodníků náves – Strančice, náves – odbočka Menčice, prodloužením stávajícího až ke vchodu na hřbitov, zřízením přechodu pro chodce na návsi a dalším dopravním opatřením v ulici Říčanská, např. šikanou případně umístěním zpomalovacího semaforu“.

 

- Zastupitelé budou společnými silami usilovat o zvýšení kapacity mateřské školy ve Všestarech a s tím spojenou realizací rekonstrukce sociálního zázemí a kuchyně.

 

 

Ve Všestarech 04. listopadu 2010    

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Jakub

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0