Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2021.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 21. 1. zrušeno
 • 25. 2. zrušeno
 • 25. 3.
 • 29. 4. zrušeno
 • 20. 5.
 • 27. 5. 
 • 10. 6.
 • 24. 6.
 • 29. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 9. 9.
 • 23. 9. přesunuto na 9. 9.
 • 21. 10. v případě potřeby 4. nebo 11. 11.
 • 25. 11.
 • 16. 12.

Programové prohlášení

Příloha č.1

                     k části II. – přijatá usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary

 

 

Usnesení   Zastupitelstva obce Všestary  

„Programové prohlášení“ na volební období 2010 – 2014

 

Nově zvolení zastupitelé obce Všestary přijímají a zavazují se plnit následující usnesení k nejpalčivějším problémům života v obou místních částech, tj. Všestarech a v Menčicích:

 

- Zastupitelé budou společnými silami zkvalitňovat fungování obecního úřadu a zvyšovat informovanost občanů pomocí aktualizovaných www. stránek obce a pravidelným čtvrtletním vydáváním obecního časopisu „Život Všestar“. 

 

- Zastupitelé učiní kroky, aby obec mohla pokračovat v pořizování územního plánu s využitím již zpracované dokumentace, která bude kriticky zhodnocena z pohledu optimalizace rozvoje obce. Po jejím projednání zastupitelstvo obce územní plán vydá s perspektivou v roce 2011. Pro části území obce, na nichž se předpokládá rozsáhlejší obytná výstavba (Na Pankráci, Strančický plac) budou pořízeny regulační plány s cílem vymezení ploch pro domy a zahrady, komunikace, veřejnou zeleň a základní služby. Vydání regulačního plánu bude podmínkou pro zahájení výstavby. V územním plánu budou stanoveny regulativy pro výstavbu tak, aby se v maximální míře zachoval ráz vesnického bydlení.

 

- Zastupitelé se budou společnými silami podílet na dokončení přípravy, získávání financí a vlastní realizaci kanalizace v obou částech obce.

 

- Zastupitelé budou usilovat po uložení všech inženýrských sítí o obnovu místních i krajských komunikací.

 

- Zastupitelé budou usilovat o zlepšení čistoty a pořádku v obci.  Zastupitelstvo obce zváží potřebu vydání nové obecně závazné vyhlášky o nakládaní s odpady v obci. Vydá  obecně závaznou vyhlášku, kterou zakáže na území obce spalování odpadů v zařízeních, která k tomu nejsou určena.  Bude se zabývat ochranou před nadměrným hlukem v obci zejména z pohledu dodržování klidu o nedělích a svátečních dnech. Dále bude usilovat o úpravu návsi a pravidelnou údržbu veřejného prostranství. Zváží obnovu veřejné zeleně a vysazování nové na vybraných místech. 

 

- Zastupitele budou usilovat o zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích vybudováním dalších chodníků náves – Strančice, náves – odbočka Menčice, prodloužením stávajícího až ke vchodu na hřbitov, zřízením přechodu pro chodce na návsi a dalším dopravním opatřením v ulici Říčanská, např. šikanou případně umístěním zpomalovacího semaforu“.

 

- Zastupitelé budou společnými silami usilovat o zvýšení kapacity mateřské školy ve Všestarech a s tím spojenou realizací rekonstrukce sociálního zázemí a kuchyně.

 

 

Ve Všestarech 04. listopadu 2010    

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Teodor