Obec Všestary
ObecVšestary

Kácení

Zjednodušený popis v odstavci níže, více informací naleznete v odkazech pod textem, částečně i na portálu veřejné správy, odkaz přímo v úvodním textu "Praktických informací".

Standardní kácení musí být provedeno do konce období vegetačního klidu, tj. do 31. 3.

Výjimkou je kácení rizikové.

Co se smí kácet - viz. žádost. Pozor: Týká se jednotlivých stromů. Pokud se jedná o "soubor stromů" (např. alej), je povolování v "jiném režimu", tj. je nutné projednání na odboru životního prostředí v Říčanech (nepovoluje obec). To samé se týká jednotlivě stojících stromů v krajině, tzn. stromů, které jsou krajinotvorným prvkem. Pokud si nejste jisti, je dobré předběžně kontaktovat obec např. e-mailem, popsat místo/strom/stromy/křovinatý porost. Odborník lokalitu prohlédne a doporučí postup. Kontaktovat můžete též příslušný odbor životního prostředí města Říčany. https://info.ricany.cz/mesto/odbor-zivotni-prostredi

Více informací, včetně přesné citace paragrafů v odkazech níže:

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/povoleni-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les-S7222

Informace ke kácení na webu města Mnichovice (BEZ ZÁRUKY):

https://www.mnichovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9754&id=3214&n=kaceni%2Ddrevin%2Drostoucich%2Dmimo%2Dles

Formuláře odboru životního prostředí ORP Říčany:

https://info.ricany.cz/mesto/formulare-odboru-zivotniho-prostredi