Obec Všestary
ObecVšestary

Pro stavebníky

Územní plán

Obec nemá schválený územní plán. Již proběhlo první veřejné projednání, následně byly zapracovány připomínky dotčených orgánů statní správy. V dubnu 2024 proběhne finální kontrola textové a mapové části. Následně se pořizovatel, město Říčany, vyjádří, zda se uskuteční druhé veřejné projednání, či zda budeme územní plán vydávat, tj. zda jej bude schvalovat zastupitelstvo obce.

Předpoklad vydání územního plánu obce Všestary je září 2024. Více informací podá místostarosta obce.

Příspěvek na infrastrukturu obce

V květnu roku 2023 schválilo zastupitelstvo obce dohodu o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce. Tuto dohodu obec uzavírá se stavebníky v případě, že staví novou bytovou jednotku, případně nebytový prostor. Vzor dohody zde.

Dalším příspěvkem je příspěvek na vodovodní přípojku. Toto se týká samozřejmě pozemků, na něž přípojka nevede, resp. není osazena vodoměrem. Vzor smlouvy o příspěvku zde.