Obec Všestary
ObecVšestary

Rekonstrukce krajských komunikací 2024

Aktuální informace k rekonstrukci krajských komunikací vč. výstavby chodníků.

Obr.

Hlavním investorem akce je Krajská správa a údržba silnic /KSÚS/, obec je investorem u chodníků, viz i poslední číslo "časopisu". Stavbu a prováděcí firmu, M-Silnice, dozoruje technický dozor investora /KSÚS/.

Firma nebude pracovat o svátcích a nedělích.

Kontaktní osoba - stavbyvedoucí: Antonín Klimeš, M-Silnice, tel.: 722 979 886.

Děkujeme za trpělivost během realizace této pro nás všechny tak důležité stavby!

23. 5. 2024

Zátěžové zkoušky podloží, napojení vodovodu a opravy části místních komunikací prostřikem V současné chvíli probíhají zátěžové zkoušky podloží přibližně v úseku od napojovanéno vodovodu po konec obce směr Mnichovice. Čekáme na výsledky. Po vyhodnocení zkoušek, očekáváme do 30. 5., bude zvolena technologie budování spodní vrstvy.

Práce na napojení vodovodu zdárně pokračují, potrubí je již napojeno, výkop je zasypáván. Předpoklad dokončení prací na vodovodu je úterý 28. května.

V důsledku počasí nebyly ještě dokončeny práce na opravách části místních komunikací. Asfaltový obrus /recyklát/ je téměř dva týdny připraven, jakmile přestane pršet a připravený podklad vyschne, bude proveden prostřik asfaltovou emulzí a posyp drobným kamenivem se zaválcováním. Předpoklad prací je nejdříve příští týden. Opakuji, že nás v tomto limituje počasí, tzn. musí být sucho.

16. 5. 2024

Napojení vodovodu, práce na místních komunikacích V pondělí 20. 5. proběhne předání staveniště firmě Amar instalace ze Struhařova. Nejdříve firma provede sondy, následně začnou výkopové práce, které budou vedeny v místě živého plotu (ten bude znovu vysazen po skončení všech prací, pokud nenastane nepředvídatelná kolize se sítěmi) a v části křitovatky. Práce by měly trvat 14 dní. Je pravděpodobné, že lokalita vedoucí ulicí Do Hůry bude po většinu doby přístupná pro auta (s omezeními, která platí pro rekonstrukci krajských komunikací). Pokud by na základě jiného vedení výkopu z důvodu existence sítí, než jak je tomu v projektu, mělo dojít k vícedennímu znepřístupnění lokality, bude o tomto obyvatele informovat přímo prováděcí firma (Amar instalace). V případě problémů se prosím obracejte na manažerku projektu napojení vodovodu, paní Zajíčkovou, tel.: 725 026 768.

Opravy místních komunikací Dnes, 16. 5., byl položen asfalt v Menčicích. Ještě budeme asfaltovat ulice Vilovou a Na Horkách. Asfaltování bylo naplánováno na pátek 17. 5., ale vzhledem k předpovědi počasí (silný déšť) je možné, že budou práce odloženy. Toto se rozhodne v pátek ráno. Prostřik asfaltovou emulzí a zadrcení kameniva u komunikací, které opravujeme asfaltovým recyklátem, bude proveden v týdnu od 20. 5., opět v závislosti na počasí. Předpoklad je hned v pondělí 20. a úterý 21. května. I toto se ještě může v závislosti na počasí změnit.

14. 5. 2024

Napojení vodovodu na Tehov, ulice Do Hůry, odpady, postup prací. Pravděpodobně v pondělí 20. 5. začne firma Amar instalace zhotovovat napojení vodovodu do Tehova na páteřní řad na návsi. (Vodovod samotný povede ulicí Do Hůry a K Lesu, realizace stavby se předpokládá na podzim tohoto nebo na jaře příštího roku.) V době bagrování přípojky nebude pravděpodobně po nějakou dobu autem přístupná celá lokalita vedoucí ulicí Do Hůry. Po zhotovení přípojky bude pokračovat rekonstrukce krajské komunikace v daném místě. Opět, je možné, že po určitou dobu se obyvatelé autem domů nedostanou, to se nejspíš bude týkat i zbylého úseku Strančické. Ve čtvrtek 16. 5. máme na úřadě výrobní výbor, poradu (za účasti investorů, zhotovitelů, TDI), kde budeme probírat detaily obou staveb a dozvíme se i přesnější informace. Ty zveřejníme v pátek 17. 5. Znovu připomenu, že investorem u krajských komunikací je Středočeský kraj, u vodovodu pak společnost I.T.V. CZ (pro obce Tehov a Světice, které stavbu financují).

Postup prací, svoz odpadů. Jak jsme již informovali, práce postupují pomalu. Je odfrézovaná celá komunikace Říčanská a Mnichovická. Relativně přístupné jsou všechny nemovitosti na Říčanské a na části Mnichovické, přibližně po č. p. 62. Od tohoto domu k "ceduli" Všestary se nelze autem dostat. Prosíme obyvatele, aby popelnice (směsný odpad, BIO odpad) před svozem přistavili přibližně na místa označená červenou tečkou, mimo stavbu. Zároveň prosíme všechny obyvatele, aby sledovali postup prací a přizpůsobili se jejich průběhu.

Obr.

10. 5. 2024

Hloubkové zemní práce. Ve čtvrtek 9. 5. začalo odbagrovávání podloží. Firma postupuje od Mnichovic. Silnice je v místě prací neprůjezdná. Jak avizoval stavbyvedoucí, práce jdou relativně pomalu, za den ca. 30 m. Prosíme obyvatele, aby sledovali postup prací a přizpůsobili mu režim příjezdu ke svým nemovitostem. Též upozorňujeme, že z důvodu domácího utkání SK Všestary nebude v neděli 12. 5. od 15 do 20 hodin průjezdná cesta kolem kabin.

Obr.

7. 5. 2024 

Objízdné trasy za deště. Tuto výzvu zveřejňujeme i na základě prosby správce hřiště SK Všestary.

Prosíme všechny motoristy, kteří pro zajíždění ke svým domovům, ale například i k cestě do školky používají nestandardní, nezpevněné, travnaté cesty, aby je za deštivého a blátivého počasí nepoužívali. Případně opravdu jen v NOUZI NEJVYŠŠÍ, což není cesta do školky nebo domů. Jinak řečeno, pokud prší nebo je rozmoklá půda, nejezděte autem kolem hřiště, nebo po louce. Auto lze odstavit na zpevněné komunikaci u hřiště podél vily Mirabela, na parkovišti pod hřbitovem, nebo všude, kde to není zakázáno. Zejména prosíme o dodržování zákazu zastavení na návsi. Tento zákaz je zde z důvodu průjezdu autobusů.

Děkujeme!

2. 5. 2024

Zopakování informace o přístupu k nemovitostem z 30. 4. Od 30. 4. do přibližně 3. nebo 4. 5. probíhá frézování ulic Mnichovická a Říčanská. V okamžiku frézování se občané ke svým nemovitostem autem neodstanou. Po odfrézování v určité šíři, aby se na odfrézovaném mohl otočit nakladač a projel tam náklaďák s materiálem, stavba obratem dělá nájezdy k jednotlivým domům, do jednotlivých ulic. To znamená, že se občané ke svým domům v daný den zpravidla dostanou, ale ne pořád. Pokud má někdo naplánovanou cestu na určitou hodinu, je vhodné, aby s autem vyjel s předstihem.

Též opakuji, že příjezd k nemovitostem autem je na vlastní riziko, za použití zdravého rozumu. 

30. 4. 2024

K průběhu prací a k technologii. Přístup k nemovitostem. Dnes začalo frézování asfaltu. Vzhledem k mocnosti asfaltové vrstvy bude frézování probíhat pravděpodobně do 3. nebo 4. 5. Začíná se směrem od Mnichovic. Vždy po odfrézování daného úseku budou k jednotlivým zasaženým nemovitostem udělány provizorní nájezdy, aby lidé mohli autem ke svým nemovitostem. To platí ostatně po celou dobu rekonstrukce, samozřejmě se zohledněním prováděných prací. Pravděpodobně od 6. 5. se začne bagrovat a odvážet podloží. Celkově se odstraňuje vrstva ca. 1 m. Nejdříve asfalt, pak ca. 60 cm podloží. Zbylých 40 cm bude "přemleto" speciální frézou, která do směsi přidá ještě cement a vápno. Protože se jedná o kompletní rekonstrukci a jde se do velké hloubky, kdy bagry budou pracovat mezi stávajícími sítěmi (voda, kanalizace, plyn, datové sítě), půjdou práce pomalu. Je předpoklad že za den firma neudělá více než 30 délkových metrů. Je pravděpodobné, že se lidé během této fáze autem k nemovitosti nedostanou. To se ale bude jednat vždy o jednotky dnů a jednotky nemovitostí. Též platí, že stavba musí vždy zajistit dojezd složek integrovaného záchranného systému. Jak informoval stavbyvedoucí na zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 25. 4. /zápis připravujeme/, do oblasti prací je zákaz vjezdu, ale rezidentům se pokusí vždy vyhovět tak, aby se ke svým nemovitostem dostali i autem. Vše je o slušném přístupu, o dohodě, zároveň o používání zdravého rozumu. Pokud se v dané lokalitě bude frézovat, nebo dokonce těžit, samozřejmě se k domu nezajede.

Zhruba ve druhé půlce května ještě bude probíhat příprava výstavby odbočky vodovodu do Tehova, která se bude dělat na křižovatce Mnichovické a Do Hůry. I v tomto případě lze předpokládat nepřístupnost lokality autem. O přesném termínu bude stavba informovat.

Po odstranění původní vozovky budou následně opět doplňovány jednotlivé vrstvy.

K parkování: Primárně nejsou vyhrazena žádná "odstavná parkoviště". Občané můžou parkovat všude, kde to není zakázáno. Co bych rád zdůraznil, je zákaz zastavení v oblasti u obchodu a dětského hřiště. Zákaz zastavení zde je z důvodu objízdné trasy autobusu, který přijíždí "myší dírou" shora, zatáčí kolem obchodu doprava a vrací se zpět do Strančic. Pokud zde stojí auto, autobus neprojede. Prosím o dodržování tohoto zákazu.

Obr.

25. 4. 2024

Výlukové jízdní řády byly dnes zveřejněny na webu Pražské integrované dopravy /PID/. V pdf je přikládám níže. Doporučuji sledovat web PID, kde jsou stále aktuální informace. Připomínám, že srozumitelně je popis tras, tj. jak budou autobusy jezdit, zveřejněn 23. 4.

Obecný odkaz: https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Níže pod číslem linky výlukový JŘ v pdf a vedle odkaz, kde lze vyhledávat dle zastávek: 

489zastavkove-jizdni-rady-489

494zastavkove-jizdni-rady-494

557: zastavkove-jizdni-rady-557

582zastavkove-jizdni-rady-582

23. 4. 2024

Vedení autobusových linek. Dnes přišlo datovou schránkou z městkého úřadu v Říčanech rozhodnutí, které se týká vedení objízdných autobusových linek. Popis tras autobusů v pdf zde. Na základě tohoto rozhodnutí bude obratem vypracován jízdní řád. Zveřejníme jej obratem po obdržení. Zveřejněn 25. 4. viz výše.

22. 4. 2024

Dnes jsme do datové schránky obdrželi z městského úřadu v Říčanech schválené opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Text v pdf zde. To znamená dopravní značení, objízdné trasy, uzávěry komunikací, které vyplývají z rekonstrukce krajských komunikací u nás v obci. Grafická podoba zde.

Na základě dnes vydaného rozhodnutí dopracuje organizátor integrované dopravy Středočeského kraje /IDSK/ výlukové jízdní řády autobusů. Ty bychom měli obdržet v úterý 23. nebo ve středu 24. 4. Obratem je samozřejmě zveřejníme.

Obecně a zjednodušeně řečeno: 29. 4. začíná první etapa, dojde k úplné uzavírce Říčanské - Mnichovické, 30. 4. nastupuje fréza. Stavba /zhotovitel/ bude vždy v řádu jednotek dnů informovat občany v dané lokalitě, že se například nedostanou autem k/z domu. Pravděpodobně to bude jako při stavbě kanalizace, tj. zákaz vjezdu, ale autem se člověk většinou nějak dostane, pokud zrovna nebude hluboký výkop. Nouzově a neoficiálně budou k dopravní obslužnosti nemovitostí a pro osobní auta využívány i jinak nepřístupné cesty, tj. např. cesta kolem kabin atp.

A též obecně řečeno: Autobus bude v první fázi zajíždět na náves, nabere cestující, vrátí se zpět do Strančic, dál pojede do daných cílových lokalit, tj. směr Mnichovice, nebo na druhou stranu na Světice, Říčany, dle linky. Pozor, 489 nebude v tuto fázi jezdit přes Menčice. Toto budeme ještě řešit s dojíždějícími obyvateli osobně. Zopakuji, jízdní řády zveřejníme obratem po obdržení.

Ve druhé fázi, viz níže, bude autobus jezdit po hotové Říčanské - Mnichovické, tzn. např. nástup na 489 bude ve Strančicích, odtud pojede přes Světice do Všestar, nebo pak na návsi. Opět, přesné jízdní řády budou zveřejněny.

Druhá fáze začně o prázdninách, předpokládané zahájení prací na Strančické je plánováno na 15. 7. a to tak, aby nejhorší práce byly provedeny o prázdninách a v září nebyl výrazně narušen chod školy.

Obecně platí, že je vždy zajištěn dojezd složek IZS.