Obec Všestary
ObecVšestary

20. května 2015

Informace občanům

Rychlé informace Obecního úřadu Všestary ze dne 20. 5. 2015

 

Informace občanům 5 z 20. 5. 2015

 

1. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na částečně aktualizovaných internetových stránkách obce:  www.obec-vsestary.cz. Prosím, věnujte pozornost novým záložkám! Zveřejňované dokumenty naleznete též pod záložkou Úřad obce, Úřední deska atp.

 

2. Kontakty na starostu a místostarostu:

Chod úřadu, fungování obce: Jaromír Jech 737 414 538

Stavební záležitosti: Miroslav Hofman 602 120 674

Pevná linka: 323 640 822

 

3. Úřední hodiny:

Pokladna, běžná agenda: středa 8:00 – 10:00 a 17:00 – 19:00

Starosta: středa 17:00 – 19:00

Místostarosta: pondělí 17:15 – 19:00

Starosta nebo místostarosta: pondělí 8:00 – 12:00

Pozor: V pondělí 1.6. nebudou večerní úřední hodiny místostarosty

 

4. Svoz velkoobjemového odpadu se koná o víkendu 23. – 24. 5. Kontejnery budou umístěny ve Všestarech na dvoře staré školy (č.p. 12) a v Menčicích na cestě K Údolí Raků, přibližně u trafa.  Na tento svoz bude navazovat svoz nebezpečného odpadu, viz. další bod.

 

5. Svoz nebezpečného odpadu v pondělí 25. 5. na tradičních místech:

Menčice: 12:00 – 12:20

Všestary – Jedlovec: 12:30 – 12:50

Všestary – náves: 13:00 – 13:50.

Je možnost nechat nebezpečné odpady v neděli v podvečer na dvoře u staré školy (č.p. 12).

Prosíme občany, aby nebezpečné odpady nedávali do kontejnerů na velkoobjemový domovní odpad. Pokud se nebudete moct dostavit v pondělí, je lepší nechat nebezpečný odpad stát, dobře zabezpečený, vedle velkoobjemového kontejneru. Pověřený pracovník v den svozu tento odpad naloží.

Odpad, který je možno odevzdat: Vyřazené lednice, mrazáky, televizory, rádia, počítače, zbytky barev, ředidel, rozpouštědel /v dobře uzavřených nádobách/, nádoby od barev, olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické /v uzavřených nádobách/, akumulátory, monočlánky, staré léky, pneu bez disků, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev a olejů.

 

6. Obchod na návsi. Ze zájemců přihlášených do „výběrového řízení“ vybralo zastupitelstvo obce nového nájemce, kterým je společnost ROSA market s.r.o. provozující síť obchodů ENAPO. V současné době probíhají nezbytné úpravy prodejny tak, aby prostor odpovídal všem standardům a platným předpisům a zároveň požadavkům nového nájemce. Zájmem obce i nájemce je otevřít co nejdříve, předpoklad je po 20.6. Termín bude upřesněn. Máme se na co těšit!

 

7. Nová pracovní místa v obci. Společnost ROSA market s.r.o. poptává tímto čtyři zaměstnance pro nově zrekonstruovanou prodejnu potravin a doplňkového zboží. Zájemci mohou začít obratem kontaktovat regionálního manažera Tomáše Chramostu, tel.: 724 412 877, email: tchramosta@rosamarket.cz. Předpokládaný nástup je od června 2015.

 

8. Mateřská škola pořádá ve středu 27.5. od 15:00 do 17:00 zápis nových dětí pro školní rok 2015/16. MŠ bude od 8.6. z důvodu rekonstrukce a přístavby uzavřena.

 

9. Výstavba kanalizace má nemalé dopady na náš život v obci. Souvisí s tím i občasné nevyvezení popelnice /domovní i BIO/, nevyprázdnění kontejnerů na tříděný odpad apod. Vše průběžně řešíme. V případě výše jmenovaného prosím občany, aby nekontaktovali svozové firmy, ale starostu. To samé se týká např. údržby již rozkopaných komunikací.

Harmonogram výstavby kanalizace se průběžně mění, někde je stavba napřed, někde pozadu. Snažíme se o aktualizaci, ale ta ne vždy odpovídá realitě. Za toto, jakož i za ztížené životní podmínky v průběhu výstavby, se občanům omlouváme.

Zároveň bychom zde chtěli poděkovat místním dobrovolným hasičům, kteří během suchých dní kropí výstavbou kanalizace dotčené, velmi prašné komunikace, a tím alespoň trochu tlumí nepříznivé dopady na náš život v obci. Ještě poznámka, vzešlá z nemála dotazů, proč nekropí přes den. Na to je jednoduchá odpověď: Jsou v práci. Kropení, resp. jakoukoli činnost dělají po pracovní době ve svém volném čase.

 

10. Realizace domovních kanalizačních přípojek. Upozorňujeme občany, že s realizací domovní části kanalizačních přípojek můžou začít až po vydání územního souhlasu stavebním úřadem v Mnichovících a splnění podmínek tohoto souhlasu. Též upozorňujeme, že se v obci objevují různé podezřelé skupiny, které nabízejí realizaci domovních přípojek, často za přemrštěné ceny, někdy neoprávněně vstoupí na pozemek a začnou s pracemi bez vědomí majitele. Obec žádné takové práce neorganizuje! V případě zjištění takového chování kontaktujte prosím obratem starostu nebo místostarostu obce, případně Policii České republiky. Znovu opakujeme, že se v tuto chvíli domovní přípojky budovat nesmí!

Faktické napojování (přepojování) do budované kanalizace bude možné až po OFICIÁLNÍM zveřejnění termínu. Předpoklad: Nejdříve 1. 10. 2015. Do té doby, nemají splašky kam téct!

 

11. Tříděný odpad. K mateřské škole, do ulice Pankrácká, byly umístěny dva nové kontejnery na papír a plasty. Ty samé byly přidány i do Menčic. V nejbližších dnech bude na náves umístěn větší kontejner na nápojové kartony. V horizontu týdnů pak i zkušební provoz 240 l kontejneru na potravinové oleje z domácnosti a 240 l na plechovky. Konkrétní informace budou následovat.

 

12. Dětský den v Menčicích se bude konat v sobotu 6. 6. od 9:00 u rybníka. Letos jej organizují místní rybáři.

 

13. Znečišťování ovzduší. Na obecní úřad došlo v posledním měsíci několik stížností na znečišťování ovzduší. Prosíme občany, aby pálili jen to, co se smí: Suché dříví, uhlí, pelety a jiná schválená topiva. V některých domácnostech opakovaně dochází k pálení zakázaných materiálů. Prudce jedovaté zplodiny vznikají zejména při pálení plastů, dřevotřísky, OSB desek, lakovaného dřeva apod. Znovu tedy prosíme: Chovejte se ohleduplně!

 

14. Vypouštění odpadních vod. Dle platné legislativy nesmí být jakékoli odpadní vody z domácnosti /samozřejmě i z podnikatelského provozu/ vypouštěny do terénu, na terén, případně vsakovány trativodem.  Toto je nezákonné. Dle platného zákona musí být bez výjimky veškeré přepady, vsaky a trativody zaslepeny, jímky musí být vyváženy. Ano, blíží se napojení na obecní kanalizaci, nebudeme proto v tuto chvíli provádět zkoušky těsnosti všech jímek v obci. Ale prosíme občany, aby používali zdravý rozum a i v případě, že do této chvíle jímku třeba nevyváželi, s tímto začali a nepouštěli splašky dělníkům do staveniště a spoluobčanům na pozemky a cesty.

Při očividném porušování pravidel občanského soužití bude obec postupovat rázně i v tento okamžik, pár měsíců před spuštěním provozu kanalizace. V jednom případě podala již obec podnět k prošetření na odbor životního prostředí do Říčan.

Jakmile začne kanalizace fungovat, budeme bez výjimky uplatňovat vůči nezákonnému vypouštění splašků nulovou toleranci.

Opět tedy prosba: Chovejte se ohleduplně!

K dešťové vodě: I tato musí být, dle platné legislativy, likvidována buď do dešťové kanalizace, pokud tato v místě není, pak zpravidla vsakováním na pozemku vlastníka.

 

15. Přijďte podpořit malé fotbalisty! V neděli 31.5. od 11:00 se na fotbalovém hřišti koná turnaj starších přípravek. Občerstvení bude zajištěno.

 

16. Policie České republiky oslovila obec s žádostí o informování o probíhajícím náboru policistů pro Středočeský kraj. Konkrétní informace se zájemci dozví na www.policie.cz/nabor, příp. na telefonu 974 861 750, nebo na: krps.op.nabory@pcr.cz.

Datum vložení: 20. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2022 11:11
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Milada