Obec Všestary
ObecVšestary

Pečovatelská služba Mnichovice

 

Pracoviště pečovatelské služby – Mnichovice – pro rok 2023

Město Mnichovice zajišťuje pečovatelskou službu od roku 2007 na území Mnichovic a několika okolních obcí, které s městem Mnichovice uzavřely smlouvu na výkon pečovatelské služby. Jedná se o obce Hrusice, Kaliště, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Struhařov, Stříbrná Skalice, Všestary a Zvánovice.

Terénní pečovatelská služba města Mnichovice je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým občanům v nepříznivé sociální situaci, do které se mohli dostat např. z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Důležitým úkolem je kompenzovat sníženou soběstačnost klienta tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života – v přirozeném domácím prostředí.

Hlavním kritériem poskytování pečovatelské služby je individuální potřeba klienta. Klientům jsou poskytovány pouze takové služby, které si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni zajistit sami.

 

Sociální služby poskytujeme

  •     osobám s chronickým onemocněním
  •     osobám se zdravotním postižením
  •     seniorům

Úkony, které v rámci terénní pečovatelské služby, poskytujeme:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  - 110,- Kč/hod.
Jedná se o pomoc - běžný úkon podání jídla na talíř, přihřátí. Tato služba je poskytována v časovém limitu cca do 15 minut za poměrnou cenu 28,-Kč

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) - 110,- Kč/hod.
Doplňková služba pedikúra - 150,-Kč/1 ošetření – lze čerpat max. 4 ošetření za rok

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška teplého jídla - 20 Kč/oběd
Cena za oběd 90,-Kč (polévka a hlavní jídlo)

Cena za oběd včetně donášky činí celkem 110,-Kč

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Donáška vody, topiva - 110,- Kč/hod.
Nákup, dovoz - 40,- Kč/nákup – jedná se o běžný nákup nejedná se o cenu za odvoz klienta na nákup

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Dovoz k lékaři, na úřad, na nákup -  110,- Kč/hod.


Doplňková služba pedikúra
Službu pedikúru lze čerpat pouze jako doplňkovou službu. Osoba v nepříznivé životní situaci, se kterou byla uzavřena smlouva na pečovatelskou službu, může využít této doplňkové služby 4x ročně za sníženou cenu 150,-Kč za 1 ošetření. Plná cena za pedikúru je 250,- Kč Pedikúru zajišťuje pro město Mnichovice a okolní obce paní Romana Pejzlová. Služba je poskytována ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 h v domácnostech u klientů.

Časové vymezení poskytování sociální služby:

denně od 7:00 hodin do 19:00 hodin.

 

Jak a kde si zažádat o zavedení pečovatelské služby města Mnichovice
Sociální služby jsou poskytovány na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služebUzavření smlouvy předchází podání Žádosti o zavedení pečovatelské služby a provedení sociálního šetření. Formulář žádosti, si lze vyzvednout na MěÚ v Mnichovicích, pracoviště Matriky a Evidence obyvatel, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, tel.: 323 666 306, 323 666 307, e-mail:    podatelna@mnichovice.cz  .

Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu a jsou uvedeny v platném Ceníku služeb, který je každoročně schvalován opatřením starostky města Mnichovice.

 
 

Adresa:

Město Mnichovice - Pracoviště pečovatelské služby
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

 

 
 

Kontakty

Martina Pinková, Dis., evidence obyvatel, matrika, pokladna, pečovatelská služba, akce vítání občánků, ověřování podpisů a listin, Czechpoint (výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení), seznamy voličů., tel.: +420 323 666 306, +420 731 653 151, e-mail: martina.pinkova@mnichovice.cz