Obec Všestary
ObecVšestary

Pečovatelská služba Mnichovice

 

Pracoviště pečovatelské služby – Mnichovice – pro rok 2021

Město Mnichovice zajišťuje pečovatelskou službu od roku 2007 na území Mnichovic a několika okolních obcí, které s městem Mnichovice uzavřely smlouvu na výkon pečovatelské služby. Jedná se o obce Hrusice, Kaliště, Kunice, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Struhařov, Stříbrná Skalice, Všestary a Zvánovice.

Terénní pečovatelská služba města Mnichovice je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým občanům v nepříznivé sociální situaci, do které se mohli dostat např. z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Důležitým úkolem je kompenzovat sníženou soběstačnost klienta tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života – v přirozeném domácím prostředí.

Hlavním kritériem poskytování pečovatelské služby je individuální potřeba klienta. Klientům jsou poskytovány pouze takové služby, které si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni zajistit sami.

 
Sociální služby poskytujeme
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s jiným zdravotním postižením
 • osobám s tělesným postiženým
 • seniorům

Úkony, které v rámci terénní PS města Mnichovice, poskytujeme:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast. osobu:
  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  - 100,- Kč/hod.
  Jedná se o pomoc - běžný úkon podání jídla na talíř, přihřátí. Tato služba je poskytována v časovém limitu cca do 15 minut za poměrnou cenu 25,-Kč
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) - 100,- Kč/hod.
  Doplňková služba pedikúra - 110,-Kč/ped./ 4 x do roka
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  dovoz nebo donáška teplého jídla - 15 Kč/oběd
  Cena za oběd 80,-Kč (polévka a hlavní jídlo)
 • Cena za oběd včetně donášky činí celkem 95,-Kč
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  Donáška vody, topiva - 100,- Kč/hod.
  Nákup, dovoz - 30,- Kč/nákup – jedná se o běžný nákup nejedná se o cenu za odvoz klienta na nákup
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  Dovoz k lékaři, na úřad, na nákup -  100,- Kč/hod.


Doplňková služba pedikúra
Službu pedikúru lze čerpat pouze jako doplňkovou službu. Osoba v nepříznivé životní situaci, se kterou byla uzavřena smlouva na pečovatelskou službu, může využít této doplňkové služby 4x ročně za sníženou cenu 110,-Kč za 1 ošetření. Plná cena za pedikúru je 200,- Kč Pedikúru zajišťuje pro město Mnichovice a okolní obce paní Romana Pejzlová. Služba je poskytována ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 h v domácnostech u klientů.

Časové vymezení poskytování sociální služby:

Terénní pečovatelská služba města Mnichovice se poskytuje:

1. v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:30 hodin.

2. p racovní dny v době mimo vymezené časy, o svátcích a o víkendech pouze po předchozí dohodě s pečovatelkou. 


 


Jak a kde si zažádat o zavedení pečovatelské služby města Mnichovice
Sociální služby jsou poskytovány na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služebUzavření smlouvy předchází podání Žádosti o zavedení pečovatelské služby a provedení sociálního šetření. Formulář žádosti, si lze vyzvednout na MěÚ v Mnichovicích, pracoviště Evidence obyvatel a matriky, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, tel.: 323 666 306, 323 666 307, e-mail: podatelna@mnichovice.cz. Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu a jsou uvedeny v Ceníku služeb, který byl schválen opatřením starostky města Mnichovice pod č. 28/2019 ze dne 10.12.2019 s účinností od 02.01.2020.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je pečovatelská služba, s výjimkou nákladů za stravu, bezplatně poskytována účastníkům odboje (dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a zákona č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům), osobám, které jsou účastny rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci), osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru a pozůstalým manželům (manželkám) po uvedených osobách starším 70 let.

 
 
 

Kontakty

Martina Pinková, Dis., evidence obyvatel, matrika, pokladna, pečovatelská služba, akce vítání občánků, ověřování podpisů a listin, Czechpoint (výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení), seznamy voličů., tel.: +420 323 666 306, +420 731 653 151, e-mail: martina.pinkova@mnichovice.cz