Obec Všestary
ObecVšestary

Informace provozovatele - postupy, stočné atp.

Tabulka vodného a stočného od roku 2014 zde.

Stočné od 1. 1. 2021 je 52,90 Kč vč. 10 % DPH, tj. beze změny od 1. 1. 2019.

Informace provozovatele kanalizačních sítí v obci Všestary /aktualizováno 30.7.2020/.

Postup při řešení nového napojení a změn

  • Ve fázi přípravy projektu je třeba zažádat e-mailem (info@vodaczservice.com) o Vyjádření správce kanalizačních sítí VODA CZ SERVICE s.r.o. o existenci sítí a o souhlas s napojením, kde budou dány podmínky napojení. Formulář k žádosti je na stránkách naší společnosti http://www.vodaczservice.com
  • Před realizací napojení na kanalizační řad obce je nutné vyplnit formulář s názvem Podklad k uzavření smlouvy, který najdete zde.  Vyplněný formulář musí potvrdit majitel kanalizace – obec Všestary. Takto vyplněný a potvrzený formulář, prosím, nechte na obci, kde si ho vyzvednou zástupci naší společnosti. Zároveň je třeba kontaktovat našeho provozního technika p. Lánského, který provede kontrolu správného provedení přípojky.
  • Po napojení na kanalizační řad obce je nutné neprodleně uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod. Informaci o tom, že jste napojeni, prosím, sdělte mailem na adresu info@vodaczservice.com.
  • Následně připravíme smlouvu o odvádění odpadních vod a zašleme poštou k podpisu.

V případě nejasností se smlouvou kontaktujte p. Demuthovou tel. 702 253 870

V případě technických záležitostí kontaktujte p. Lánského tel. 725 822 346

Převod stávajícího objektu na nového majitele

  • Při převodu stávajícího majitele na nového majitele na stávajícím odběrném místě (objektu) je třeba z důvodu vyúčtování stočného ke dni změny a ukončení smlouvy vyplnit formulář Převod odběru na odběrném místě, který najdete na stránkách naší společnosti. Tento vyplněný formulář pak zašlete buď mailem na adresu demuthova@vodaczservice.com nebo poštou na adresu Hořenice 45, 551 01 Jaroměř.

Cena stočného je uvedena na stránkách naší společnosti.

Fakturace za stočné probíhá čtvrtletně dle podmínek uvedených ve smlouvě o odvádění odpadních vod.