Obec Všestary
ObecVšestary

Informace provozovatele - postupy, stočné atp.

Tabulka vodného a stočného od roku 2014 zde.

Stočné od 1. 1. 2024 je 71,46 Kč za 1m3 vč. 12 % DPH. Ke zdražení došlo zejména díky navýšení ceny na ČOV v Mnichovicích a mírnému nárůstu DPH.

Výměna vodoměrů za dálkově odečitatelné v roce 2024

Sdělení z 28. 2. 2024 I.T.V. CZ s.r.o. (itvcz.eu)

Postup při řešení nového napojení a změn

  • Ve fázi přípravy projektu je třeba zažádat e-mailem info@vodaczservice.com o Vyjádření správce kanalizačních sítí VODA CZ SERVICE s.r.o. o existenci sítí a o souhlas s napojením, kde budou dány podmínky napojení. Formulář k žádosti je na stránkách naší společnosti http://www.vodaczservice.com
  • Před realizací napojení na kanalizační řad obce je nutné vyplnit formulář s názvem Podklad k uzavření smlouvy, který najdete zde.  Vyplněný formulář musí potvrdit majitel kanalizace – obec Všestary. Takto vyplněný a potvrzený formulář, prosím, nechte na obci, kde si ho vyzvednou zástupci naší společnosti. Zároveň je třeba kontaktovat našeho provozního technika p. Vršovského, tel. 724 282 149, který provede kontrolu správného provedení přípojky.
  • Po napojení na kanalizační řad obce je nutné neprodleně uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod. Informaci o tom, že jste napojeni, prosím, sdělte mailem na adresu info@vodaczservice.com.
  • Následně připravíme smlouvu o odvádění odpadních vod a zašleme poštou k podpisu.

V případě nejasností se smlouvou kontaktujte p. Demuthovou tel. 702 253 870

V případě technických záležitostí kontaktujte p. Vršovského tel. 724 282 149

Převod stávajícího objektu na nového majitele

  • Při převodu stávajícího majitele na nového majitele na stávajícím odběrném místě (objektu) je třeba z důvodu vyúčtování stočného ke dni změny a ukončení smlouvy vyplnit formulář Převod odběru na odběrném místě, který najdete na stránkách naší společnosti. Tento vyplněný formulář pak zašlete buď mailem na adresu demuthova@vodaczservice.com nebo poštou na adresu Hořenice 45, 551 01 Jaroměř.

Cena stočného je uvedena na stránkách naší společnosti pro obec Všestary: https://www.vodaczservice.com/provozy/vsestary

Fakturace za stočné probíhá čtvrtletně dle podmínek uvedených ve smlouvě o odvádění odpadních vod.