Obec Všestary
ObecVšestary

Krajina, zeleň, stromy

Rok 2020

Pestrá krajina - je to i na nás

Vysychání studní, horka, sucho i záplavové deště nám v posledních letech čím dál více znepříjemňují život. Můžeme s tím jednotlivci, spolky a obce něco dělat? Na tuto otázku odpověděl lednový seminář „Pestrá a udržitelná krajina“.

Starostové, zastupitelé i zástupci místních spolků našeho mikroregionu se sešli v Olivově dětské léčebně v Říčanech, aby se seznámili s praktickými možnostmi, jak eliminovat negativní jevy v krajině.

První regionální seminář na toto téma se konal pod záštitou předsedy svazku Ladův kraj a starosty Říčan Vladimíra Kořena. Odborným garantem byla Nadace Partnerství, jedna z  největších českých nadací, která se péčí o životní prostředí věnuje téměř třicet let.

Na akci byl kromě jiného uveden aktuální přehled výzev, grantů a dalších možností financování projektů obnovy pestré krajiny. Prostřednictvím tohoto článku chceme dát vědět i Vám - dalším organizacím, dobrovolným a zájmovým spolkům, jednotlivcům i firmám, jak se do těchto aktivit zapojit a jaké jsou nyní možnosti financování.

 • Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejně dostupných místech - výzva SFŽP z Národního programu životní prostředí - č. 9 pro kohokoliv (vyjma pol. stran a hnutí)
  • Příjem žádostí do 31. 8. 2020, výše příspěvku 20 tis. - 250 tis. Kč (100% způs. výdajů).
  • Uznatelné náklady – sadební materiál, závlaha, odborný dohled.
  • Podmínkou: vztah k místu, souhlas majitele pozemku, jedna žádost na katastr, dodržení manuálu www.sazimebudoucnost.cz.
  • Registrace na www.sazimebudoucnost.cz, žádost se podává elektronicky.

 

 • Jarní a podzimní podpora výsadby a obnovy alejí/stromořadí  - Nadace ČEZ pro města a obce
  • Příjem žádostí od 3. 2. do 28. 2.2020 a od 1. 6. do 31. 7. 2020, maximální výše finančního příspěvku -  150 tis. Kč, (www.nadacecez.cz).

 

 • Nekomerční výsadba zelených pásů, rekultivace území, revitalizace krajiny po kalamitě, biodiverzita lesů - program Škoda stromky pro obce, školská zařízení a NNO
  • Spuštění a uzávěrka v únoru 2020, administruje NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, granty od 10 tis. – 70 tis. Kč, (www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky).
  • Granty na komunitní výsadbu nelesní zeleně a stromů - Nadace Partnerství pro spolky, ústavy, OPS, příspěvkové organizace, obce, svazky obcí, atd.
  • Spuštění na přelomu března a dubna 2020, uzávěrka na konci května 2020, výše grantu o 10 tis. do 30 tis. Kč, (www.nadacepartnerstvi.cz/Granty).

Účastníci semináře kvitovali zvláště možnost diskuse s kompetentními odborníky a praktické rady, proto i Vám nabízíme oborné prezentace a výzvy ke stažení přímo z hlavní stránky webu www.laduv-kraj.cz.  Všem přejeme v jejich aktivitách mnoho úspěchů!

Hana Bolcková, Ladův kraj