Obec Všestary
ObecVšestary

Koronavirus 2020, 2021 a ještě i 2022

Vážení občané,

byť se na nás valí ze všech stran velké množství informací, má obec ze zákona povinnost informovat v době krizového řízení o vývoji situace. Zde naleznete nařízení vlády, resp. vyjádření příslušných ministerstev, Středočeského kraje, případně krizového štábu města Říčany, tj. naší obce z rozšířenou působností (ORP). Informace jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Uvádíme i odkazy na webové stránky města Říčany a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde naleznete další informace:

https://info.ricany.cz/default.asp

http://www.khsstc.cz/

Centrální rezervační systém - testováníočkováníhttps://crs.uzis.cz/

Informace k výsledkům testů: https://ocko.uzis.cz/

Informace k očkovacím látkám: AstraZenecaModerna a Comirnaty.

Zkratky: MO - mimořádné opatření; OO - ochranné opatření; ZMO - změna MO; MZ - ministerstvo zdravotnictví; UV - usnesení vlády; MeSES - Mezioborová skupina pro epidemické situace.

 

18. 2. 2022, 13:12

Stručný souhrn změn, opatření zaslaných z Kraje platných od 19. 2. v pdf zde.

obr.

 

10. 2. 2022, 11:53

Krajem zaslaný stručný souhrn změn opatření platných od 10. resp. 19. 2., v pdf zde.

9. 2. 2022, 16:40

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10. do 18. února. Info_zde.

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19. do 28. února. Info_zde.

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb. Info_zde a zde.

Vláda se zabývala úpravami protiepidemických opatření:

 • Od čtvrtka 10. února se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity. Regulovat se bude nadále pouze počet osob na hromadných akcích. Do 19. února zůstanou limity na současných úrovních, tedy nanejvýš tisícovka sedících diváků či hostů na kulturních představeních, sportovních akcích či kongresech a nanejvýš sto osob na ostatních hromadných akcích a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Po tomto datu bude platit limit 500 diváků tam, kde se nesedí, a v hledištích s kapacitou nad tisíc míst bude možné zaplnit nad tisícový limit až 50 procent kapacity míst k sezení.
 • Od 19. února se upravují také podmínky pro testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tak, že se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a ruší se možnost využít tzv. pracovní karantény.

 

3. 2. 2022, 19:47

Stručný souhrn informací z Kraje k opatřením, změnám, platným od 3., resp. 9., resp. 18. 2. zde.

 

2. 2. 2022, 20:08

Nejdříve přehled opatření platných k 2. 2. 2022 zde.

Dne 2. 2. 2022 vláda projednala a odsouhlasila vydání nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

 • Vláda odsouhlasila vydání nového opatření, kterým se nastavují nová karanténní pravidla pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tak, aby i za zhoršené epidemické situace a vysokého počtu zaměstnanců v karanténě bylo možné zajišťovat jejich nepřetržitý chod. Pro zaměstnance, kteří se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým nemocí covid-19, proto začnou od 3. února platit stejná pravidla umožňující v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách.

    Vláda také odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února.

Vládní_usnesení_související_s_bojem_proti_epidemii_2022-02-02

MO_organizace-pracovni-karanteny-ve-skolskych-zarizenich-pro-vykon-ustavni-vychovy-od-3.-2.-2022

 

28. 1. 2022, 13:37

Informační_leták_z_Kraje s "výtahem" informací o opatřeních platných od 31. 1. 2022 a 15. 2. 2022. 

 

27. 1. 2022, 7:30

Souhrn změn schválených vládou 26. 1. - změny, opatření platí od 27. 1., 31. 1., 15. 2. Soubory v pdf pod textem.

Změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví:

1. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19).

2. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob.

3. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022.

4. Souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022.

MO-kterym-se-zakazuji-navstevy-veznice-od-27-1-2022-do-13-2-2022

MO-MZ-o-preventivnim-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022

Zmena-MO-o-preventivnim-testovani-zamestnancu-a-nekterych-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-31-1-2022

Zmena-nekterych-MO-MZ--pokud-jde-o-dobu-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19.

 

16. 1. 2022, 20:24

Stručná_informace_z_Kraje /revidovaná informace z 15. 1./ k opatřením platným od 17. 1. 2022.

15. 1. 2022, 10:54

Stručné shrnutí opatření platných od 17. 1. 2022 - z Kraje, uvádíme jen v pdf. Informace byla následně revidována, změněna - pasáž k lyžařským výcvikovým kurzům. Tj. platná informace je z 16. 1.

Info v pdf zde.

 

10. 1. 2022, 10:53

Stručná_informace_z_Kraje k opatřením platným od 11. 1. a k testování zaměstnanců od 17. 1.

 

5. 1. 2022, 18:20

Dne 5. 1. 2022. vláda projednala a odsouhlasila změnu v protiepidemickém opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje testování zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru, ale i osoby samostatně výdělečně činné a jednatelé právnických osob, pokud přicházejí do styku s lidmi mimo vlastní domácnost, se budou muset od 17. ledna testovat v zaměstnání dvakrát týdně pomocí antigenních testů určených pro použití laickou osobou. Pro potřeby státních zaměstnanců vláda současně rozhodla o centrálním nákupu více než dvou milionů kusů testovacích sad prostřednictvím veřejné zakázky vyhlášené Správou státních hmotných rezerv.

Zároveň se změní i pravidla pro karantény a izolace osob s pozitivním testem, s příznaky nemoci a pro jejich významné epidemické kontakty. V reakci na očekávaný masivní nástup mutace omikron, která vykazuje odlišný průběh nákazy než předchozí varianty, dojde od 11. ledna ke zkrácení doby nařízené izolace a karantény na nejméně pět kalendářních dnů. K ukončení karantény ani izolace nebude nutný RT-PCR test, lidé s pozitivním antigenním testem ale budou moci na základě negativního výsledku následného RT-PCR testu izolaci ukončit ihned. Naopak lidé s příznaky nemoci covid-19 budou muset nad rámec pětidenní izolace případně ještě počkat nejméně dva dny po jejich odeznění. Do karantény budou po rizikovém kontaktu chodit i očkovaní a lidé po prodělání covid-19.

MO_z_5.1._testování_zaměstnanců

Zkráceně:

Od 11. ledna

 • Zkrátí se doba karantény a izolace na pět dnů.
 • Do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu.
 • K ukončení karantén a izolací nebude potřeba test. Po ukončení karantény nebo izolace bude nutné ještě dalších pět dní nošení respirátoru tam, kde je pravděpodobný styk s dalšími lidmi. 

Od 17. ledna

 • Všichni zaměstnanci (očkovaní i neočkovaní) se budou testovat dvakrát týdně či jednou za tři až pět dnů antigenními testy.
 • V případě pozitivity testu půjdou následně rovnou na pět dní do karantény, tedy i bez konfirmačního PCR testu.
 • Tento režim by měl fungovat nejdéle tři týdny. O tom, zda to bude platit kratší dobu, vláda ještě rozhodne v závislosti na šíření varianty omikron.

 

29. 12. 2021, 20:41

Výsledky z jednání vlády dne 29. 12. 2021. Vláda projednala a odsouhlasila několik změn v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

V maloobchodě a službách se od 30. prosince pro hudební a taneční kluby a diskotéky ruší pravidlo o povinném usazení a odstupu zákazníků a pravidlo, že není možné do provozovny pustit více osob, než kolik je uvnitř míst k sezení. U provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se také ruší povinnost provozovatele aktivně bránit ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru.

Od 3. ledna se toto opatření navíc upraví tak, že se zrušení povinnosti aktivně bránit shromažďování osob dotkne i dalších provozoven a služeb, kde je až dosud vyžadováno, jako jsou například tržnice, bazény či lanovky. Dále se od 3. ledna všude tam, kde je u zákazníků a klientů vyžadováno prokazování se certifikáty o očkování nebo o prodělané nemoci, zavede povinnost provozovatelů kontrolovat platnost certifikátů prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví čTečka.

Od 4. ledna se na třetí dávku očkování budou moci registrovat všechny osoby starší 18 let, které mají minimálně 5 měsíců od dokončeného očkování.

Obchod-sluzby-od-03-01-2022

Obchod-sluzby-od-30-12-2021

Vládní_usnesení_související_s_bojem_proti_epidemii_29.12.2021

 

 

22. 12. 2021, 18:30

Výsledky z jednání vlády dne 22. 12. 2021. Vláda schválila změnu krizového opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb a navrhovaná mimořádná opatření MZDR.

Od 12.00 hodin 24. prosince do 24.00 hodin 25. prosince bude zakázán maloobchodní prodej v prodejnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, prodejen na letištích a vlakových a autobusových nádražích a prodejen ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o stejná pravidla, která by v tyto dny platila na základě zákona o prodejní době v maloobchodě.

Po skončení nouzového stavu, tedy od 25. prosince, začnou platit pro maloobchod a služby upravená protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví. Vláda rozhodla o nových opatřeních, která začnou platit po skončení nouzového stavu a ke konci roku. Různá opatření budou platit v různé dny:

Štědrý den

Obchody, které mají prodejní plochu nad 200 metrů čtverečních, budou mít 24. prosince otevřeno jen do 12 hodin.

Boží hod

Obchody nad 200 metrů čtverečních budou zavřené celý den. Omezení prodejní doby se nebude vztahovat na menší prodejny, na čerpací stanice, lékárny, na prodejny na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích a také na prodejny ve zdravotnických zařízeních.

Od 27. prosince

Všechna očkovací centra budou moci třetí dávkou očkovat lidi starší 30 let, kteří mají minimálně 5 měsíců od druhé dávky. Týkat se to bude nejen objednaných lidí, ale pro třetí dávku si budou moct přijít třicátníci i takzvaně z ulice.

Od tohoto dne budou rovněž akce, kde lidé nesedí u stolů, omezeny pro maximálně 100 lidí. Akce pro sedící mají limit 1000 návštěvníků. Všichni se budou muset při příchodu prokázat QR kódem, který pořadatel musí přečíst pomocí aplikace čTečka v mobilu či jiném zařízení.

U jednoho stolu bude moct sedět maximálně šest lidí. S koncem nouzového stavu přijde i konec časového omezení otevírací doby. Dosavadní zákazy nočního provozu přestanou platit.

29. prosince až 3. ledna

Vláda na období kolem silvestra ještě více omezí plánované akce – smí se jich účastnit maximálně 50 účastníků. I pro ně bude platit nutnost prokázat se QR kódem. V tomto období mohou u stolu sedět jen čtyři lidé. Výjimky platí pro rodiny žijící v jedné domácnosti.

Frekvenci a důkladnost kontrol vláda oznámí až po svém jednání 29. prosince. Návrhy opatření ze strany hygien pro ministra nyní připravuje hlavní hygienička.

Od 3. ledna

Jaká pravidla budou platit pro restaurace a hromadné akce, není v tuto chvíli jasné. Vláda opatření zváží podle toho, jak vývoj situace ovlivní nová varianta omikron.

Testování ve školách

Vláda souhlasila také s dalším pokračováním screeningového testování ve školách po 1. lednu. Zásadní změnou je úprava frekvence testování na dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, až do 17. ledna. Po tomto datu bude testování probíhat opět jen jednou týdně, první den docházky. Testování se bude nově týkat i zaměstnanců škol a přestane platit výjimka pro očkované či osoby po prodělání nemoci covid-19. 

Zmírnění opatření přichází pro děti, které se chystají na lyžařské výcviky. Pro odjezd na lyžák jim bude stačit jeden negativní PCR test, nebude potřeba se testovat v průběhu kurzu, pokud bude lyžařský kurz kratší než 8 dnů. U delších kurzů pak bude muset být žák po pěti až sedmi dnech trvání kurzu otestován znovu. Škola bude následně moci koupit hromadný skipas pro otestované žáky na základě jejich jmenného seznamu.

Prokazování takzvané bezinfekčnosti

Zatím bude pokračovat jen ve formátu očkování a prodělané nemoci. Pro návštěvu restaurace nebo hromadné akce stále nebude stačit negativní PCR test.

Krizove-opatreni-k-omezeni-maloobchodu-1191_1

MO-MZ-k-diskriminacnimu-PCR_final_priloha-UV

MO-MZ-obchod-sluzby-od-26-12-2021-do-28-12-2021-a-od-03-01-2022

MO-MZ-obchod-sluzby-od-29-12-2021-do-02-01-2022

 

13. 12. 2021, 17:22

Dne 13. 12. 2021 odsouhlasila vláda několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Lidé, kterým vyjde v zaměstnání nebo ve škole pozitivní antigenní test, se od 20. prosince jednodušeji dostanou k potvrzujícímu PCR testu. Podle současných pravidel musí pro žádanku za svým praktickým lékařem, což celý proces zdržuje. Nově jim žádanku vystaví přímo zaměstnavatel. Zaměstnavatel zaměstnanci vydá vzorové potvrzení a s tímto potvrzením půjde zaměstnanec na odběrové místo, kde mu bude proveden test PCR.

Od 3. ledna příštího roku dětem pozitivně testovaným ve školách bude žádanku vystavovat krajská hygienická stanice prostřednictvím externích call center. Školy si také od 14. prosince budou moci zvolit libovolný den pro testování – dosud to bylo plošně pondělí.

Od zítřka (tj. 14. 12.) se upřesňuje pravidlo o používání ochrany dýchacích cest při používání lanovek tak, že povinnost používat respirátor se bude týkat jen uzavřených kabin.

UV 1177_2021_12_13 testovani-zamestnancu-a-OSVC

UV 1177_2021_12_13 testovani-zamestnancu-a-OSVC_priloha

UV 1178_2021_12_13_ochrana-dychacich-cest

UV 1178_2021_12_13_ochrana-dychacich-cest_priloha

UV 1179_testovani-ve-skolach

UV 1179_testovani-ve-skolach-priloha

 

7. 12. 2021, 7:50

Výsledky z jednání vlády 6. 12. 2021: Vláda rozhodla o změně krizového opatření z 26. listopadu 2021, kterým zakázala vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí, kteří v poslední době pobývali na území států jižní Afriky, kde se ve velké míře objevila nová mutace koronaviru SARS-CoV-2 s označením omicron. Opatření, které zároveň nařizuje, jak se mají chovat čeští občané a cizinci s povoleným vstupem přijíždějící z těchto zemí, mělo původně platit do 12. prosince, vláda ale platnost prodloužila až do 20. prosince.

Změna_opatření_z_6.12.2021

 

27. 11. 2021, 6:38

Informace k vyhlášení nouzového stavu.

Hlavní informace - přehled:

Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 26.11.2021

UV 1084 - 2021

2021-11-26 Ochranne-opatreni-seznam-zemi-s-rizikemi-covid-19-s-ucinnosti-od-29-11-2021

2021-11-26 Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-distribuce-a-pouziti-medicinalniho-kysliku

2021-11-26 Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku-Comirnaty-a-Spikevax-posilovaci-davka-po-uplynuti-5-mesicu

2021-11-26 Zruseni-mimoradneho-opatreni-z-20-11-2021-k-omezeni-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-od-26-11-2021

2021-11-26 Zruseni-mimoradneho-opatreni-z-20-11-2021-k-omezeni-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-od-26-11-2021_1

 

25. 11. 2021, 19:21

Výsledky z mimořádného jednání vlády 25. 11. 2021. Vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní s platností od dnešní půlnoci:

Usnesení vlády č. 1065 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Usnesení vlády č. 1066 Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb

Usnesení vlády č. 1067 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Krizová opatření (nad rámec platných mimořádných opatření MZDR, ta zůstávají v platnosti) účinná od páteční 18. hodiny:

Restaurace a bary - Restaurace, bary, hudební a taneční kluby, kasina, herny a podobné podniky budou zavřené v čase od 22 hodin do 4:59.

Sport a kultura - Na sportovních utkáních, kulturních představeních a vzdělávacích akcích může být maximálně 1000 diváků.

Společenské akce - Maximální počet lidí na různých spolkových a společenských akcích, oslavách a podobně se snižuje z 1000 na 100 lidí.

Vánoční trhy - Platí zákaz konání vánočních a adventních trhů, s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Celoroční trhy mohou zůstat i nadále v provozu.

Pití alkoholu na veřejnosti - Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. V restauracích a podobných podnicích je pití alkoholu povoleno.

Jídlo v nákupních centrech - Platí zákaz konzumace potravin v obchodních centrech. V takzvaných ‚food courtech‘ bude možné koupit jídlo pouze s sebou.

 

 

24. 11. 2021, 18:36

Informace hejtmanky starostům - zveřejňujeme, protože mají hlavu a patu. Zjednodušené shrnutí opatření u nás níže pod textem. Za obec doplním, že v tento okamžik neuvažujeme o rušení či omezení plánovaných akcí, tj. mikulášská 4. 12. se uskuteční.

Milé paní starostky, milí páni primátoři a starostové,

všichni sledujeme epidemiologická data a tak není třeba říkat, že epidemická situace v Česku se zhoršuje. Zvlášť zprávy z Moravy a Jihočeského kraje a s nimi spojená silná prohlášení mých kolegů nepřidávají na klidu.

I proto jsem na dnešek /24. 11./ svolala Krizový štáb Středočeského kraje. Jednomyslně jsme se se zástupci složek IZS shodli, že zatím nevidíme důvod k vyhlašování stavu nebezpečí, ani nouzového stavu. Situaci v kraji se stále daří zvládat, což neznamená, že se nemůže zhoršovat.

Situace v kraji je následující:

 • V současné době je v kraji necelých 28 tisíc nakažených. Nejrychleji čísla rostou v okresech Praha-západ a Praha východ.
 • Dle věkových skupin pak je největší přírůstek mezi dětmi a mladými ve věku od 6 -19 let a u věkové skupiny jejich rodičů ve rozmezí 30-49 let.
 • Situaci v nemocnicích se i díky výpomoci Armády ČR daří zvládat. Hospitalizováno je aktuálně 318 osob, z toho na JIP 42 a z nich na UPV 14.
 • Příznivá situace je nyní i v sociálních službách, kde máme v naočkováno v krajských pobytových zařízeních 95% klientů a z 5000 klientů, kteří jsou v těchto příspěvkových organizacích kraje je aktuálně nakaženo jen 5 z nich. I při započtení nákaz v soukromých zařízení je situace zatím příznivá, kdy v pobytových zařízeních je celkem nakaženo okolo 80 klientů a 110 zaměstnanců z několika tisícovek.

A nyní to, co je pro Vás klíčové, zejména vzhledem k blížícím se vánočním trhům či rozsvěcení stromků. Voláte, píšete, nám i na krajskou hygienu, jak máte postupovat.

Projednali jsme s Krajskou hygienickou stanicí tedy doporučení pro organizátory sportovních, kulturních a společenských akcí:

 • Středočeská hygiena nebude zatím přistupovat k doporučení všechny akce rušit. Apelujeme ovšem na organizátory, aby zajistili dodržování stanovených podmínek.
 • O omezení venkovních akcí nad rámec stanovených podmínek hygiena nyní neuvažuje.
 • Konkrétní pravidla pro pořádání akcí zejména vánočních trhů či právě shromáždění při rozsvěcení vánočních stromků naleznete v příloze v přehledných letáčcích, pravidla vypracovala rovněž krajská hygiena a snažili jsme, aby byla pochopitelná. Opět máte i v PDF a JPG k použití na weby nebo sociální sítě, jak uznáte za vhodné. Upozorňuji ovšem, že jde o aktuální stav. Pokud by se situace zhoršovala, budou se pravidla pořádání akcí upravovat a opět Vám dáme vědět.

Omezení nebo zrušení akcí závisí především na Vás a situaci ve Vaší obci.

Stručně_k_akcím_trhům

Stručně_ke_stravování_na_akcích

 

20. 11. 2021, 10:56

Zjednodušené informace z Kraje k platným opatřením.

Změny_od_22.11.2021

19. 11. 2021, 18:52

Vláda dnes /19. 11. 2021/ na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na krajně nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci covid-19. Hlavní změny budou platit od pondělí 22. listopadu: 

jako covidový certifikát se už nebudou uznávat žádné testy. Lidé se v restauracích, službách, ubytovacích zařízeních, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvě památek a muzeí musí prokázat ukončeným očkováním proti covidu nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících

prokazování laboratorním testem (ne samotestem) bude nadále možné například v lázních, při návštěvě nemocnice nebo zařízení sociálních služeb

plošné testování na základních a středních školách se bude konat každý týden v pondělí

testy musí podstoupit také neočkovaní zaměstnanci, živnostníci a profesionální sportovci, a to jednou týdně. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky mohou k testování použít antigenní testy včetně samotestů. Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi.

studenti při ubytování na kolejích se už nebudou moct prokazovat antigenním samotestem, ale pouze testem z odběrového místa (antigenním testem ne starším než 24 hodin nebo PCR testem ne starším než 72 hodin), a to každých sedm dnů. Neplatí pro studenty očkované nebo s potvrzením o prodělání nemoci.

výjimka v prokazování bude platit jen pro děti do 12 let věku. Covidovým certifikátem v podobě PCR testu se nadále budou moci prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy. Zdravotní pojišťovny nebudou lidem proplácet antigenní testy.

lyžaři budou muset při nákupu skipasu předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*, v uzavřených kabinách lanovek budou muset mít roušku/respirátor

(*) tzv. bezinfekčnost se prokazuje potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce), nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. V některých případech je uznáván také negativní test na covid (PCR test, případně antigenní test). Doklad nemusí prokazovat děti do 12 let.

na očkování proti covidu se mohou registrovat lidé starší 12 let. Na třetí, tzv. posilující dávku, je možné se registrovat po 6 měsících od ukončeného očkování. Na vybraných místech probíhá očkování i bez registrace. Seznam očkovacích míst je na webu ockoreport.uzis.cz. Děti ve věku 12-16 let se mohou registrovat jen na určených místech s dětským lůžkovým oddělením, u očkování musí být rodič a pediatr. Potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze si mohou lidé stáhnout na webu ocko.uzis.cz.

Pohyb lidí a shromažďování

volný pohyb lidí není omezen

kulturní či sportovní akce mohou být naplněné až na 100 procent kapacity. V případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných, musí všichni splňovat podmínky bezinfekčnosti*. U větších akcí musí minimálně polovina z účastníků nad počet 3000 splňovat podmínku očkování nebo prodělání nemoci; zbývající část účastníků musí mít negativní PCR test nebo antigenní test. Od 22. listopadu již nebudou uznávány žádné testy.

organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 1000 lidí uvnitř nebo 2000 lidí venku (od 22. listopadu pouze 1000 lidí, omezení ale neplatí pro kulturu a sport), při neprokázání bezinfekčnosti* smí být přítomno maximálně 20 lidí. Organizátor musí potvrzení kontrolovat. Pravidlo se nevztahuje na svatby, pohřby nebo uzavření registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 lidí.

omezení se nevztahuje také na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, ani na shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, např. demonstrace. Neplatí ani pro sportovní přípravu, sportovní utkání nebo sborový zpěv.

na shromážděních jako jsou demonstrace není celkový počet účastníků omezen, venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a s rozestupy mezi skupinami alespoň 2 metry. Uvnitř musí být rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) alespoň 1,5 metru a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.

Nošení roušek/respirátorů

na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod. odpovídajících vlastností), děti od 2 do 15 let mohou nosit také zdravotnickou roušku

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy (ne však na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách), na pracovišti pak jen při nedodržení odstupu 1,5 metru. Od 22. listopadu bude povinnost platit také v kabinových lanovkách.

ve školách musí děti a učitelé nosit roušku pouze ve společných prostorách, ne ve třídách. Neočkovaní učitelé musí nosit respirátor i při výuce. Roušku při výuce budou muset nosit žáci, kteří se odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce.

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, žáci, studenti a učitelé, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

lidé mohou požádat svého lékaře o výjimku z povinnosti nosit respirátor nebo o možnost nahradit jej jiným typem ochrany. O výjimku mohou žádat především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.

Obchody a služby

otevřené mohou být všechny obchody a služby, otevírací doba není omezena

tržiště, tržnice či stánky mohou prodávat veškerý sortiment. Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 2 metry, u každého místa umístit nádoby s dezinfekcí. Je možné prodávat jídlo a pití ke konzumaci na místě za určitých podmínek (například odstup mezi zákazníky alespoň 1,5 metru, u jednoho stolu nejvýše šest lidí apod.).

služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat bez omezení. Zákazník nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost* (od 22. listopadu pouze ukončené očkování nebo prodělání nemoci), které musí provozovatel kontrolovat. Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 metru.

v obchodech by zákazníci měli dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, uvnitř nesmí být více než jeden zákazník na 10 metrů čtverečních plochy

dětské koutky mohou být otevřeny, podmínkou je naplnění maximálně poloviny kapacity, děti také nesmí mít příznaky covidu

veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 1,5 metru (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 10 metrů čtverečních plochy nebo je možné naplnit nejvýše 75 procent kapacity

bazény, wellness, sauny, solária a solné jeskyně mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru.

muzea, galerie, památky, zoologické a botanické zahrady mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo členy domácnosti). Účastníci skupinové prohlídky nesmí mít příznaky covidu, při skupině nad 20 lidí musí prokázat bezinfekčnost*, kterou musí provozovatel kontrolovat.

Restaurace a hotely

restaurace, hospody, bary, kavárny či neveřejné provozy (zaměstnanecké jídelny, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny) mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory. Zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu. Od 1. listopadu musí personál potvrzení kontrolovat (neplatí pro jídlo s sebou a neveřejné provozovny).

provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků (s výjimkou lidí ze společné domácnosti), u stolu s 10 a více místy musí být mezi skupinami po max. 6 zákaznících odstup od další skupiny alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst k sezení.

hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou fungovat bez omezení kapacity, hosté nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí host opětovně prokázat bezinfekčnost*. Bez splnění podmínek mohou být odděleně ubytováni také např. lidé s nařízenou izolací nebo karanténou nebo lidi v bytové nouzi.

tanec je umožněn pouze lidem s potvrzením o bezinfekčnosti* Pravidlo neplatí pro oslavy svatby, vstupu do registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. U živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa pro vystupující nejméně 2 metry.

Sport

otevřena mohou být všechna sportoviště, při vstupu do vnitřních prostor musí návštěvník prokázat bezinfekčnost* a nesmí mít příznaky covidu. Na skupinových lekcích musí sportující udržovat rozestup alespoň 1,5 metru.

bazény a koupaliště, wellness, sauny a solné jeskyně mohou fungovat bez omezení kapacity, návštěvníci se musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu, ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru

od 22. listopadu budou muset lidé prokazovat bezinfekčnost* při nákupu skipasu, v kabinových lanovkách musí nosit roušku/respirátor

Školy

školy jsou otevřené pro všechny děti, žáky či studenty ve všech krajích, jednotlivé třídy či školy však mohou být uzavřeny kvůli nařízené karanténě

roušky jsou povinné pouze ve společných prostorách škol, neočkovaní učitelé musí při výuce nosit respirátor

školáci se musí testovat od 22. listopadu ve všech školách. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset i při výuce nosit roušku.

studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích musí předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*. Od 15. listopadu mají žáci a studenti povinnost nosit roušku/respirátor, pokud jich je více než 50 v jedné místnosti.

na vysokoškolských kolejích bude možné ubytování pouze s očkováním, prodělanou nemocí, PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem z odběrového místa ne starším než 24 hodin. Využívání samotestů nebude možné. Test budou studenti potřebovat každých sedm dní.

Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin, doporučen je však přechod na práci z domova

platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o 10 měsíců pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, řidiči mohou cestovat i s propadlým řidičským průkazem

Zdravotnická a sociální zařízení

některá zdravotnická a sociální zařízení kvůli šíření covidu a dalších respiračních nemocí omezila nebo zcela zakázala návštěvy, konkrétní informace podají jednotlivé instituce

tam, kde jsou návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách povolené, je podmínkou prokázání bezinfekčnosti - kromě očkování a prodělání nemoci jsou uznávány i PCR a antigenní testy (nikoli samotesty). Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.

přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: 1) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 2) bude zamezen kontakt hosta s ostatními rodičkami, 3) host splní podmínky pro návštěvu pacientů (uvedené v předchozím bodě)

Příjezd do Česka

návrat do Česka se řídí tzv. mapou cestovatele https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ která rozlišuje státy podle rizikovosti. U zeleně a oranžově označených států musí cestující vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/ a nechat se otestovat před vstupem do Česka nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech).

při návratu z červených nebo tmavě červených zemí je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech). Nově už nemusí cestovatel po návratu být v samoizolaci, do obdržení výsledku testu ale musí mimo domov nosit respirátor. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/.

podmínky návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny po ukončeném očkování nebo v posledním půl roce prodělali covid. Zůstává pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář na: https://plf.uzis.cz/.

Vláda na jednání schválila také návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, kterým se znovuzavede krizové ošetřovné. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při individuální karanténě dítěte. Ošetřovné zároveň bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. Ošetřovné se navýší na 80 % denního vyměřovacího základu. Celkem tak rodiče získají minimálně 400 korun na den, a to i pro tzv. dohodáře. S platností se počítá od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posledním bodem jednání se stal návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tzv. izolačka umožní zaměstnancům, kterým z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 korun za každý kalendářní den. Celkem však půjde čerpat pouze během prvních 14 dní trvání karantény. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne hranici 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel. Vyplacení si ovšem budou moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V současné chvíli se počítá s vyplácením příspěvku nejdéle do 30. června 2022.

UV-1035-2021-11-19 doporuceni-uradum

UV-1035-2021-11-19 doporuceni-uradum-Priloha

UV-1036-2021-11-19 testovani-zamestnancu

UV-1036-2021-11-19 testovani-zamestnancu-Priloha_1

UV-1037-2021-11-19 omezeni-maloobchodu_1

UV-1037-2021-11-19 omezeni-maloobchodu_Priloha_1

UV-1038-2021-11-19 testovani-studentu_1

UV-1038-2021-11-19 testovani-studentu-Priloha_1

 

 

18. 11. 2021, 17:06

Přílohy pod textem.

Vláda dnes na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na krajně nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci covid-19. Přísnější pravidla budou platit od pondělí 22. listopadu. 

Zpřísňují se pravidla pro provoz obchodů a služeb a návštěvy hromadných akcí. Všude tam, kde se dnes zákazníci či návštěvníci musí prokazovat podle pravidel O-T-N, tedy například u kadeřníka, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách hradů, zámků nebo muzeí, už nebude od pondělí možné prokázat se PCR či antigenním testem. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci.

Výjimka bude platit jen pro děti do 12 let. Osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem. Splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby.

Ke změně dojde od pondělí i u povolování návštěv do lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Nadále už nebude možné jít na návštěvu s tím, že si dotyčná osoba udělá samotest přímo při vstupu do zařízení. Zůstává ale možnost prokázat se PCR testem nebo RAT testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.

Od pondělí se rovněž zpřísní podmínky pro návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců. Na návštěvu bude moci jít pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, byla kompletně naočkovaná, nebo prodělala nemoc, nebo má nejdéle 72 hodin platný negativní výsledek PCR testu. Uvnitř budov bude muset mít návštěva celou dobu nasazený respirátor nebo obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest.

Změní se i pravidla pro testování klientů zdravotních pojišťoven. Z nařízení o provádění bezplatného testování klientů zdravotních pojišťoven na jejich žádost se vypouští antigenní testování. Plně očkovaní budou mít i nadále nárok na dva bezplatné PCR testy, zvyšuje se ale počet bezplatných testů pro osoby mladší 18 let, pro rozočkované a pro ty, co se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, a to na pět testů do měsíce.

Od pondělí se také nebude uznávat provedení samotestu u studentů, kteří se přicházejí ubytovat na vysokoškolskou kolej. Ubytování na kolejích tedy bude umožněno jen těm studentům, kteří doloží, že byli plně naočkováni, prodělali nemoc v posledních 180 dnech nebo se prokáží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Vláda prodiskutovala také možnost zavedení plošného testování zaměstnanců ve firmách a u všech dalších zaměstnavatelů. Ministr zdravotnictví dostal za úkol připravit příslušné mimořádné opatření, kterým se zavede povinný test jednou týdně pro neočkované. Bude se pokračovat v testování ve školách, jak je to naplánováno plošně.

Ministerstvo vnitra předloží také návrh na zavedení homeoffice pro orgány a instituce státní správy.

UV-1028-2021-11-18 omezeni-maloobchodu

UV-1028-2021-11-18 omezeni-maloobchodu-Priloha

UV-1029-2021-11-18 testovani-obyvatel

UV-1029-2021-11-18 testovani-obyvatel-Priloha

UV-1030-2021-11-18 navstevy-v-socialnich-zarizenich

UV-1030-2021-11-18 navstevy-v-socialnich-zarizenich-Priloha

UV-1031-2021-11-18 navstevy-ve-veznicich

UV-1031-2021-11-18 navstevy-ve-veznicich-Priloha

UV-1032-2021-11-18 testovani-studentu

UV-1032-2021-11-18 testovani-studentu-Priloha

 

14. 11. 2021, 8:17

Stručné informace z Kraje k testování žáků a k aktuálním opatřením platným od 15. resp. 22. listopadu.

Zmeny_opatreni_od_15._a_22.11.

Testování_ve_školách

 

10. 11. 2021, 12:23

Vláda projednala návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

V opatření o povinném používání ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo, že výjimka z nošení respirátorů během vzdělávacích aktivit se od 15. listopadu nebude vztahovat na kolektivy, kde je více než 50 dětí, žáků nebo studentů, což platí především pro přednášky na vysokých školách.

Povinnost pravidelného testování zaměstnanců v léčebnách dlouhodobě nemocných a pobytových zařízeních sociálních služeb se od 15. listopadu rozšíří na všechna lůžková zařízení zdravotní a sociální péče a zároveň se bude toto testování týkat i osob připravujících se u poskytovatele na výkon povolání.

Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo, že od 15. listopadu bude stát platit vakcíny i cizincům s dlouhodobým legálním pobytem v ČR nad 90 dnů, kteří nejsou v ČR ani v EU plátci zdravotního pojištění a dosud si vakcinaci museli kompletně hradit. Nově si budou platit jen provedení samotného výkonu.

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 v České republice se bude Ministerstvo zdravotnictví a vláda zabývat i dalším možným zpřísněním protiepidemických opatření. Na zítřejší ráno /11. 11./ bude svolána Rada vlády pro zdravotní rizika, k projednání dalších návrhů opatření, která vláda projedná v pátek.

UV 999-2021 10_11_2021 diskriminacni-RT-PCR-vysetreni

UV 999-2021 10_11_2021 diskriminacni-RT-PCR-vysetreni-priloha

UV 1000-2021 10_11_2021 testovani-v-zarizenich-socialni-pece

UV 1000-2021 10_11_2021 testovani-v-zarizenich-socialni-pece-priloha

UV 1001-2021 10_11_2021 ochrana-dychacich-cest

UV 1001-2021 10_11_2021 ochrana-dychacich-cest-priloha

UV 1002-2021 10_11_2021 pravidla-provadeni-ockovani

UV 1002-2021 10_11_2021 pravidla-provadeni-ockovani-priloha

UV 1003-2021 10_11_2021 pravidla-vykazovani-ockovani

UV 1003-2021 10_11_2021 pravidla-vykazovani-ockovani-priloha

 

5. 11. 2021, 19:34

Vláda projednala dílčí změny v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Od 15. listopadu se zpřísní pravidla pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče tak, že se zkrátí doby platnosti testů na obligátních 72 hodin u PCR a 24 hodin u RAT testu, přičemž zůstane možnost provést si samotest přímo při vstupu do objektu. Od 22. listopadu se změní i mimořádné opatření omezující provoz maloobchodu a služeb. Do opatření se doplňují pravidla pro lyžařské areály a lanovky, kdy provozovatelé budou muset zkontrolovat platnost OTN při prodeji jízdenek a skipasů a poté alespoň namátkově i u samotných lanovek a vleků, a změní se i podmínky pro pořádání hromadných akcí.

Zásadní změnou je, že u kulturních, uměleckých a sportovních akcí s návštěvností nad tisíc diváků se už nebude uznávat prokázání se antigenním testem a že u spolkových a podobných veřejných akcí se stanovuje jednotný limit účastníků uvnitř i venku na 1 000 osob. 

2021-11-05 Mimoradne-opatreni-omezeni-prodeje-a-sluzeb-od-22.-11.-2021

2021-11-05 Mimoradne-opatreni-podminky-navstev-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-od-15.-11.-2021

2021-11-05 Ochranne-opatreni-seznam-zemi-s-rizikem-covid-19-od-8.-11.-2021

 

4. 11. 2021, 13:02

Stručná informace z Kraje: Testování neočkovaných žáků a studentů proběhne dne 8. listopadu 2021.

 

1. 11. 2021, 16:45

Informace k testování ve školách.

Dvoukolovému antigennímu testování se ve dnech 8. a 15. listopadu budou muset podrobit všichni žáci a studenti základních a středních škol, kteří nedoloží potvrzení o prodělaném očkování, nemoci nebo platný test (tzv. OTN) v dalších 22 okresech České republiky a v hlavním městě Praze. Jedná se o okresy Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín.

Jedná se o regiony, v nichž sedmidenní výskyt nově zjištěných případů onemocnění covid-19 překročil ke dni 30. října hodnotu 300 na 100 tisíc obyvatel. Tuto hranici stanovilo Ministerstvo zdravotnictví jako limitní pro spuštění preventivního testování ve školách už 27. října, kdy nařídilo povinné testy ve školách v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. První vlna testů v těchto regionech proběhla dnes, druhé kolo se bude konat za týden, tedy 8. listopadu.

Vláda zároveň rozhodla pro toto plošné testování uvolnit ze skladů Správy státních hmotných rezerv dalších 2 621 500 kusů testů určených k samotestování k detekci antigenů SARS-CoV-2 z přední části nosu s názvem SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Cassette. 

Poskytnuti_testovacich_sad

Testovaní_ve_skolach_narizeni

Testovaní_ve_skolach_cele_zneni

 

29. 10. 2021, 19:49

Stručný_přehled_změn_od_1.11.2021

25. 10. 2021, 19:58

Dne 25. 10. 2021 vydala vláda souhlas se změnami v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vyhlášených na základě pandemického zákona, která vstoupí v platnost od 1. listopadu. Ministerstvo v nich mimo jiné zavádí povinné testování pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy v okresech nejvíce postižených aktuální vlnou pandemie covid-19: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se uskuteční ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu. Testování se vyhnou očkované děti a ty které doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní výsledek antigenního nebo PCR testu absolvovaného u poskytovatele zdravotních služeb.

Zaměstnanci škol a dalších školských zařízení budou muset ve stejných termínech doložit rovněž OTN, případně na místě podstoupí antigenní samotest. Pro děti i zaměstnance, kteří se testovat odmítnou, bude až na jasně stanovené výjimky platit povinnost nosit celou dobu ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest – do 15 let roušku, pro starší respirátor. Povinnost prokázat se OTN budou mít i vysokoškoláci, kteří budou chtít být ubytováni na kolejích.

Upřesňuje se i mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest, kde se například doplňují výjimky z povinnosti používání respirátoru pro přesně stanovené zaměstnance – očkované pečující osoby v dětské skupině, zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou. Upřesňuje se i výjimka z povinnosti používání respirátorů pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti za podmínky postupu v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákoníku práce za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky (zdravotnickou obličejovou maskou).

UV 947-2021 testovani-ve-skolach

UV 947-2021 testovani-ve-skolach-Priloha

uv 948-2021 ochrana-dychacich-cest

UV 948-2021 ochrana-dychacich-cest-Priloha

 

20. 10. 2021, 21:48

Vláda na mimořádném jednání ve středu 20. října 2021 projednala zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s rostoucími počty nakažených nemocí covid-19.

Vláda projednala změny v protiepidemických opatřeních, které v souvislosti se sílící vlnou epidemie covid-19 připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky, např. pro pedagogické pracovníky při výuce nebo pro zaměstnance, kteří budou na pracovišti sami.

Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat OTN, zda má zákazník platný test, očkování či potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin. Zároveň ministerstvo rozhodlo omezit úhradu preventivních testů na SARS-CoV-2. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Zároveň se ale zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusejí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.

 

Jednotlivá usnesení, nařízení níže:

Vládní usnesení a odůvodnění související s bojem proti epidemi 2021-10-20

MeSES_Stanovisko_172021

2021-09-27 Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-od-30.-9.-2021-do-odvolání

UV 915-2021 omezeni-maloobchodu

UV 915-2021 omezeni-maloobchodu-Priloha

UV 916-2021 testovani-obyvatel

UV 916-2021 testovani-obyvatel-Priloha

UV 917-2021 ochrana-dychacich-cest

UV 917-2021 ochrana-dychacich-cest-Priloha

 

30. 8. 2021, 21:41

Vláda schválila MO MZ, týkající se vesměs testování v sektoru sociálních služeb. Níže i stanovisko MeSES k očkování třetí dávkou.

UV_772_2021_testování_zaměstnanců_soc_služby.

UV_773_2021_testování_klientů_zařízení_soc_služeb.

Shrnutí:

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila:

 • zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
 • nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.

Též publikujeme 30. 8. 2021 vydané Stanovisko_Mezioborové_skupiny_pro_epidemické_situace - nezávislé skupiny expertů k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19.

 

19. 8. 2021, 21:25

UV k testování a opatření od 1. 9.

UV_713_testování_obyvatel

UV_713_Příloha_testování_obyvatel_od_1.9.

UV_714_omezení_maloobchodu_od_1.9.

UV_714_Priloha_omezení_maloobchodu_od_1.9.

Souhrn:

Vláda na svém dnešním /19. 8./ jednání rozhodla, že preventivní testy na covid-19 budou mít od září hrazené z prostředků zdravotního pojištění pouze osoby do 18 let, lidé mezi první a druhou dávkou očkování a pak ti, kteří budou mít od lékaře potvrzenou kontraindikaci očkování. Tyto testy slouží například k prokázání bezinfekčnosti při cestování, návštěvě restaurací nebo kulturních a sportovních akcí.

Až dosud platilo, že nárok na úhradu preventivních  testů mají všechny pojištěné osoby. A to na jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Od září bude preventivní testování hrazeno jen osobám do 18 let a rozočkovaným lidem, kteří jsou mezi 1. a 2. dávkou, nebo jim ještě neuplynulo 14 dní od 2. dávky či v případě Janssenu 14 dní od 1. dávky. Bezplatné preventivní testy budou mít také lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Hrazené i nadále  budou testy indikované lékařem.

 

19. 8. 2021, 11:04

Stručná přehledná informace z Kraje ke změnám od 1. 9.

obr.

 

16. 8. 2021, 21:36

Informace z jednání vlády z 16. 8. 2021

MO MZ, kterým se stanovují podmínky_pro_osobní_přítomnost_dětí_a_žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna.

MO MZ ochrana_dýchacích_cest s účinností od 31. srpna.

MO MZ maloobchod od 1. září.

Shrnutí:

Vláda projednala další vlnu rozvolnění od 1. září, také podmínky za jakých se vrátí žáci do škol.

Žáci se budou testovat 1., 6., a 9. září. Pokud se dítě odmítne nechat testovat, bude muset nosit ochranu dýchacích cest. Doložit ale budou moci žáci negativní test z jiného odběrového místa.

Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.

Schválené další rozvolnění koronavirových opatření, a to od 1. září:

Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí.

Zoologické zahrady budou nově také bez kapacitních omezení. Musí být ale umožněn rozestup 1,5 metru.

Rozvolnění se dotkne i restaurací. Tam bude nově moci sedět u stolů 6 lidí namísto dosavadních 4.

 

31. 7. 2021, 6:42

Změny od 31. 7. resp. od 1. 8. 2021.

MO_ochrana_dýchacích_cest_od_31.7.

OO_překročení_hranic_od_31.7.

Vstup_do_zemí_s_extrémním_rizikem_od_31.7.

Sdělení_MZ_seznam_rizikových_zemí_Covid_19_od_2.8.

ZMO_provoz_škol_od_1.8.

Doporučení_MZ_zahájení_školního_roku_2021-22

 

29. 7. 2021, 17:41

Souhrn změn od 1. 8. zaslaných Krajem:

obr.

 

27. 7. 2021, 0:24

Mimořádná opatření /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/ platná od 27. 7. /mobilní operátoři, uvítací sms při vstupu do ČR/ resp. od 1. 8. - rozvolnění.

MO_MZ_nařízení_mobilním_operátorům

MO_MZ_maloobchod

MO_MZ_školství

Shrnutí:

Od 27.7.2021 musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Od 1. srpna pak dojde k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýší se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti bude možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenší se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách.

Na dvojnásobek ze současných nanejvýš deseti osob se zvýší i dosavadní limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.

 

19. 7. 2021, 21:34

Usnesení_vlády_667 z 19. 7. 2021 k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví.

Příloha_k_UV_667: Testování Covid od 1. 9. 2021.

Shrnutí:

Vláda projednala návrh ministra zdravotnictví na vydání nového mimořádného opatření, kterým se od 1. září změní podmínky pro bezplatné testování na nemoc covid-19. Nově budou mít nárok na testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze osoby mladší 12 let, ty s plně nedokončeným očkováním a také ti, kteří předloží lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemohou nechat naočkovat. Pro tyto osoby bude dál platit limit dvou bezplatných RT-PCR testů za měsíc a jednoho POC antigenního testu za 7 dní.

 

13. 7. 2021, 16:52

Stučná informace z Kraje ke změnám, opatřením platným od 15. července.

obr.

 

12. 7. 2021, 20:08

Usnesení vlády /UV/ 632-2021 - Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví /MO MZ/, určení termínu pro podání druhé očkovací dávky.

Příloha_k_UV_632

UV 633-2021 - MO MZ ohlašování hromadných akcí nad 1000 účastníků.

Příloha_k_UV_633

Shrnutí:

Vláda vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

 

9. 7. 2021, 10:12

Stručná informace z Kraje - příjezd ze zahraničí od 9. 7. 2021.

obr.

1. 7. 2021, 21:10

Usnesení_vlády_606 2021 mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ke změnám mimořádných opatření od 9. 7. 2021.

UV_606_Příloha_1 - očkování, výjimka.

UV_Příloha_2 - plán očkování.

Shrnutí:

Vláda nově změnila status lidí, kteří mají pouze jednu dávku očkování. Ta od pátku 9. července nebude stačit k prokázání bezinfekčnosti. Lidé se proto budou muset nechat testovat až do doby, kdy uběhne 14 dní po druhé dávce očkování.

Vláda zrušila omezení 9 měsíců, kdy je očkování považováno za účinné. Bude na dobu neomezenou a uvidí se, zda pak bude nutné přeočkování.

Testy po návratu ze zahraničí

Zpřísní se pravidla po příjezdu ze zahraničí. Na rozdíl od stávajících pravidel budou muset být testovaní přijíždějící z jakékoliv země. Konkrétní režim bude záviset na barvě dané země. Režim bude sjednocený pro zelené a oranžové země. Cestující z těchto států budou muset vyplnit příjezdový formulář a prokázat se antigenním testem starým maximálně 48 hodin.

Pokud navíc zaměstnanec nebude mít negativní test po příjezdu za zahraničí, nesmí ho podle nového vládního nařízení zaměstnavatel na pracoviště pustit.

Letecká společnost by člověka neměla vpustit na palubu, pokud nebude mít odjezdový formulář. Kontrola lidí po příjezdu má být pro hygienické stanice nyní priorita.

U červených a tmavě červených zemí pro plně naočkovaného člověka žádné omezení neplatí. Ostatní budou muset jít do samoizolace a poté podstoupit PCR test.

O zákazu cestování do zemí označených černě ministr řekl, že „není jednoznačné“. „To se mění na důrazné doporučení do černých, nejvíce rizikových, nejezdit. Řadí se sem země jako Tunisko. Od 12. 7. by tam byla zařazena i Velká Británie. 

Vláda dále schválila opatření, podle kterého musí být každý test vyšetřený na mutace. Hygienické stanice podle ministra musí vzorek trasovat do 48 hodin.

 

28. 6. 2021, 20:48

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení_vlády_604, vč. příloha - opatření, resp. jejich změna od 1. 7. 2021.

Příloha_1_ochrana_dýchacích_cest

Příloha_2_provoz_škol

Příloha_3_k_diskriminaci_RT-PCR

Příloha_4_očkování

Shrnutí:

Nejdůležitější změny se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od 1. července už nebudou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde bude uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestane platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) budou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření budou mít povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž se souhlasem vlády vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s covid-19. Cílem programu je pomoci zdravotníkům z nemocnic, kteří v uplynulém období zažívali extrémní psychickou zátěž spojenou s mimořádným náporem pacientů a také s nebývale vysokými počty zemřelých. Každé nestátní zdravotnické zařízení, které v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 pečovalo o pacienty s covid-19, bude moci požádat o 8 000 korun na zdravotnického pracovníka či jiného odborného pracovníka. Z těchto penez pak bude moci dotyčný pracovník čerpat zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, například na pobyt v lázních.

Ministerstvo zdravotnictví také předložilo vládě plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. září a na jeho zajištění bude potřeba zhruba 4,2 milionu antigenních testovacích sad. Část z nich pokryjí nespotřebované sady z aktuálního školního roku, zbytek dokoupí Správa státních hmotných rezerv.

 

28. 6. 2021, 9:23

Stručná informace z Kraje k současným opatřením, tj. platné od 26. 6. 2021.

obr.

 

26. 6. 2021, 8:33

Mimořádné_opatření ministerstva zdravotnictví platné od 26. 6. 2021.

Co se od 26.6.2021 mění:

Změny v maloobchodě a službách

Co do obsazenosti, nově může být v provozovně jedna osoba na 10 m2.

Ruší se zákaz propagačních aktivit v maloobchodu.

Ruší se podmínka, že v jeden okamžik může být poskytována služba jednomu zákazníkovi. Stejně tak se ruší povinnost evidence zákazníků.

Kapacita návštěvníků bazénů a wellness se zvyšuje z 50 na 75 procent.

Novinka v hospodách či klubech

Nově je umožněna živá hudba, nikoli však tanec. Ten je stále zakázaný.

Kulturní akce

Zvýší se maximální počet účastníků na kulturních akcích na 5000 venku, částečně budou i na stání. A to bez omezení kapacity venkovního prostoru.

Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně ze 75 procent místo dosavadních 50 procent.

Do kin a multiplexů se vrátí možnost konzumovat občerstvení i v hledišti. Aktuálně je možné si občerstvení koupit, ale správně by divák v sále jíst neměl.

Muzea a galerie, hrady a zámky

V muzeích a galeriích bude možné počítat 10 m2 na návštěvníka, tedy zvýší se možná kapacita.

Co se týče hradů a zámků, v případě, že bude návštěvník očkovaný nebo testovaný, bude pro něj prohlídka bez omezení.

Tato opatření by podle ministra zdravotnictví měla zůstat v platnosti delší dobu.

 

21. 6. 2021, 20:30

Usensení_vlády_575: Změny mimořádných opatření.

Příloha_1_575: Provoz maloobchodu a služeb od 26. června.

Příloha_2_575: Maloobchod a služby od 22. června.

Příloha_3_575: Školy a školská zařízení od 22. června.

Shrnutí:

Změna se týká změn v omezeních maloobchodu a služeb, které měly původně začít platit od 1. července. Jedná se například o snížení limitu prodejní plochy na jednoho zákazníka, navýšení limitů počtu osob na venkovní a vnitřní akce či povolení živé hudby v restauracích, barech nebo hudebních klubech, což vláda odsouhlasila už minulé pondělí. Nově ale tyto změny s drobnými úpravami začnou platit už od pondělí 26. června. Zpřesňují se třeba pravidla pro případ pozitivního testu na covid-19 zjištěného během vícedenní akce pro děti a mládež.

Opatření přehledně: Od soboty 26. června

Obchody

 • Nově bude platit pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních.

Restaurace

 • V restauracích a klubech bude umožněna živá hudba, nikoliv tanec.

Služby

 • Kadeřnictví, kosmetika či masáže už nebudou muset poskytovat službu pouze jednomu zákazníkovi a nebude potřeba zákazníky evidovat.
 • V bazénech a wellness centrech se zvýší kapacita na 75 procent.

Kulturní akce

 • Od 1. července bude možné pořádat venku kulturní akce až pro 5 tisíc lidí,  uvnitř budou moci být akce pro 2 tisíce návštěvníků
 • Kapacita sálu bude moci být naplněna ze 75 procent.
 • Nově budou moci lidé konzumovat i v hledištích.
 • Pro provázené skupinky návštěvníků na hradech a zámcích nebude platit omezení na 10 lidí.​

Roušky

 • O používání roušek místo respirátorů, například v obchodech či veřejné dopravě, vláda rozhodne příští týden.

Od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, že byl plně naočkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou.

 

14. 6. 2021, 20:23

Usnesení_vlády_552 k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Příloha_1_552: Provoz maloobchodu od 1. 7.

Příloha_2_552: K ochraně dýchacích cest od 15. 6.

Příloha_3_552: K izolaci, karanténě od 15. 6.

Příloha_4_552: Testování (Covid 19) ve školách od 15. 6.

MO_zrušení_testování od 1. 7. 2021.

Opatření přehledně:

Od úterý 15. června

 • se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 • Upravují se i podmínky pro nařizování izolace a karantény. Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace.
 • Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty.

Od 1. července

 • vláda odsouhlasila další rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb. Mezi změnami jsou například zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovně, zoo či v muzeích a na hradech, konec zákazu živé hudební produkce v restauracích či na diskotékách, zvýšení limitu povolené kapacity u bazénů, wellnes či saun na 75 procent či konec povinnosti pro kadeřníky či pedikéry obsluhovat v režimu jeden na jednoho a vést evidenci zákazníků.
 • Zvýší se i maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř budov a 1 000 venku.
 • Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test
 • Zvýší se i počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř a povolen bude i vstup diváků na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání.

 

9. 6. 2021, 12:57

Stručná informace z Kraje, změny od 8. 6. 2021.

obr.

 

31. 5. 2021, 20:34

Usnesení vlády k momořádným opatřením ministerstva zdravotnictví od 1. 6. 2021.

 1. Usnení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Příloha č. 1 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. Příloha č. 2 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. Příloha č. 3 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 5. Příloha č. 4 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Krátce co vláda odsouhlasila:

Umělelcké školy

 • Na uměleckých školách bude moci zpívat společně až 30 studentů, nyní to bylo pouze šest.

Dětské koutky

 • Dětské koutkyPovoluje se činnost dětských koutků v nákupních centrech za podmínky maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily, pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Fotografování ve škole

 • Do opatření o nošení ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo výjimku pro pořizování fotografií organizované školou nebo školským zařízením.

Potvrzení o testu, nákaze či očkování

 

31. 5. 2021, 7:22

obr.

 

28. 5. 2021, 12:01

 1. Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2

 

24. 5. 2021, 19:42

Nová a novelizovaná mimořádná opatření /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/.

Usneseni_vlady_485-2021

Priloha_1_k_UV_485 MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Priloha_2_k_UV_485 změna MO, kterým se omezuje, resp. rozvolňuje provoz škol a vysokých škol.

Priloha_3_k_UV_485 změna MO, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách.

Priloha_4_k_485 MO k testování obyvatel.

Priloha_5_k_485 změna MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Shrnutí:

 • Od 1. června se v Česku změní systém testování. Lidé budou mít v červnu zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy. Doposud měli PCR test zdarma pouze v případě, že je na něj poslal lékař kvůli podezření na onemocnění covidem-19. Antigenní test pak bylo možné na pojišťovnu absolvovat každé tři dny. Plánovaný letní provoz testování ministerstvo zatím ve formě mimořádného opatření nemá a rovněž ho bude teprve ladit a představovat.
 • Připravený je systém testování dětí na školách v přírodě a letních táborech. Pravidla budou platit od 31. května, pro obojí stejná. Režim pro dětské tábory bude stejný jako loni, jen doplněný PCR testováním.
 • Venkovní bazény se od 31. května otevřou na 50 procent kapacity. Dovnitř se bude smět jenom do šaten. Tedy nikoli do sprch.
 • Budou se také moci konat skupinové prohlídky v muzeích a památkách pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením o prodělaném covidu, o testu či očkování.
 • Sport venku bude až pro 150 lidí, uvnitř pro 75 lidí.
 • Pěvecké sbory budou mít umožněno činnost při účasti 30 lidí. Smějí si během zpěvu sejmout ochranu dýchacích cest, ale musí se vést evidence účastníků. Lidé mají mezi sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování nebo prodělání nemoci.
 • Od 31. května budou moci již bez omezení otevřít zoo a botanické zahrady.
 • Další větší rozvolnění by pak mohlo přijít v polovině června, otevřít by mohly například vnitřní prostory restaurací či vnitřní bazény, obnovení provozu u solárií či wellness.

 

24. 5. 2021, 7.45

Stručné info k rozvolnění od 24. 5. 2021 v pdf zde.

obr.

 

21. 5. 2021, 19:12

Novelizovaná mimořádná opatření /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/ s platností od 24. 5. 2021.

Změna_MO_školy_od_24.5.2021 Úprava omezení, resp. rozvolňování ve školách.

Změna_MO_termíny_imunita_od_24.5.2021 Prodloužení termínů "imunity" po prodělání nemoci, resp. možnost neprokazování se testem už po první dávce očkování v určitém termínu.

Shrnutí:

 • Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test, dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužuje na dvojnásobek, tedy 180 dnů.
 • Zároveň bude pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.
 • Další změnou v mimořádných opatřeních, kterou vláda schválila a jež bude platit od pondělí, je zrušení zákazu používat ve školách a školských zařízeních šatny.

 

17. 5. 2021, 18:57

Usnesení vlády 471-2021 ze dne 17. 5. 2021 k mimořádným opatřením /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/ platných od 24. 5. 2021.

Příloha_1_UV_471_MO_MZ MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Příloha_2_UV_471_MO_MZ Změna MO, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Příloha_3_UV_471_MO_MZ MO, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol.

Příloha_4_UV_471_MO_MZ Změna MO, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.

Příloha_5_UV_471_MO_MZ Změna MO, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol.

Příloha_6_UV_471_MO_MZ MO, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě.

Souhrn - krátce:

Školství

 • Na všech 2. stupních základních škol skončí rotační výuka. Nyní již neplatí v šesti krajích (Plzeňském, Pardubickém, Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém) a v Praze.
 • Obnoví se také teoretická výuka na středních školách. Žáci se budou testovat jedenkrát týdně.
 • Výuku mohou obnovit také vysoké školy, tam bude podmínkou dodržovat rozestupy 1,5 metru.

        ZUŠ

 • Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.
 • Ve Středisku volného času se pak může sejít najednou deset osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku. 

Ubytování

 • Hotely, penziony a další ubytovací služby budou moci obnovit provoz, a to bez omezení kapacity.
 • Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním, nebo proděláním covidu v posledních 90 dnech.

Sport

 • Od příštího týdne bude smět uvnitř sportovat ve skupině pohromadě až 12 lidí. 
 • Na celém sportovišti pak bude moci být 30 osob místo deseti.

Akce

 • Od 24. května se bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale být zároveň naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru.
 • Budou se moci konat také akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity.
 • Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích bude buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19.
 • Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci, kteří musejí nosit respirátor.

Co se chystá v příští vlně

 • Školy v přírodě se budou po epidemii koronaviru moct rozběhnout od 31. května. Podmínkou pro účast na nich bude předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy.
 • Od 31. května by se mohly začít konat také skupinové prohlídky hradů a zámku, a to maximálně v desetičlenných skupinách.
 • V první polovině června by mohly otevřít vnitřní prostory restaurací.

 

 

16. 5. 2021, 20:20

Stručná informace z Kraje k opatřením platným od 17. 5. 2021 - info v pdf zde.

obr.

 

14. 5. 2021, 17:21

Usnesení_vlády_450-2021 ze dne 14. 5. 2021 k mimořádným opatřením /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/.

UV_450_Příloha_1: MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května.

UV_450_Příloha_2: MO, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května.

Shrnutí:

 • Podle upraveného znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 17. května zákazník oprávněn vstoupit na zahrádku restaurace jen v případě, že je schopen doložit, že byl očkovaný nebo že prodělal covid-19 nebo že byl otestován podle ministerstvem stanovených pravidel. Oprávnění ke vstupu bude muset zákazník doložit při případné kontrole hygieniky nebo policisty.
 • Ministerstvo z konečného znění opatření vypustilo také zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Zrušení tohoto zákazu se bude týkat i velkých obchodních center, kde platil už několik měsíců.
 • Vláda odsouhlasila také vydání nového znění mimořádného opatření, které řeší povinnosti zaměstnanců a OSVČ, kteří byli pozitivně testováni během plošného testování v zaměstnání. Předchozí mimořádné opatření zrušil svým verdiktem Nejvyšší správní soud kvůli tomu, že bylo chabě odůvodněné. Ministerstvo zdravotnictví proto situaci napravilo, znění samotného opatření se nezměnilo.

 

12. 5. 2021, 16:57

Mimořádné_opatření ministerstva zdravotnictví z 11. 5. 2021 k testování žáků.

 

10. 5. 2021, 19:48

Mimořádné opatření /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/ vč. příloh z 10. května.

Usnesení_vlády_448-2021 k MO MZ ze dne 10. 5. 2021.

Příloha_1_448 Změna MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Příloha_2_448 MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.

Příloha_3_448 MO, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb.

Příloha_4_448 MO, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě.

Příloha_5_448 MO, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.

Příloha_6_448 MO, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol.

Usnesení_vlády_449 Záměr dalších změn MO MZ.

Shrnutí:

Od 17. května

 • Ve školách skončí na 1. stupni základních škol rotační výuka, v šesti krajích (Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém, Středočeském a Pardubickém) a v Praze skončí i na 2. stupni základních škol.
 • Otevřít by měly také zahrádky restaurací. Zákazníci budou muset mít negativní test na koronavirus, a to buď PCR, nebo antigenní. Na zahrádky budou moci také ti, kteří prodělali covid či mají očkování. U stolu pak budou moci sedět pouze 4 lidi, pokud nejsou ze stejné domácnosti. 
 • Od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí, podmínkou bude negativní test na koronavirus, odstup nejméně 14 dnů od očkování nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19.
 • nemocnicích budou znovu povoleny návštěvy.
 • Zoologické či botanické zahrady budou moci naplnit kapacitu na 50 procent. Dosud to bylo 20 procent.

Od 24. května

Další rozvolnění pak vláda plánuje na 24. května. Týkat by se mělo například škol či ubytovacích služeb.

 • Do škol by se měli k teoretické výuce vrátit studenti středních škol, na 2. stupních by měla ve všech krajích skončit rotační výuka. 
 • Za čtrnáct dní by měly také otevřít ubytovací služby. Povinný zřejmě bude negativní test. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by ale nemusela být podle původního plánu omezena jejich kapacita. 
 • Kulturní akce bude možné pořádat zřejmě i uvnitř. Podmínkou bude maximální obsazení 50 procent kapacity míst k sezení a nejvíce 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku. Podmínkou bude opět očkování, test nebo odstup od prodělané nemoci ne delší než 90 dní.

Od 31. května

 • Žáci budou moci zřejmě vyjet na školy v přírodě.

 

10. 5. 2021, 7:49

Stručná grafická informace hejtmanky Středočeského kraje - změny od 10. 5., v pdf zde.

obr.

 

6. 5. 2021, 17:20

Usnesení vlády č. 438-2021 /UV/ k mimořádným opatřením /MO/ ministerstva zdravotnictví ze 6. 5. 2021 s platností od 10. 5. 2021.

UV_438-2021

Příloha_1 MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května.

Příloha_2 Změna MO, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května.

Příloha_3 Změna MO, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května.

Příloha_4 MO, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května.

SHRNUTÍ:

Obchody:

 • Od pondělí 10. května otevře zbytek maloobchodu.
 • Povinné budou v provozovnách respirátory, platit bude také pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních. 

Služby:

 • Obnovit provoz budou moci opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů. Rozjet se budou moci lanovky a vleky.
 • Bude umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž budou povinné dvoumetrové rozestupy a 15 metrů čtverečních na osoby.
 • Zavřené stále zůstávají například bazény, fitness centra, dále pak restaurace, bary a ubytovací služby.
 • Svateb a pohřbů se bude moci nově účastnit 30 lidí.

Školství:

 • Od 10. května se otevře 2. stupeň základních škol navíc také v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském. Zlínském, Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. 
 • Tam se také do školek vrátí všechny děti. 
 • Nyní jsou školky a základní školy na 2. stupni otevřené již v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

Ochranné prostředky dýchacích cest:

 • Od pondělí 10. května bude také nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti. 
 • Nebude tak již povinná na ulici, pokud jde po ní člověk sám.  

Pravděpodobně od 17. května:

 • Zahrádky u restaurací by se mohly otevřít 17. května, stejně tak by mohly opět začít fungovat ubytovací služby. Vláda se ještě definitivně nerozhodla. Jasno by mělo být nejpozději příští čtvrtek.

 

3. 5. 2021, 19:21

Dne 3. 5. vládou projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Usnesení vlády /UV/ č. 433-2021 k mimořádným opatřením /MO/ ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 5.

Příloha_1 MO, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května.

Příloha_2 Změna MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května.

Příloha_3 MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května.

Příloha_4 Změna MO, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května.

Příloha_5 Změna MO, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května.

Příloha_6 MO, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května.

SHRNUTÍ:

Od pondělí 10. května skončí dosavadní systém výjimek povolujících nejdůležitější segmenty maloobchodu. Otevřít budou moci všichni maloobchodní prodejci, skončí i omezení sortimentu pro trhy a tržnice, podstatně se rozšíří i nabídka služeb, rozjet se budou moci i lanovky. Bez zákazníků se budou muset i nadále obejít restaurace, až na výjimky hotely a další ubytovací zařízení, kongresy, herny a kasina, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, vnitřní bazény a wellnes a další epidemiologicky velmi rizikové provozy.

Od pondělí 10. května se vrátí do škol k prezenčnímu vzdělávání další skupiny žáků a studentů. Na vysokých školách se rozběhne klinická a praktická výuka a praxe ve zbývajících oborech vzdělávání, na střední školy se vrátí v rotační výuce žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře i ve zbývajících krajích, přičemž vláda ve čtvrtek na základě aktuálního epidemického vývoje rozhodne, zda se návrat bude týkat i žáků v Jihočeském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Stejná podmínka platí i pro návrat žáků druhého stupně základních škol či pro otevření středisek volného času. Změna v opatření také umožní konání zkoušek včetně přijímacích za stanovených podmínek.

Od pondělí 10. května vláda odsouhlasila i úpravu mimořádného opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nově už nebude povinné nosit ochranu venku tam, kde bude možné dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech. Z tohoto pravidla pak bude platit výjimka na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb.

Od 4. května budou moci ve Středočeském kraji a dalších 6 regionech, ve kterých už dnes platí pro školní docházku mírnější pravidla než ve zbytku republiky, docházet děti na skupinové konzultace nebo výuku ve vnitřních nebo vnějších prostorech na základních uměleckých školách a do středisek volného času. Tyto aktivity budou omezeny počtem dětí ve skupině a vázány na absolvování testu na covid-19. 

 

30. 4. 2021, 7:26

Stručná informace z Kraje - výtah nejdůležitějších opatření, změn od 3. 5. 2021, v pdf zde.

obr.

 

29. 4. 2021, 19:33

Usnesení vlády /UV/ 423_2021 mimořádné opatření /MO/ ministerstva zdravotnictví /MZ/ ze dne 29. 4. 2021, vesměs s platností od 3. 5.

MO_423_Priloha_1 Od pondělí 3. května se do škol budou moci vrátit v rotační výuce žáci druhého stupně základních škol a studenti nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří a také všechny děti z mateřských škol v sedmi regionech. Kromě již avizovaných Karlovarského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje vláda souhlasila s rozšířením seznamu o Liberecký, Pardubický a Středočeský kraj a hlavní město Prahu. V těchto krajích budou moci školáci také začít sportovat a bude platit výjimka z povinnosti testování pro školkové děti a otevřít budou moci i dětské skupiny.

MO_423_Priloha_2 V kraji se rozšiřuje i výjimka pro otevření muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů pro individuální prohlídky, možnost pořádat veletrhy a prodejní hospodářské výstavy za účasti veřejnosti a také možnost obnovení sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let organizované sportovními svazy ve venkovních areálech za stanovených protiepidemických podmínek.

MO_423_Priloha_3 Od 3. května se jen jednou týdně budou muset testovat ti žáci, kteří už do škol pravidelně chodí. Nově se vracející ročníky škol zůstanou v režimu dvou testů týdně. Do učeben se budou moci vrátit na klinickou a praktickou výuku a praxi studenti všech ročníků studijního programu veterinární lékařství.

MO_423_Priloha_4 Od 3. května se také zmírní pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně.

MO_424_Dalsi_zmeny K dalšímu rozvolnění by podle přijatého usnesení vlády mělo dojít o týden později, 10. května. K tomuto datu by se měly otevřít zbývající segmenty maloobchodu a část služeb s výjimkou restaurací, kasin, wellnes a dalších nejvíce epidemiologicky rizikových provozoven. K prezenčnímu vyučování by se měli v rotačním režimu vrátit žáci 2. stupně ZŠ, nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří a všechny děti v mateřských školách i ve zbývajících krajích a měla by být umožněna osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků vysokých škol na klinické a praktické výuce a praxi.

 

27. 4. 2021, 8:58

Stručná, zjednodušená informace platnosti opatření od 3. 5. 2021, v pdf zde.

 

26. 4. 2021, 20:13

Usnesení vlády /UV/, resp. mimořádná /MO/ a ochranná /OO/ opatření ministerstva zdravotnictví z 26. 4. platná vesměs od 27. 4. 2021.

UV_418-2021_MO_MZ_ČR

UV_418_Priloha_1UV_418_Priloha_2UV_418_Priloha_3UV_418_Priloha_4.

UV_419-2021_OO_MZ_ČR

UV_419_Priloha_1UV_419_Priloha_2.

 

23. 4. 2021, 20:12

Mimořádné_opatření_MZ_23.4.2021, které je novou verzí opatření, které 22. 4. 2021 zrušil Nejvyšší správní soud (NSS). Provoz obchodů a služeb zůstane zatím kvůli epidemii koronaviru omezený. Po výtkách soudu opatření neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100, musejí se ale rozdělit na dvacetičlenné skupiny ve dvoumetrových rozestupech. Nové opatření také už neobsahuje pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách, stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb ale účastníci musejí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.

 

22. 4. 2021, 22:13

Změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Změny se týkají: Od 26. dubna se zcela otevřou mateřské školy v Karlovarském, Královéhradeckém a nově schvéleno i v Plzeňském kraji. Děti nebudou potřebovat roušky ani testy.

Vláda dále představila plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19 tzv. Balíčky pro návrat zpět do normálního života (viz příloha). 

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy. Vláda bude vždy v pondělí upřesňovat konkrétní pravidla pro rozvolňování na příští týden /od 26. 4./.

1. Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-úcinnosti_od_26-4-2021-do-odvolani.

2. Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-testovani-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021.

Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota.

 

19. 4. 2021, 21:26

Usnesení_vlády_č_394 ze dne 19. 4. 2021 vč. příloh - viz. popis níže.

Hlavní změny se týkají školství.

 • Od 21. dubna bude povolena činnost dětských skupin v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. V ostatních regionech bude povolena jen pro děti, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo pro poskytování služby péče o dítě rodičům vybraných profesí a zaměstnavatelů.
 • Od 21. dubna bude upřesněno opatření nařizující nošení ochrany dýchacích cest tak, že účastníci přijímacích zkoušek na střední školy budou moci místo respirátoru použít i zdravotnickou roušku či obdobný certifikovaný ochranný prostředek.
 • Od 24. dubna bude spuštěno plošné testování na vysokých školách, a to za obdobných podmínek jako v ostatních plošně nařízených segmentech. Testovat se budou studenti, kterým bude následně od 26. dubna umožněno zúčastnit se prezenční výuky. Testování nejméně jednou za sedm dní bude jednou z podmínek účasti na prezenční výuce, i v tomto případě platí výjimky pro kompletně očkované či osoby, které prodělaly covid-19 v posledních 90 dnech. Testování zajistí přímo vysoká škola, nebo si student může přinést platný vlastní test provedený v autorizovaném testovacím místě. Tato povinnost se nebude vztahovat ani na účastníky individuálních konzultací či individuální výuky.
 • Od 26. dubna se budou moci středoškoláci účastnit praktické výuky. Studenti posledních ročníků vysokých škol budou moci nastoupit na praktickou a klinickou výuku.
 • Od 26. dubna se budou moci v Karlovarském a Královéhradeckém kraji vrátit i další děti do školek.
 1. Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
 2. Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření /MO/, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 3. Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 MO, kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých školách
 4. Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 změna MO, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 5. Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 změna MO, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 6. Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna MO, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 7. Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 MO, kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 

12. 4. 2021, 20:33

Vláda v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Venku může na jednom sportovišti být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví:

 • Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena.
 • Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.
 • Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
 • Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. V nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.

Níže usnesení vlády vč. příloh.

UV_374_2021UV_374_2021_Priloha_1UV_374_2021_Priloha_2

UV_375_2021UV_375_2021_Priloha_1UV_375_2021_Priloha_2UV_375_2021_Priloha_3UV_375_2021_Priloha_4.

 

12. 4. 2021, 9:25

Informace  - leták_hejtmanky ke školní docházce od 12. 4. 2021.

 

11. 4. 2021, 9:23

Mimořádná_opatření platná od 12. 4. 2021 po skončení nouzového stavu.

 

6. 4. 2021, 22:20

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2021:

Omezení pohybu - skončí platnost nouzového stavu a tím i omezení pohybu osob. Znamená to konec zákazu cestování mezi okresy a zákazu nočního vycházení. Končí také omezení setkávání osob z jiných domácností. Vevnitř se bude moci sejít maximálně 10 osob, venku 20 osob.

Obchody - otevřít by se měly další obchody. Jde o papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuví, prodejny pietního zboží a náhradních dílů pro auta a stroje.

Ze služeb by se měla otevřít zámečnictví, prádelny, čistírny, či opravny domácích spotřebičů.

Všechny zmíněné obchody mohou být otevřeny od 6:00 do 22:00. V tomto čase mohou být otevřena i výdejová okénka. Nyní mohou být otevřeny pouze do 21:00.

Mohou se také znovu konat farmářské trhy. Rozestupy mezi stánky musí být dva metry a na ploše tržiště může být maximálně jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Nebude možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci.

Otevřít mohou i zoologické a botanické zahrady, ale pouze venkovní expozice. Návštěvníci mohou naplnit pouze 20 procent kapacity zahrad.

Školy - k prezenční výuce se vrátí žáci prvního stupně základních škol. Půjde o rotační výuku, děti tedy budou do školy chodit jeden týden, další týden budou doma a do školy budou chodit jejich spolužáci.

Malotřídky a také speciální školy mají prezenční výuku bez rotace.

V pondělí a ve čtvrtek se žáci ve školách budou testovat. Děti do 15 let budou muset mít během výuky roušky.

Základní umělecké školy a jazykové školy se mohou prezenčně otevřít ve formě jeden žák - jeden učitel.

Školky - do školek se vrátí pouze předškoláci. Nebudou muset nosit roušky. Ve skupině bude moci být maximálně 15 dětí.

Texty mimořádných opatření, ve kterých jsou konkretizované výše uvedené informace:

Interval_druhá_dávka_vakcíny_od_10.4.2021

Ochrana_dých_cest_od_12.4.2021

Návštěvy_ve_vězení_od_12.4.2021

Obchody_od_12.4.2021

Školy_rozvolňování_1.vlna_od_12.4.2021

Sociální_služby_poskytovatelé_od_12.4.2021

Výměna_info_VZP_ÚZIS_od_10.4.2021

Zdravotnická_zařízení_lůžková_péče_od_7.4.2021

Testování_u_příjmacích_zkoušek_od_26.4.2021

Testování_zaměstnanců_ve_školách

Testování_žáků_ve_školách

 

29. 3. 2021, 8:46

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 29. 03. 2021 ve 12:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 7/2021 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 8/2021 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

 

27. 3. 2021, 7:50

Souhrn krizových opatření platných od 27. 3. do 11. 4. 2021, tj. po dobu prodlouženého nouzového stavu zde.

 

22. 3. 2021, 18:45

Nařízení vlády Sb_54/2021 pro výrobce kyslíku.

 

19. 3. 2021, 20:19

Mimořádné opatření /MO/ k testování zaměstnanců /i firmy pod 50 zam./ zde.

MO k vyšetření zaměstnanců škol zde.

Změna MO k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 20. 3. zde.

 

19. 3. 2021, 12:33

V Rozhodnutí hejtmanky č. 7/2021 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu a rozšíření zákonných zástupců o starosty obcí dle usnesení vlády č. 300 ze dne 18. 3. 2021. Rozhodnutí č. 6/2021 je tímto zrušeno.

 

18. 3. 2021, 23:20

Sbírka_zákonů_51/2021 obsahující krizová usnesení vlády /UV/ přijatá dnes v souvislosti s pandemií Covid-19 - viz. jednotlivá UV níže.

 

18. 3. 2021, 21:10

UV_296 Krizové opatření /KO/ o vycházkách v zařízení soc. služeb.

UV_297 KO o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. péče.

UV_298 KO o zákazu maloobchodního prodeje.

UV_299 KO o omezení volného pohybu osob: Od pondělí 22. 3. bude platit rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

UV_300 KO o prodloužení krizových opatření o omezení škol a školských zařízení a o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let.

 

16. 3. 2021, 11:29

V Rozhodnutí hejtmanky č. 6/2021 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu a rozšíření zákonných zástupců o starosty obcí dle usnesení vlády č. 292 ze dne 15. 03. 2021. Rozhodnutí č. 5/2021 je tímto zrušeno.

 

15. 3. 2021, 18:43

Sb_50/2021 doplnění znění stávajících nařízení.

 

5. 3. 2021, 19:31

Mimořádá opatření, usnesení vlády + přílohy, která de facto stanoví pravidla pro zaměstnavatele - povinné vyšetření zaměstnanců na přítomnost Covid-19, pravidla provádění dezinfekce v maloobchodu atp. Následující UV, resp. přílohy jsou publikována bez komentáře, pouze pod čísly.

UV_248-2021

UV_249_2021UV_249-2021_priloha_1UV_249-2021_priloha_2UV_249-2021_priloha_3UV_249-2021_priloha_4UV_249-2021_priloha_5UV_249-2021_priloha_6UV_249-2021_priloha_7UV_249-2021_priloha_8.

UV_250-2021

 

5. 3. 2021, 18:34

Tisková_zpráva_IDSK Vzhledem k povinnému testování řidičů autobusů není možné garantovat dané jízdní řády. V případě pozitivního testu by řidič nemohl vyjet na trasu spoje. Před nástupem na cestu se doporučuje ověřit na http://www.pid.cz aktuální jízdní řád, informace jsou v sekci  https://pid.cz/vyluky/ a nebo https://pid.cz/mimoradnosti/. Tyto informace jsou i v aplikaci lítačka.

 

5. 3. 2021, 14:38

Informace k očkovacím látkám AstraZenecaModernaComirnaty a k zapojení_praktických_lékařů_do_očkování.

 

2. 3. 2021, 17:55

Usnesení_vlády_243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Od středy 3. března budou moci zaměstnanci využívat závodních jídelen i k přímé konzumaci pokrmů. U jednoho stolu ale bude smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének.Dále byly upraveny výjímky v případě vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. 

Usnesení_vlády_244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob. Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na ochranu dýchacích cest.

K úpravě dochází od 3. března i u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem SARS CoV-2 a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnosti. Délka karantény se v tomto případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů.

 

2. 3. 2021, 17:34

Sb. 42/2021 nařízení celníci, armáda, nasazení u kontrol a usnesení vlády ke změně optatření závodního stravování zde.

 

2. 3. 2021, 9:05

Stručné informace z Kraje k omezením od 1. 3. do 21. 3., v pdf zde: Roušky_respirátorypohyb osobslužby_obchod_školy_školky.

obr.obr.obr.

 

1. 3. 2021, 23:15

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví od 2. 3. do odvolání.

Antigenní_testování_obyvatel.

Samotestování_zaměstnanců.

Od 3. 3. do odvolání - pro zaměstnavatele, k testování zaměstnanců zde.

 

1. 3. 2021, 21:21

Sb 41 usnesení vlády k omezení/zákazu závodních stravování zde.

 

27. 2. 2021, 14:38

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021 ze dne 27. 02. 2021 zde.

 

27. 2. 2021, 1:48

Smršť opatření z mimořádného jednání vlády z 26. 2. 2021 k vyhlášení nouzového stavu.

Mimořádné opatření karanténa od 1. 3. zde.

Nošení ochranných prostředků od 1. 3. zde.

K překračování hranic od 1. 3. zde.

Seznam zemí Covid zde.

Usnesení vlády /UV/ 196 - vyhlášení nouzového stavu od 27. 2. zde.

UV 197 - omezení maloobchodu a služeb zde.

UV 198 - omezení volného pohybu osob od 27. do 28. 2 zde.

UV 199 - provoz úřadů (orgánů veřejné moci) zde.

UV 200 - omezení provozu škol a školek od 27. do 28. 2. zde.

UV 201 - zákaz návštěv zdravotnických zařízení a zařízení soc. služeb zde.

UV 202 - vycházky v zařízeních sociálních služeb zde.

UV 203 - zákaz návštěv ve vězeních a detenčních zařízeních zde.

UV 204 - omezení pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov  od 27. do 28. 2. zde.

UV 205 - zajištění kritické infrastruktury zde.

UV 206 - k pracovnělékařským prohlídkám zde.

UV 207 - k provozu krematorií zde.

UV 208 - usnadnění výplaty sociálních dávek zde.

UV 209 - provoz datových schránek zdarma zde.

UV 210 - možnost urychlení změny zaměstnavatele pro ciznce v ČR zde.

UV 211 - zabezpečení organizace poskytování sociálních služeb zde.

UV 212 - k určení pověřených škol pro pracovníky krizové infrastruktury zde.

UV 213 - zdravotnické podmínky vstupu do ČR zde a příloha, celé usnesení, zde.

UV 214 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. 3. zde a příloha, celé usnesení zde.

UV 215 - zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro nakažené osoby zde.

UV 216 - omezení volného pohybu osob od 1. do 21. 3. zde.

UV 217 - zákaz maloobchodního prodeje od 1. do 21. 3. zde.

 

27. 2. 2021, 1:34

Sb. 39/2021 vyhlášení nouzového stavu od 27. 2. 2021 zde.

 

26. 2. 2021, 19:09

Sb. 38/2021, "pandemický" zákon a zákon o mimořádném bonusu zde.

 

23. 2. 2021, 12:06

obr.

 

22. 2. 2021, 23:02

Nařízení vlády - mimořádná opatření k ochraně dýchacích cest (povinnost nosit respirátory atp.) od 25. 2. 2021 a prodloužení termínů karantény.

Ke_karanténě

K_ochraně_dýchacích_cest

 

14. 2. 2021, 14:15

Nouzový stav byl prodloužedn do 28. 2. Většina opatření je beze změn, změny, tj. podmínky hejtmanů, popsány níže.

 • Návrat děti do škol: deváté třídy a maturitní ročníky od 1. března za jasně  definovaných podmínek a epidemiologických opatření; následně bude předložen plán na nástupy dalších ročníků;
 • Úřední hodiny: zrušeno omezení úředních hodin na úřadech, aby byla zaručena lepší obslužnost občanů. Platí od podnělí 15. 2.
 • Obchody: znovuotevření obchodů bude zváženo na základě vyhodnocení, zda mutace viru způsobují eskalaci přenosu.
 • Otevření služeb odloženo na pozdější dobu.

 

11. 2. 2021, 22:38

Oznámení z kraje o neprodloužení nouzového stavu z 11. 2. v pdf zde. Nouzový stav nebyl prodloužen.

 

11. 2. 2021, 19:19

Sb_26/2021 - usnesení vlády č. 121 - omezení pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov.

 

8. 2. 2021, 22:50

Usnesení vlády č. 119 - změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.

obr.

 

30. 1. 2021, 6:38

Stručná informace z Kraje k opatřením od 30. 1. 2021 zde a v grafické podobě níže.

obr.

 

28. 1. 2021, 23:31

Částka Sbírky zákonů č. 16/2021 obsahuje usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 28. 1. 2021, opatření platní od 29. 1. 2021, tj. další dotažení šroubů.

 

22. 1. 2021, 12:54

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 ze dne 22. 01. 2021.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2021 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 2/2021 bylo vydáno v souladu s prodloužením nouzového stavu a krizových opatřeních.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 23. 01. 2021 v 00:00 hodin.

 

22. 1. 2021, 11:56

Usensení vlády k prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021.

Usnesení_vlády_č_55/2021

Usnesení_vlády_č_56/2021

Usnesení_vlády_č_57/2021

 

21. 1. 2021, 21:21

Stručná informace z Kraje k prodloužení nouzového stavu zde a v grafické podobě níže.

obr.

 

18. 1. 2021, 21:59

Usnesení vlády č. 53 - Vláda souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Stále platí přísná opatření, která vláda zavedla po Vánocích. Nicméně od 19. ledna mohou fungovat papírnictví či obchody s dětským oblečením a obuví. Nadále platí zákaz nočního vycházení od 21 do 5 hodin. Vedle restaurací či kaváren musí mít zavřeno i obchody, které neprodávají základní sortiment, stejně tak služby.

Usnesení vlády č. 54 - Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením.

 

18. 1. 2021, 21:41

Usnesení vlády, Sb. 9/2021 - změna otevření provozoven.

Sb_9_2021

 

14. 1. 2021, 15:39

Informace z Kraje k očkování v pdf zde.

obr.

 

11. 1. 2021, 19:12

Usnesení vlády Sb 7/2021 - k pohřebnictví, provoz krematorií.

 

8. 1. 2021, 8:55

V rozhodnutí č. 1/2021 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 11. 01. 2021 v 00:00 hodin. Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 17/2020 bylo tímto zrušeno.

Rozhodnuti_Hejtmanka_2021_1

 

7. 1. 2021, 19:18

Usnesení vlády, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob, viz. i níže Sb. 6 a stručná grafická informace z Kraje.

 • Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
 • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
 • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

 

7. 1. 2021, 16:43

Nařízení vlády, Sb. 6/2021 - prodloužení nouzového stavu do 22. 1. Stručně viz. i info z Kraje z 12:22.

NV_Sb_6/2021

 

7. 1. 2021, 12:22

Stručná přehledná informace z Kraje:

obr.

 

30. 12. 2020, 11:12

Rozhodnutí hejtmanky č. 17/2020 - určení škol pečujících o děti IZS, PČR atp.

 

23. 12. 2020, 16:54

Usnesení vlády Sb_242 - prodloužení nouzového stavu + návazná opatření od 27. 12. 2020, viz. popsaná opatření níže, tj. v 15:47 a 14:32.

 

23. 12. 2020, 15:47

Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, mimořádné a ochranné opatření ministerstva zdravotnictví:

Usnesení vlády č. 1373 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády č. 1374 Prodloužení krizových opatření do 26. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1375 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1376 Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb od 27. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1377  Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1378  Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let

Usnesení vlády č. 1379 Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 24. prosince 2020 stanoví lhůty pro soustřeďování infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 

23. 12. 2020, 14:32

Stručně změny od 27. 12. 2020.

obr.

 

22. 12. 2020, 18:32

Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 22. 1. 2021.

 

21. 12. 2020, 20:26

Usnesení vlády č. 1370  - krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020; Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020; S účinností ode dne 27. prosince 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování proti onemocnění COVID-19 nařizuje, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenali do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, modulu Pacienti COVID-19.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021 Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností ode dne 1. ledna 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

 

21. 12. 2020, 19:42

Nařízení vlády - Sbírka 247 - opatření v sociálních zařízeních.

NV_Sb_237_Uprava_opatreni_v_soc_zarizenich

 

17. 12. 2020, 15:16

Sb 231 - Nařízení vlády - úprava krizových optaření, vykonávání praxe, odborných zkoušek u "zdravotnických" oborů; úprava "režimu cestování".

NV_Sb_231_Uprava_krizovych_opatreni_od_18.12.2020

 

15. 12. 2020, 16:14

Leták k dobrovolnému testování z "Kraje", seznam míst ve Středočeském kraji: https://crs.uzis.cz/Antigen

obr.

 

15. 12. 2020, 10:07

Informace "Proč se nechat testovat" - leták MZDR s informacemi k dobrovolnému testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů v souboru PDF

 

15. 12. 2020, 3:12

Sbírka zákonů č. 220 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 14. 12. 2020, viz. níže informace z 14. 12.

NV_Sb_220_z_14.12.2020

 

14. 12. 2020, 23:15

Souhrn vládních nařízení, resp. usnesení vlády platných od pátku 18. 12., viz. stručná informace z 14. 12. 2020 19:17 níže. Jednotlivá usnesení v pdf:

2020-12-14 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-od-18-12-2020-do-odvolani1

UV 1325 - 2020 zakaz-navstev

UV 1332 - 2020 maloobchod-a-sluzby

UV 1333 - 2020 napoje-okenko

UV 1334 - 2020 volny-pohyb

UV 1335 - 2020 skoly

UV 1336 - 2020 pracovni-povinnost

 

14. 12. 2020, 22:27

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které přikládám zde, se všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových míst s účinností ode dne 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje: „provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy“.

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn centrální rezervační systém: http://crs.uzis.cz/. Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což umožní:

 • poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa (web MZ ČR),
 • poskytnout občanům přehled o vytížení antigenní odběrová místa (AOC) formou portálu,
 • umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.

 

14. 12. 2020, 19:17

Změny platné od pátku 18. 12., info k testům ke školám atp.

obr.

 

10. 12. 2020, 9:36

Usnesení vlády č. 1294/2020 - Prodloužení nouzového stavu zde.

Usnesení vlády č. 1295/2020 - Prodloužení stávajících krizových opatření 

 

9. 12. 2020, 21:38

Nouzový stav prodloužen do 23. 12. 2020zde.obr.

 

7. 12. 2020, 21:02

informace z Kraje ke změnám od 9. 12. 2020.

obr.

Usnesení vlády č. 1290/2020 - hromadné akce, maloobchodní prodej zde.

Usnesení vlády č. 1291/2020 - změna krizového opatření - periodické zdravotní prohlídky zde.

Usnesení vlády č. 1292/2020 - úprava - změna pracovní povinnost studentů zde.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR
(Celá znění nařízení Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf a antigenním testování zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf

 

 

4. 12. 2020, 14:21

Stručný grafický výtah změn od 3. resp. 4. 12. 2020.

obr.

obr.

 

2. 12. 2020, 10:48

Svým usnesením č. 1109 ze dne 30.10.2020, vláda hejtmanům krajů nařídila určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Účinnost předmětného usnesení vlády vláda změnila svým usnesením ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196 o změně krizových opatření a to do 29.11.2020 do 23:59 hod. Na základě uvedené změny účinnosti je k výše uvedenému datu činnost tzv. určených škol a školských zařízení vyjmenovaných v Rozhodnutí hejtmanky č. 16/2020 ukončena.

Upřesňující_text_201202

 

30. 11. 2020, 21:12

Nařízení vlády - opatření z 29. resp. 30. 11. 2020, platná od 3. 12. 2020. Stručně viz. info z Kraje z 30. 11. 7:35 níže.

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-nákazy-covid-19-od-30.11.2020

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-od-4-do-18-12-2020

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-3-12-2020-do-odvolani

UV 1262 - 2020 hromadne-akce

UV 1263 - 2020 skoly

UV 1264 - 2020 navstevy

 

30. 11. 2020, 7:35

Stručná a přehledná informace změn platných od čtvrtka 3. 12.

Změny_od_3.12.

obr.

 

20. 11. 2020, 22:54

Sbírka zákonu č. 194 - reflektuje schválené prodloužení nouzového stavu, viz. informace z dnešního dne (20. 11.) z 22:08 níže.

NV_Sb_194_201120

 

20. 11. 2020, 22:08

Nařízení, resp. usnesení vlády k prodloužení nouzového stavu. De facto sdělení o trvání již nařízených opatření do 12. 12., zároveň informace k rozvolňování ohledně škol, školní docházky od 23., resp. 25. resp. 30. 11., dále informace k testování.

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21.11.2020

Mimořádné-opatření-antigenní-testování-klienti-od-21.11.2020

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-covid-19-od-23.-11.-2020

Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020

Omezeni-maloobchodu-uv201120-1201

Omezeni-skol-od-23-listopadu-uv201120-1197

Omezeni-skol-od-25-listopadu-uv201120-1198

Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199

Omezeni-volneho-pohybu-uv201120-1200

Organy-verejne-moci-uv201120-1202

Prodlouzeni-nozoveho-stavu-uv201120-1195

Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-uv201120-1196

 

18. 11. 2020, 21:36

Sbírka zákonů č. 190 - usnesení vlády o přijetí krizových opatření: Upřesnění používání a zjištění ochranných pomůcek, konkretizace zavřených/otevřených obchodů, provozoven, upřesnění cestování do zahraničí atp.

NV_Sb_190_201117_Upresneni_opatreni

 

13. 11. 2020, 12:33

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 16/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_16_školy_péče_děti_201113

 

9. 11. 2020, 16:12

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 10.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 15/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_15_školy_péče_děti_201109

 

3. 11. 2020, 13:50

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 04.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 14/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let a též aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_14_školy_péče_děti_201103

 

3. 11. 2020, 8:01

Změna, drobné doplnění usnesení vlády č. 1142 z 2. 11., platné od 4. 11. 2020.

UV_zmena_krizoveho_opatreni_c_1142

 

31. 10. 2020, 20:36

Rozhodnutí hejtmanky č. 13/2020 o vykonávání péče o děti za nouzového stavu - aktualizován (rozšířen) seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež. Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí předchozí.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_13_školy_péče_děti_201031

 

31. 10. 2020, 1:25

Sbírka zákonů č. 180 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 30. 10. 2020.

Obsah - usnesení vlády /UV/:

UV ze dne 30. října 2020 č. 1108 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

UV ze dne 30. října 2020 č. 1109 - Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků

UV ze dne 30. října 2020 č. 1110 - Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma

UV ze dne 30. října 2020 č. 1111 - Doplnění krizového opatření o omezení provozu a služeb od 31. 10. 

UV ze dne 30. října 2020 č. 1112 - Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2. 11. 

UV ze dne 30. října 2020 č. 1113 - Prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob

UV ze dne 30. října 2020 č. 1114 - Prodloužení krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

UV ze dne 30. října 2020 č. 1115 - Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

UV ze dne 30. října 2020 č. 1116 - Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

NV_Sb_180_Prodlouzeni_nouzoveho_stavu

 

30. 10. 2020, 11:15

Rozhodnutí hejtmanky č. 12/2020 o vykonávání péče o děti za nouzového stavu - aktualizován (rozšířen) seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež. Rozhodnutí naleznete též na webu: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

Rozhodnutí_hejtmanky_č_12_školy_péče_děti_201030

 

27. 10. 2020, 9:52

Zdůvodnění, proč se dělají krizová opatření - prezentace plná dat.

Prezentace_zdůvodnění_opatření_data_tabulky_201027

 

27. 10. 2020, 8:13

Sbírka zákonů č. 176 obsahující krizová usnesení vlády /UV/ přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26. 10. 2020:

UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 - zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami.

UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:

- ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými výjimkami

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými výjimkami

- prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

- poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

- prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými výjimkami

NV_Sb_176_Krizova_opatreni_od_2020_10_28

 

23. 10. 2020, 20:22

Sbírka 174 usnesení vlády o prodloužení krizových opatření do 3. 11. 23:59.

NV_Sb_174_prodloužení_krizových_opatření_do_3.11.

 

22. 10. 2020, 9:35

Rozhodnutí hejtmanky č. 11 - stanovení dalších škol pro děti vybraných profesí - zdravotníky, PČR, IZS, doplnění podmínek.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_11_školy_péče_děti_201022

 

21. 10. 2020, 16:41

Sb. 171 usnesení vlády ze dne 21. 10. /viz. níže/ ke krizovým opatřením platným od 22. 10.

NV_Sb_171_krizová_opatření_od_22.10.2020

 

21. 10. 2020, 14:15

Krizová opatření - usnesení vlády z 21. 10. ke krizovým opatřením platným od 22. 10.

Usnesení_1078_zákaz_volného pohybu_osob

Usnesení_1079_zákaz_maloobchodního_prodeje_a_služeb

Usnesení_1080_omezení_činnosti_orgánů_veřejné_moci

 

20. 10. 2020, 7:56

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví /je obsaženo ve Sb. 169/ k nošení ochranných prostředků na veřejnosti, info české lékárnické komory k dostupnosti péče.

Text_mimořádného_opatření_MZ_roušky_od_2020_10_21

obr.

 

19. 10. 2020, 22:04

Sb. 169, nařízení vlády, opatření od 21. 10. (roušky na veřejnosti).

NV_Sb_169_Krizova_opatreni_od_2020_10_21

 

17. 10. 2020, 0:06

Sb. 168, nařízení vlády ze dne 16. 10. ke krizovým opatřením.

NV_Sb_168_Krizova_opatreni_od_2020_10_16

 

16. 10. 2020, 11:21

Rozhodnutí hejtmanky č. 10 - stanovení dalších škol pro děti vybraných profesí - zdravotníky, PČR, IZS, doplnění podmínek.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_10_školy_péče_děti_201016

 

14. 10. 2020, 10:30

Rozhodnutí hejtmanky č. 9 - stanovení dalších škol pro děti vybraných "strategických" profesí - zdravotníky, PČR, IZS atp.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_9_školy_péče_201014

 

13. 10. 2020, 14:43

Rozhodnutí hejtmanky č. 8 - stanovení škol pro děti vybraných "strategických" profesí - zdravotníky, PČR atp.

Rozhodnutí_hejtmanky_č_8_školy_péče_201013

 

13. 10. 2020, 5:12

Sb. 166, nařízení vlády, opatření platná od středy 14. 10. 2020: Uzavření škol, restaurací, omezení počtu osob atp.

NV_Sb_166_Krizova_opatreni_od_2020_10_14

 

9. 10. 2020, 14:36

Nařízení KHS o zrušení dřívějších nařízení opatření, která jsou součástí nařízení vlády z 8. resp. 9. října.

Nařízení_KHS_z_9.10.2020

 

8. 10. 2020, 22:19

Sb. 162 - Usnesení vlády - krizová opatření od 9. resp. 12. října 2020 - restaurace, školy, sportovní aktivity atp.

NV_Sb_162_Krizova_opatreni_od_2020_10_09

 

30. 9. 2020, 19.41

Sb. 158 - Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

NV_Sb_158_Nouzovy_stav_od_2020_10_05

 

22. 9. 2020, 13.31

Nařízení Krajské hygienické stanice /KHS/ o distanční výuce na VŠ, omezení návštěv v zařízeních sociální péče atp.

Narizeni_KHS_6_2020_200922

 

18. 9. 2020, 11.55

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Upřesnění povinností - pohyb osob, ochrana úst, nosu atp. Upřesnění velikosti akcí, typu shromáždění, zavírací doby provozoven.

Narizeni_KHS_5_2020_200818

 

11. 6. 2020, 17.47

Ukončení činnosti ústředního krizového štábu - zápis.

Zapis_zaverecne_zasedani_UKS_200611

 

5. 6. 2020, 8.23

Usnesení vlády, opatření obecné povahy k ochraně hranic od 5. 6. 2020 od 12:00. Upřesnění/rozvolnění cestování, stále platná ochrana vzdušného prostoru, tj. režim na letištích.

Usneseni_vlady_ochrana_hranic_od_200605_12.00

 

25. 5. 2020, staženo z internetu 5. 6. 2020 (nepřišlo oficiální cestou)

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, pravidla nošení roušek od 26. 5. 2020.

MZ_rousky_od_2020_05_26

 

25. 5. 2020, 20.47

Opatření vlády, ochrana vnitřních hranic, kontroly PČR.

Opatreni_vlady_ochrana_vnitrnich_hranic_200525

 

21. 5. 2020, 17.08

Dopis - informace ministryně Maláčové k sociálním opatřením.

Dopis_Malacova_200518

 

14. 5. 2020, 20.38

Nařízení vlády, sbírka 90: Pravomoci PČR - pokuty na místě za nedodržování opatření ve spojení s čínskou chřipkou; regulace cen testů na čínskou chřipku.

NV_Sb_90

 

11. 5. 2020, 19.30

Nařízení vlády, sbírka 87, lékařské prohlídky a čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti při nástupu do zaměstnání.

NV_Sb_87

 

7. 5. 2020, 19.43

Nařízení vlády, sbírka 86 /soc. služby, nízkoprahová zařízení pro mládež/.

NV_Sb_86_nizkoprahova_zarizeni_mladez

 

7. 5. 2020, 12.37

Unsesení vlády, sbírky 83 /záruky za dluhy, daně, sociální věci/; 84 /maturity, přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky atp./; 85 /kompenzační bonus/.

NV_Sb_83

NV_Sb_84

NV_Sb_85

 

5. 5. 2020, 8.28

Usnesení vlády, opatření obecné povahy, prodloužení/znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, vymezení hraničních přechodů.

Usneseni_vlady_OOP_ochrana_hranic_200505

 

4. 5. 2020, 22.57

Sbírka zákonů 82, pravidla pro vstup, odjezd osob z ČR, pro dopravce pokyn - pro mezinárodní lety jen Letiště Václava Havla.

Sbirka_zakonu_82.

 

1. 5. 2020, 9.09

Sbírka zákonů č. 81, usnesení vlády pravidla pohybu osob na veřejnosti od 11. 5. - velikost skupin, používání sportovišť omezení; fungování restaurací, obchodů atp.

Sbirka_zakonu_81

 

30. 4. 2020, 22.11

Sbírka zákonů č. 80, sdělení MPSV (kolektivní smlouvy vyššího stupně); usnesení vlády - prodloužení nouzového stavu do 17. 5.; ke školní docházce od 11. 5.; níže i čestné proholášení o bezinfekčnosti dítěte k bohoslužbě v chrámu sv. Víta 5. 5.; k cestování, přeshraničnímu styku od 1. 5.

Sbirka_zakonu_80_2020

Čestné_prohlášení_MŠ_ZŠ_bezinfekčnost

 

27. 4. 2020, 21.08

NV Sb 76 - k AČR, zdravotnická služba.

NV_Sb_76_ACR_zdrav_sluzba.

 

27. 4. 2020, 18.00

Sb. 73: 205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - dopady opatření např. na školy v přírodě.
206. dopady na zdravotní pojišťovny.

NV_Sb_73

Sb 74: Úprava HDP, nájmy atp.

NV_Sb_74

Sb. 75: Ke známkování ve škole.

NV_Sb_75_hodnoceni_zaku

 

24. 4. 2020, 17.46

Nařízení vlády, Sb. 72 nájemné byty, Korejci pracující v Hyundai, k sociálním službám.

NV_Sb_72_Nezvys_najemne_byty_Hyundai_soc_sluzby

 

24. 4. 2020, 16.49

Opatření vlády - otevření hranic, pravidla.

NV_OOP_hranice_200424

 

24. 4. 2020, 10.50

Souhrn opatření za dny 22. - 24. včetně.

Souhrn_opatreni_do_24.4.2020_vcetne

 

24. 4. 2020, 4.38

Sbírka zákonů 70 - usnesení vlády po rozhodnutí soudu ze dne 23. 4. Tj. uvolňování opatření. 24 stránek.

NV_Sb_70_rozvolnovani_200424

 

23. 4. 2020, 15.52

Sbírka zákonů 69. Kombinace zákonů týkajících se více témat: epidemie koronaviru, zmírnění dopadu epidemie, dále pak spotřebitelského úvěru, lhůt doplňovacích voleb do Senátu, vzdělávání na VŠ, podnikání v cestovním ruchu, podnikání na realitním trhu, ČNB.

Sbirka_zakonu_69_200424

 

23. 4. 2020, 14.41

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2020. Toto Rozhodnutí ruší Rozhodnutí č. 6/2020 ze dne 17. 04. 2020; tj. seznam MŠ otevřených pro zaměstnance bezpečnostních sborů, OSSZ, zdravotníků atp.

Rozhodnuti_c_7_Hejtmanka_otevrene_MS_200423

 

22. 4. 2020, 15.43

Souhrn opatření ve wordu k 17. 4. (57 stran) vč. stručného komentáře a odkazů a aktuální opatření a sdělení k 20. 4.

Souhrnný_přehled_opatření_koronavirus_k_17.4.2020

Opatření_20.4.2020

 

20. 4. 2020, 20.20

Leták MŽP k odpadům = jak postupovat, třídit, když je někdo zdravý, v karanténě, nemocný.

Letak_nakladani_s_odpady_koronavirus

 

20. 4. 2020, 10.06

Mimořádné opatření /MO/ ministerstva zdravotnictví - chytrá karanténa.

MO_MZD_Chytrá_karanténa_od_20.4.2020

 

20. 4. 2020, 7.30

Nařízení ministerstva zdravotnictví - mimořádná opatření /MO/, zrušení dvou původních nařízení, specifikace otevřených obchodů, provozoven, pohyb osob - hranice.

MO-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020-1

MO_zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-27.-4.-2020

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-4.-3.-2020-k-hromadným-akcím-nad-5000-osob

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-k-návratu-z-pobytu-na-území-Italské-republiky

 

17. 4. 2020, 19.33

Sbírka 65, upřesnění k úvěrům, Sb. 66 upřesnění opatření navazující na jednání vlády dne 17. 4.

NV_Sb_65_Splaceni_uveru

NV_Sb_66_K_vyucovani_a_MS

 

16. 4. 2020, 14.05

ORP Říčany, souhrn opatření ze dne 14. a 15. 4. 2020, pohyb osob, harmonogram uvolňování opatření, uvolnění podnikatelských a dalších činností.

Souhrn_14.4.2020

Souhrn_MPSV_MV_MZ_15.4.2020

Harmonogram_uvolneni_cinnosti_prehled_oborů

 

16. 4. 2020, 8.02

Opatření, nařízení vlády z 14. 4. 2020, souhrn mimořádných opatření /MO/ k ukončování karantény, otevření škol, sportovišť, sociálních opatření atp. od 16. resp. 20., resp. 22. 4. 2020.

MO_elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020

MO_nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách

MO_nařízení-Vězeňské-službě-ČR

MO_ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020

MO_uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020

MO_-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020

MO_zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020

MO_zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020

Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT

 

15. 4. 2020, 15.09

Informační "neformální" souhrn opatření ze dnů 7. - 9. 4. 2020, zpracováno ORP Říčany.

Opatreni_7.4.2020_word

Opatreni_8.4.2020_1_word

Opatreni_8.4.2020_2_word

Opatreni_9.4.2020_word

 

14. 4. 2020, 20.26

Nařízení vlády, Sbírka 62, opatření k AČR, MŠ pro zaměstnance úřadů práce.

NV_Sb_63_ACR_MS_pro_zam_UP

 

14. 4. 2020, 9.26

Nařízení vlády, Sbírka 59, sociální opatření, kompenzační bonus, dávky.

NV_Sb_59_Socialni_davky_kompenz_bonus_atp

 

9. 4. 2020, 20.22

Nařízení vlády, Sbírka 58, zdravotníci, AČR, prodloužení opatření.

NV_Sb_58_Prodlouzeni_kriz_stavu

 

9. 4. 2020, 19.50

Nařízení vlády, Sbírka 57, povolávání AČR, nařízení zdravotníci.

NV_Sb_57_ACR_zdravotniciNV_Sb_57_ACR_zdravotnici_200409

 

Souhrn VŠECH opatření k 7. 4. 2020 vč. odkazů a komentáře v xls:

Prehled_vsech_opatreni_k_2020_04_07

 

7. 4. 2020, 7.13

Vysvětlující informace k nově otevřeným obchodům, provozovnám; k pohybu osob; otevření Czech Pointů na úřadech;

 

Min_zdrav_k_otevrenym_uzavrenym_obchodum_od_200407

Min_zdrav_k_pohybu_osob_od_200407

Min_zdrav_Czech_Pointy_od_200407

 

6. 4. 2020, 22.51

Nařízení vlády, Sb. 56, upřesňuje cestování, resp. příjezd osob do ČR, povinnosti hlášení; dále upravuje jednání zastupitelstev obcí, účast občanů; již je možno konat veřejná, ale musí být zachován rozestup 2 m mezi účastníky.

NV_Sb_56_ZO_navrat_osob_hlaseni

 

1. 4. 2020, 16.37

Ministerstvo vnitra, zdravotnictví - jak nakládat s odpady, pokud jste v karanténě, více informací i na:

https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu

K_odpadum_v_karantene_200401

 

31. 3. 2020, 7.29, na obec došlo 1. 4. 2020, 16.07

Opatření ministerstva zdravotnictví: Nošení ochranných prostředků, výjimky; kontakt na úřadech.

MZ_k_rouskam_200331

MZ_otevrene_obchody_200331

MZ_na_urad_jen_podatelna_on_line_platby_200331

 

27. 3. 2020, 10.31

Informace k OSVČ /přerušení placení povinných pojištění/, k dávkám ošetřovnému, k organizaci školního roku /zkoušky, maturity atp./.

NV_Sb_48_OSVC_skoly_osetrovne_20032​​​​​​7

 

26. 3. 2020, 17.50

Nařízení hejtmanky - otevřené MŠ pro strategická povolaní (PČR, zdravotníci atp.)

Seznam_MS_200327

 

26. 3. 2020, 16.48

Usnesení vlády k poskytování nepojistitelných sociálních dávek, sb. 47.

Usneseni_vlady_c47_200326

 

26. 3. 2020, 14.13

Výjimka - otevřené obchody, provozovny, mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Otevrene_provozovny_200326

 

25. 3. 2020, 11.44

Výklad ministerstva vnitra - postihy za porušení nařízení vlády.

MVCR_postihy_za_poruseni

 

24. 3. 2020, 16.01

Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání některých ochranných prostředků a k chování v době šíření koronaviru, speciální web hasičského záchranného sboru /HZS/.

MZ_info_k_chovani_a_pouzivani_ochrannych_prostredku_word

MZ_info_k_chovani_a_pouzivani_ochrannych_prostredku_pdf

Info_HZS_specialni_webova_stranka

 

24. 3. 2020, 7.09

Nařízení vlády č. 45 ke konání zastupitelstev, info zaměstnavatelům atp.; mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví (pohyb osob, senioři v obchodech, omezení provozu úřadů, seznam otveřených obchodů/provozoven, zákaz poskytování následné /rehabilitační/ lůžkové péče atp.).

Narizeni_vlady_sbirka_45_200323

MZ_pohyb_osob_od_200324

MZ_seniori_v_obchodech_od_200324

MZ_omezeni_provozu_uradu_od_200324

MZ_uzavrene_resp_otevrene_obchody_provozovny_od_200324

MZ_zakaz_poskytovani_nasledne_luzkove-rehabilitacni_pece_od_200324

 

21. 3. 2020, 16.26

Stanovisko státního zdravotního ústavu k postupu s nakládáním komunálního odpadu od lidí v karanténě.

Postup_odpady.

 

21. 3. 2020, 10.29

Sdělení České pošty k otevírací době a doručování zásilek, resp. důchodů:

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

 1. Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

 1. Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

 1. Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

 

20. 3. 2020, 15:30

Usnesení bezpečnostní rady Kraje - součinnost PČR, HZS, dobrovolníci.

Usneseni_Bezp_Rady_Kraje_200320

 

20. 3. 2020, 7:26

Změna nákupní doby pro seniory (7.00 - 9.00).

Nařízení_vlády_42_seniori_7-9

MZ_nova_nakupni_doba_seniori

 

Středa 18. 3. 2020, 18:04

Rozhodnutí hejtmanky, zrušení nočních autobuových linek pražské integrované dopravy po 22:30 hodině.

Text_rozhodnuti_zruseni_nocnich_busu_PID

 

Středa 18. 3. 2020, 17:07

Nařízení vlády, povinnost nošení roušek všude, vyčlenění otevírací doby pro osoby starší 65 let, upřesnění pendleři.

Nařízení_vlády_41_roušky_obchody-seniori_pendleri_200318

 

Středa 18. 3. 2020, 12:23

Informace provozovatele kompostárny: 

Dovoluji si Vás informovat o uzavření  kompostárny Struhařov pro veřejnost a dovoz BIO odpadu Vašimi prostředky s okamžitou platností.

Nadále budou naše TS zajišťovat  občanům a partnerským obcím kontejnerový svoz.

 

Středa 18. 3. 2020, 11:55

Rozhodnutí hejtmanky o povinnosti nosit roušky, resp. ochranné prostředky při vstupu do doposud neuzavřených zařízení.

Hejtmanka_narizeni_k_zakazu_vstupu_bez_rousek_200318

 

Středa 18. 3. 2020, 10.40

Informace z Kraje k rouškám, jejich distribuci.

Info_z_Kraje_k_rouskam_200318_10.40

 

Úterý 17. 3. 2020, 7.38

Nařízení vlády - upřesnění pro poskytovatele sociálních služeb, druh uzavřených, resp. otevřených obchodů, vymezení povinností pro jednotlivé orgány státní správy a samosprávy.

Usnesením 240 II. nařizuje vláda starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení /osobám starším 70 let/ pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Kdo má tuto potřebu, nechť se obrátí na starostu obce.

Narizeni_vlady_sbirka_37_200316

 

Pondělí 16. 3. 2020, 13:08

Informace k dalšímu omezení na hranicích + ke konání zastupitelstev obcí/měst + zákaz sňatků.

Opatreni_vlady_pdf

Opatreni_vlady_word

Hranicni_prechody_urcene

K_zasedani_zastupitelstev_obci_mest

Zakaz_svateb

 

Pondělí 16. 3. 2020, 11:28

Uzavření provozovny - zákaznického centra provozovatele vodovodu spol. I.T.V. CZ.

Sdělení_provozovatele.

 

Pondělí 16. 3. 2020, 5:42

Nařízení vlády, opatření obecné povahy o uzavření státní hranice.

Opatreni_vlady_pdf

Opatreni_vlady_word

Hranicni_prechody_urcene

Sbirka_zakonu_34_2020

Sbirka_zakonu_35_2020

 

Pondělí 16. 3. 2020, 0:05

Nařízení vlády o povolání vojáku a příslušníků PČR zde.

Neděle 15. 3. 2020, 19:54

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
 
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

 

Sobota 14. 3. 2020

Nařízení vlády - uzavření prodejen.

Narizeni_vlady_sbirka_33_Uzavreni_prodejen

 

Sobota 14. 3. 2020

Zákaz akcí při přítomnosti více než 30 osob.

Informace_MVCR_k_narizeni_vlady_zakaz_akci_nad_30_osob

 

Pátek 13. 3. 2020

Ochrana vnitřních hranic, stanovení pásma pro dojíždění.

Informace_MVCR_vzdalenosti_dojíždění

Nařízení_vlády_ochrana_vnitřních_hranic_200313_pdf

Nařízení_vlády_ochrana_vnitřních_hranic_200313_word

Hranicni_prechody_urcene

 

Pátek 13. 3. 2020

Zasedání krizového štábu ORP Říčany

Usnesení Krizového štábu města Říčany z 13. 3. 2020

 1. Krizový štáb města Říčany vydává doporučení pro veřejnost minimalizovat kontakt s ostatními osobami, nejlépe zůstat doma.
 2. Krizový štáb města Říčany vydává doporučení pro Městský úřad v Říčanech uzavřít úřad pro veřejnost a přejít na bezkontaktní fungování, na kontaktních místech s maximální ochranou zaměstnanců, většinu agendy řešit elektronicky.
 3. Krizový štáb Říčany vydává doporučení pro Městský úřad v Říčanech, aby k 15. 3. 2020 vyčlenil 30 zaměstnanců k plnění potřeb vyplývajících z úkolů krizového řízení.
 4. Krizový štáb města Říčany bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města Říčany o uvolnění částky 1 mil. Kč z rezervy Fondu rozvoje města za účelem vytvoření účelové rezervy na realizaci opatření v souvislosti s COVID 19, jejíž čerpání bude v kompetenci Bezpečnostní rady města Říčany.

 

Pátek 13. 3. 2020

Omezení pohybu, zákaz vstupu cizinců atp.

Nařízení_vlády_2020_03_13
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Vincent, Vincenc

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0