Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2021.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 21. 1. zrušeno
 • 25. 2. zrušeno
 • 25. 3.
 • 29. 4. zrušeno
 • 20. 5.
 • 27. 5. 
 • 10. 6.
 • 24. 6.
 • 29. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 9. 9.
 • 23. 9. přesunuto na 9. 9.
 • 21. 10. v případě potřeby 4. nebo 11. 11.
 • 25. 11.
 • 16. 12.

4.11.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo 

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 04.11.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

                                                                       Část I.

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni:         0

Neomluveni:     0             

 

1.    Přivítání přítomných zastupitelů a občanů – zahájení.

 

Jako předsedající zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva Ing. Pavel Vydra.

Na úvod zasedání byli zvoleni zapisovatel – Ing.arch. Miroslav Hofman a ověřovatelé Jiřina Kasková, Milan Šafránek.

        Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se 

2.    Byl schválen program jednání:     

1) Zahájení.

2) Volba orgánů jednání.

3) Slib členů zastupitelstva obce.

4) Volba starosty a místostarosty.

5) Volba členů výborů zastupitelstva obce.

6) Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a dobrovolném svazku obcí Ladův kraj.

   Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se

 

 

1) Zahájení vlastního ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary.

 

2) Volba orgánů jednání.

a)      Volba mandátové komise  – předseda Ing. Antonín Trojánek,

členové Dana Hynková, Milan Šafránek

Zvoleni hlasováním: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

b)      Volba volební komise     -      předseda Ing.arch. Miroslav Hofman,

členové Vladimír Nesvorný, Milan Šafránek

Zvoleni hlasováním: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

c)      Volba návrhové komise   –    předseda Mgr. Jaromír Jech,

členové Jiřina Kasková, Ing. Pavel Vydra

Zvoleni hlasováním: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

d)     Proběhla kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Předseda mandátové komise Ing. Antonín Trojánek prohlásil, že „Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Všestary je usnášeníschopné“.

 

3) Přečtení slibu a složení slibu jednotlivých zastupitelů předsedajícímu.

 

4) Volba starosty a místostarosty.

     Bylo provedeno hlasování o veřejné nebo tajné volbě starosty a místostarosty              

 pro veřejné:    7    proti veřejnému:  2  zdržel se:   0  

 pro tajné:      2     proti tajnému:     4  zdržel se:   3

  Vlastní volba starosty

  kandidát: Ing. Antonín Trojánek za sdružení nezávislých kandidátů  „Všestary a Menčice – místo kde žijeme“

                                                         Hlasování:   5 pro,  2 proti,  2 zdržel se

 

 Mgr. Jaromír Jech za sdružení nezávislých kandidátů „Správná volba pro Všestary a Menčice“

                                       Hlasování:   4 pro,  1 proti,  4 zdržel se

 

Řízení ustavujícího zasedání převzal zvolený starosta Ing. Antonín Trojánek

 

Vlastní volba místostarosty

kandidát: Ing. Pavel Vydra  za sdružení nezávislých kandidátů „Všestary a Menčice – místo kde žijeme“

                

                                               Hlasování:  5 pro,  1 proti,  3 zdržel se

 

Mgr. Jaromír Jech  za sdružení nezávislých kandidátů „Správná volba pro Všestary a Menčice“

    

                                     Hlasování:   zvolením Ing. Vydry se již nehlasovalo

 

5) Volba členů výborů zastupitelstva obce.

            a) volba finančního výboru – zvoleni

   předseda:

                 Mgr. Jaromír Jech                            

   Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

 

   členové :

                       Ing. Jří Hoidekr                               

   Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

                          Ing. Mária Bahníková                      

   Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

                          Jiřina Kasková                                  

  Hlasování:  6  pro,  0  proti,  3  zdržel se

 

b) volba kontrolního výboru – zvoleni 

            předseda  Dana Hnyková                                 

 Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se   členové   

                 Miloš Lenger                            

  Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se                   

  

6)  Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a dobrovolném svazku obcí Ladův kraj.

a) Odvolání zástupců ze svazku obcí Region – Jih (Ing. Trojánek Antonín, Ing. Vydra Pavel a Ing.arch. Hofman Miroslav.       

                                      Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

 

b) Volba nového zástupce ve svazku obcí Region – Jih:

Ing. Trojánek Antonín                                                  

                                      Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

c) Odvolání zástupce ve svazku obcí Ladův kraj (Ing. Trojánek Antonín)

                                                                                     

                                      Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

 

d) Volba nového zástupce obce ve svazku obcí Ladův kraj (p. Šafránek Milan)

                                                                                    

                                       Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

Ustavující zasedání zastupitelstva bylo přerušeno v:            19:40 hodin

Ustavující zasedání zastupitelstva pokračovalo v:                19:45 hodin

 

Bylo přijato programové prohlášení nového Zastupitelstva obce Všestary, které je přílohou č.1 části II.

                                                                                      

                                       Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

 

Předložení  námitky:

Mgr. Jaromír Jech namítl, že informace o svolání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary nebyla včas zveřejněna na úřední desce OÚ Všestary. Na úřední desce byla tato informace vyvěšena pouze 6 dní předem namísto požadovaných 7 dnů.

 

 

Zpráva návrhové komise:

            Návrhová komise předložila návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato bez připomínek.

 

Zasedání ukončeno ve 20:05 hodin. 

 

 

Přílohy:           - prezenční listina;

                        - slib členů Zastupitelstva obce Všestary s jejich podpisy;

- část II. – přijatá usnesení. 

 

                             Zapisovatel:                                       Ověřovatelé:

 

 

                                                                                      Starosta:

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Teodor