Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2022. Dle termínu voleb do zastupitelstev obcí je možné, že bude ještě vloženo ustavující zasedání.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 24. 2.
 • 24. 3.
 • 28. 4. 21. 4.
 • 26. 5.  k 18. 5. nejsou žádné body k projednání
 • 23. 6.
 • 28. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 25. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 22. 9.
 • 20. 10. - termín bude upřesněn dle informace od ústřední volební komise
 • 24. 11.
 • 15. 12.

4.11.2010 část II.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo obce

 

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 04.11.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

                                                                      

Část II – přijatá usnesení

 

1) Zastupitelstvo obce zvolilo starostu, místostarostu, předsedu a členy kontrolního a finančního výboru.

 

Zvoleni byli:

starosta – Ing. Antonín Trojánek                        

   Hlasování:  5 pro,  2 proti,  2 zdržel se

místostarosta – Ing. Pavel Vydra                           

 Hlasování:  5 pro,  1 proti,  3 zdržel se

 

finanční výbor –

předseda Mgr. Jaromír Jech        Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se

               

členové   Ing. Jří Hojdekr            Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se

                            

  Ing. Mária Bahníková  Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se

                           

   Jiřina Kasková              Hlasování:  6 pro,  0 proti,  3 zdržel se

 

kontrolní výbor –

předseda - Dana Hnyková            Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se                          

členové -   Miloš Lenger             Hlasování:  8 pro,  0 proti,  1 zdržel se                          

2) Byli odvoláni a zvoleni noví zástupci ve svazku obcí Region – Jih a ve svazku obcí Ladův kraj.

 

Zvolený zástupce ve svazku obcí Region – Jih byl:   

                          Ing. Antonín Trojánek                   

                                                        Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

Zvolený zástupce ve svazku obcí Ladův kraj byl:      

                               Milan Šafránek

                                                        Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

3) Zastupitelstvo obce přijalo programové prohlášení tak, jak bylo předloženo viz. příloha č.1 části II. – přijatá usnesení.

                                          Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

4) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, aby zvolení zástupci obce Všestary do svazků obcí Region – Jih a Ladův kraj informovali všechny členy Zastupitelstva obce Všestary elektronickou poštou o činnosti svazků do 7 dnů od jednání jejich orgánů.

                                             Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

 

Ve Všestarech dne 04.11.2010

 

            Zapisovatel: Ing.arch Miroslav Hofman                   ..................................................

 

            Starosta:   Ing. Antonín Trojánek                              ………......................................

 

    Ověřovatelé:  Jiřina Kasková                                    ..................................................

 

                                   Milan Šafránek                                   ………………………………..